Monday, May 16th

Last updateFri, 13 May 2022 9am

You are here: Home Article

Kompound üretiminde kullanılan katkılar

Polimerler, fiziksel ve kimyasal özellik açısından proses koşullarına, iklim şartlarına, fiziksel ve kimyasal etkilere karşı dayanıklılığı zayıf olan malzemelerdir.  Polimer üretiminde katkı kullanımı ile polimerlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin geliştirilmesinde, iyileştirilmesinde ve yeni özellikler kazandırılması sağlanmaktadır. Katkıların en çok kullanıldığı alan ise PVC üretimidir. PVC katkıları başlı başına başka bir konu olduğundan burada sadece compound üretiminde kullanılan katkılardan bahsedilecektir.

Kompound üretiminde kullanılan katkılar çok değişiklik gösterirler ve farklı gruplar altında değerlendirilebilir. Ancak bunları belli gruplar atlında toplayarak tanımlamaya çalışmak çok daha uygun olacaktır.

Ağzına kadar (lebaleb) ekonomi

Sermaye birikim süreci olan paranın yapısal değişimi; orta vadede kriz diye tanımlanacak boyuta sirkü etti. Günümüzde uygulanan istikrarsız, her dönemin farklı sermaye birikim karakteristiğini; “basit olduğu için” okumaya değer bulmuyorum.  Eğer yaşanılan para hareketini ekonominin bir versiyonu olarak tanımlamaya kalkarsak; sonuç üretmeyen yanlışı tekrarlamış oluruz. Bunu bir ekonomik olgu diye tanımlamaya kalkarsak, ülkemizdeki şartları oluşturan değişkenlik sakatlığına bizde inanmaya başlarız. 

Ülkemizde; bugün yaşanan dünden farklı sermaye birikim süreci kendi kurallarını icra etmektedir. Kendi niteliğini kabul ettirmiş olan bu sürecin, kendi içinde tıkanmaların ve tıpanın açılmasının da kurallarını oluşturma karakteri vardır.  Bu tıkanma koşullarının olgunlaşmasıyla ortaya çıkması muhtemel kriz; kendi dönemi içinde eski sermaye birikim sürecindeki sistemi aksatan unsurlarını ortadan kaldırılmasıyla tasfiye edilir.  Bu durum yeni bir sermaye birikim sürecine başlangıç yapmaya vesile olur.  Eski sermaye birikim sürecinin tasfiyesinin devam ettiğini varsayarsak, tasfiye tamamlandıktan sonra yeni dönem başlar.

Polimerik diş restorasyon kompoundlarının ışınlama ile kürlenmesi

Özet 

Bu çalışmada, polimerik diş restorasyon kompoundlarına 10, 20 ve 40 saniye olmak üzere farklı sürelerde LED (Laser Emitting Diode) ve QTH (Quartz Tungsten Halogen) olarak iki farklı ışın kaynağı ile uygulanan kürleme işleminin uygunluğu incelenmiştir. Oluşan kompozitlerin yapısındaki dönüşümler Kızıl ötesi Fourier Transform (FTIR) analizi ile incelenirken, olası renk değişimlerini incelemek amacıyla sarılık değeri ölçümleri yapılmıştır. Diş kompozitlerinin FTIR spektrumu analizinde dönüşüm değerlerinin kompound türüne, ışın kaynağına ve ışınla kürlenme sürelerine bağlı olarak % 52-99   aralığında değiştiği saptanmıştır. Sarılık indisi incelemesinde kürlenmemiş kompozit için sarılık indisi değeri 18,6 iken, kürlenmiş kompozitlerde kompound türüne ve kürlenme zamanına bağlı olarak 42-46 aralığında olduğu görülmüştür.

Anahtar Sözcükler: Polimerik diş dolgu kompoundları, ışın-polimerleşme, monomerlerin dönüşüm derecesi, ışınla kürleme

Unutturulan Avrupa Birliği (AB)

 

Avrupa; müreffeh ülkelerin kıta’sıdır. Avrupa’nın içinde ve karşısında; görünmeyen ve görünen iki önemli güç var. Bu güçler Avrupa için hep karşı güçtür. Avrupa’nın içinde görünmeyen güç; ikinci dünya savaşının” ağır faturasını ödemiş, bunun bedelini er veya geç tahsil etmek için her fırsatı bir sanat hassasiyeti ile değerlendiren Almanya’dır. Karşısında ki güç ise zamanla yarışan çağın ihtiyacını temin eden tüm teknolojik üstünlüklerinin sahibi, güç odağı, insanları çalışkan ve becerikli, orta ve uzun vadeli tatbik kabiliyetli strateji ve projeleri olan ABD var.  

Gıda üreticileri ‘Thermoform’a yöneliyor

 

Markete giren bir müşterinin, raflardan birinden alıp tükettiği ambalajların içinde inanılmaz bir uğraş, teknoloji, sabır, yatırım, deneyim var. Müşterinin elindeki o paketi doğru biçimde üretene kadar yüzlerci bobin film, günler, haftalarca denemeler, çöpe atılan ürünler, milyonlar var.      

İktisatta kirliliği ortadan kaldıran “GEN ENERJİ” varlığının ispatı

 

İktisadın uygulama alanlarının başında endüstri gelmektedir. Çeşitli endüstriyel ürünlerin istenilen nitelikte ve miktarda eldesi için yapılan çalışmalar iktisadın daha da gelişmesine neden olmuştur.

Endüstride özellikle içinden çıkılmayan kalıtsal işlevlerin tanısının yapılmasında, işletmelerde istenilen özelliklerdeki ürünlerin eldesinde, mali yapının ihtiyaca göre çeşitlendirilmesinin ortaya çıkardığı kirliliğin önlenmesi için gelişmiş ülkeler (bu çalışmalarımın yayınlanıp hayat bulmasıyla)  “gen enerji” uygulamasını genelgeleştirmiştir.

Plastik kırma makinesinde nelere dikkat edilmelidir?

 

Plastiklerin geri dönüşümü plastik işletmelerinde maliyet tasarrufu ve doğal çevrenin korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle üretim sırasında meydana gelen hatalı ürünler, yolluklar ve hurda plastikler kırma makinelerinde kırılarak geri kazanılmalıdır.

Korkmayın ekonomi batıyor…

 

İktisadın varlık nedeni, bireylerin ihtiyaçlarını temin etmek ve toplum bireylerinin tümünde bu doyumu artırmak şeklinde anlam bulsa da, en azından ülkemizde uygulanan bu şekilde değildir. İktisadın varlık nedeni ancak, bireylerin ihtiyaçlarını tatmin edecek mal ve hizmetleri temin etmek şeklinde düzeltilmelidir.  Ne acı ki siyasi aksiyon ülkede tüm dinamiklere saldığı korku ile gerçekler üretilememekte ve üretilmeye çalışılanlarında üzerleri tehditle örtülmektedir.

Kimyasal köpük oluşturucular

 

Tanım

Sentetik köpük üretimiyle başladığından bu yana binlerce köpük oluşturan madde denemiş ve bunlardan ancak on kadarı ticari anlamda önem kazanabilmiştir.

Köpük oluşturucu diye adlandırılan maddeler organik veya inorganik yapıda kimyasallar olup plastik malzemelerde süngerimsi bir stürüktür oluşturmaya yardımcı olurlar. Kimyasal köpük oluşturucular genelde yüksek ısıda parçalanarak gaz çıkaran malzemelerdir. Oluşan bu gaz genleşerek köpüksü yapının nedenini teşkil ederler. Bu reaksiyonlar genelde exotermik ve dönüşü olmayan cinsten olup kısa bir temperatür intervalinde gerçekleşirler.

Çevre dostu süpermarket poşetleri

 

Özet 

Plastik atıkların neden olduğu çevre kirliliğine rağmen, plastik ambalajlar günümüzün vazgeçilmez tercihleri arasındadır. Bu nedenle biyobozunur ambalaj üretimi üzerine yapılan çalışmalar dikkat çekicidir [1]. Son yıllarda kullanımı hızla artan ve biyobozunur olması istenen ürünlerin başında süpermarket poşetleri gelmektedir [2]. Bu poşetlerin hammaddesi bölgemizde yüksek ve alçak yoğunluk polietilendir (YYPE ve AYPE), ancak yurtdışında AYPE tercih edilmektedir. Farklı süpermarketlerden temin edilen poşetlerin çoğunun üzerinde %100 biyoçözünür oldukları ifadesi vardır ve bu süre değişmektedir. Bu çalışmada, farklı üreticilerden elde edilen süpermarket poşetlerinin biyobozunurluk süreçleri incelenmiş ve laboratuvarda çözücü döküm yöntemi kullanılarak yeni katkılarla elde edilen kompozit filmlerin biyobozunurluk süreci ile karşılaştırılmıştır.

Fikirsizleri yönetmek kolaydır!..

 

Fikirler, gelişme sürecinde bulunan bir toplum için hayatında elde edebileceği en büyük değerlerdir. Fikirler aynı zamanda bir milletin besin kaynağıdır. Fikirler; köklü geçmişi olan Türk Milleti için, yaşayan bireylerin atalarından teslim aldığı en büyük mirastır. Onun için atalarından miras alınan Türk’ün sarsılmaz fikirlerini devam ettirecek kimse olmadığından hüsranı yaşamaya devam etmektedirler.

Avrupa’ya bir adım kala Balkanlar’da ticaret yapmak…2014

 

Balkanlar… Bir zamanlar büyük ülkelere ev sahipliği yapan, şimdi küçük devletlere bölünen bölge. Biraz doğulu biraz batılı. Bizim gibi. Sosyal yapısı, gelenekleri, yemekleri, alışkanlıklarıyla bize çok benzeyen insanlar. Büyük kısmı Türk kökenli. Akrabalarımız yani. 

Kalsit ile nereye kadar?

 

Bilindiği gibi tüm PP, HDPE, ve PVC temelli mamullerin üretiminde kalsit veya kalsit özlü katkılar, prosese yardımcı olmaları nedeniyle, belli oranlarda hammaddeye katılmak zorunda. Ancak, günümüzün rekabetçi ortamında, ürünün içerisine giren kalsit oranı, zaman içerisinde artarak kalsiti üretim katkısı olmaktan çıkarıp, bir dolgu maddesine dönüştürmüştür. 

Meyve ve sebze ambalajında antibakteriyel ve biyobozunur plastikler

 

Özet 

Taze ürün olarak tüketime sunulan meyve ve sebzelerin kalitesini korumak ve raf ömrünü uzatmak amacıyla modifiye atmosferde ambalajlama uygulanmaktadır. Hasat sonrası solunum yapan meyve sebzelerin değişen ve artan solunum hızına bağlı olarak bozunma hızı da artmaktadır. Solunum hızını yavaşlatarak bozunmanın geciktirilmesi amacıyla her üründe farklı polimerik ambalaj malzemeleri seçilmekte ve farklı kalınlıklarda LDPE, MDPE, HDPE, PP, PVC, PS, Poliüretan ve Poliamid gibi plastikler deliksiz ve delikli olarak kullanılmaktadır. 

Ambalajda biyobozunur plastikler

 

Özet 

Plastikler, düşük ağırlık, esneklik, dayanıklılık, geri dönüşümünün mümkün olması ve tekrar kullanılabilirlik özellikleri ile ambalaj sektöründe tercih edilen malzemelerdir. Fakat, günümüzde plastik atıkların sebep olduğu çevre kirliliği küresel bir problem düzeyine ulaşmıştır ve alternatif bir çözüm olarak bozunur ambalaj üretimi üzerine çalışmalar artmıştır (Davis ve Song, 2005; Shah vd., 2008). Kolay işlenilebilirliği, teknolojik bilgi birikimi ve ucuz olması nedeniyle günümüzde yaygın olarak polietilen (PE), polivinilklorür (PVC), polietilenterefitalat (PET) ve polipropilen (PP) kullanılmaktadır. PE, PP ve PVC her yıl toplam olarak 250 milyon ton civarında üretilmekte ve bunların %30`u ambalaj malzemesi olarak kullanılıp atık olarak çöp toplama alanlarında toplanmaktadır. 

Yenilikler fikirle ortaya çıkar…

Yenilikler, gelişme sürecinde bulunan bir toplum için en büyük değerlerdir. 

Maddi servetler, bilimsel buluşlar, teknolojik yenilikler ve benzerlerinin yeri, fikirlerle oluşan yeniliklerden aşağı seviyededir.

Yenilikleri ortaya çıkaran “fikri değerleri” koruyabilen işadamı, işyerleri ve her tür yönetimin maddi servetleri tahrip edilse dahi, fikri değerler yeniden üretebilir. 

Bugün üret bugün tüket

 

Biliyorsunuz, beslenme alışkanlıkları yaşanan döneme ve toplum geleneklerine göre değişiklik gösterir. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanların,  işten eve yorgun argın döndüklerinde yemek hazırlamak için ne enerjileri ne de zamanları kalıyor. Bu durumda hazır yemekler çözüm olarak modern hayatın seçenekleri arasında yerini alıyor.

Korkunç tezgaha gelmek üzereyiz

 

Ülkede gerçekten iyimserliğin yerinde, ertesi sabah yüz yüze gelinen karanlık gerçekler durmaktadır. Ülkenin karşılaşılabileceği sonuçları akla getirince, hiç değilse şimdiye kadar olanlar iyiydi diye, içinde bulunulan güne katlanarak geleceğimizi bir şekilde tesadüflere bırakıyor.

Plastik ambalaj filmleri stoklama süreleri

 

Genelde, flexible ambalaj filmlerinin kullanım ve raf ömürleri ile ilgili olarak bilgiler istenmekte ve genelde piyasanın kabul gördüğü süreler sözlü olarak kullanılmaktadır. Ancak, gelişen teknoloji ve yapısal özellikler doğrultusunda, özel filmler üretilmekte ve kullanılmakta ve filmlerin raf ömrü süreleri, performans karakteristiklerine göre şekillenmektedir. Bu teknik bilgi föyü, genel olarak bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır. 

Plastiklerin ekonomi içindeki önemi

 

Türkiye plastik sektörü 2013 yılında 8,1 milyon ton ve 34 milyar dolarlık üretim değeri ile ekonomiye 14 milyar dolar katma değer sağlamış ve proses kapasitesi ile Avrupa Birliği ülkeleri içinde Almanya’dan sonra ikinci sıraya yerleşmiştir. Son 10 yılda GSMH büyümesini ikiye katlayacak bir büyüme hızı ile GSMH içinde % 4’ü aşan bir ekonomik büyüklüğe ulaşan sektörümüz 250.000 kişilik direk istihdam sağlarken, hammadde ve yarı mamul verdiği ihracatçı sektörler kanalı ile dolaylı olarak 1 milyon kişiye istihdam olanağı sunmaktadır.

Pigmentler ve boyar maddeler

 

Genel prensipleri

Plastikleri renklendirmede kullanılan maddeleri pigmentler ve boyar maddeler olarak iki grupta toplamak gerekir. Boyar maddeler plastikler içinde çözülebilen kimyasallar iken pigmentler ancak dispersiyon yoluyla plastiği renklendirebilir.