Sunday, Aug 18th

Last updateTue, 23 Jul 2019 10am

Buradasınız: Home Makale

Doğru ambalaj tasarımı markanızı korur

Son yıllarda markaların eskiye oranla çok daha sık ambalaj değişikliğine gitmesi sizin de dikkatinizi çekmiyor mu? Özellikle son dört beş yılda tüketici alışkanlıklarının değişmesi ve artan rekabet koşulları gibi nedenlerle markalar, ambalajlarını yenilemeye daha çok önem vermeye başladılar. Yaratıcılığını ticari sezgiyle harmanlayan Tasarist, ambalajın marka gücünü nasıl artırdığına dair değerlendirmelerde bulundu.

Gıdaların ambalajlanmasında aktif paketleme sistemlerinin kullanımı

Özet

Gıda sektöründe yeni ambalaj teknolojilerinin geliştirilmesi, pek çok alanda olduğu gibi tüketici taleplerinin yönlendirmesi ve endüstriyel üretim trendlerinin etkisiyle gerçekleşmektedir. Gıda ambalaj sektöründeki yeni gelişmeler ambalajı sadece gıdayı koruma işlevini yerine getiren bir malzeme olmaktan çıkarıp tüketicide merak uyandıran, tüketiciyi bilgilendiren ve cezbeden bir konuma getirmektedir.

Güvenlik Camı Atığından Polivinil Butiral (PVB) / Polivinil Klorür (PVC) Kompozitlerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu

Özet

Plastikleştirilmiş PVB ve plastikleştirilmiş PVC’den çeşitli konsantrasyonlarda Polivinil Butiral (B) / Polivinil klorür (P) kompozitlerinin hazırlanması ve karakterizasyonu üzerine çalışılmıştır. PVB’nin en önemli kullanım alanı güvenlik camları olup, geri dönüşüme giren güvenlik camından kazanılan PVB tekrar kullanılabilir ve PVC gibi benzer özellikteki polimerlerle harmanlanabilir. Polimerik kompozit filmleri hazırlamak için çift gidiş gelişli W50 ve sürtünme oranı 2:3 olan Brabender yoğurucu cihazı kullanılmıştır. Öncelikle, PVB/PVC kompozitlerde yer alan PVB’nin orijinal (OB) ve geri dönüştürülmüş (RB) kaynaklı olmasının etkisi araştırılmıştır.

Çok gözlü kalıplarda dengeli dolum için yolluk boyutlarının ayarlanması

Özet:

Günümüz otomotiv endüstrisinde plastik malzemeler gerek maliyet gerekse ağırlık azaltma avantajları ile vazgeçilmez hammadde haline gelmiştir. Günümüzde araçların toplam ağırlıklarının %16’sını plastik parçalar oluşturmaktadır. Bu rakamın 2020 itibariyle %18 seviyelerine ulaşması öngörülmektedir. [1] Otomotiv sektöründe kullanılmakta olan plastik parçaların büyük çoğunluğu plastik enjeksiyon yöntemi kullanılarak üretilmektedir. Tüm üretim proseslerinde olduğu gibi plastik enjeksiyon üretim yönteminde de maliyetlerin düşürülmesi için makinelerin verimli kullanımı büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle geliştirilen metotlardan biri de, “family” olarak ta bilinen aile kalıplarıdır. Aile kalıbı yöntemiyle, birbirinden farklı parçaları aynı anda tek kalıpta üretmek mümkündür.

Dikkat çeken ambalaj satın alma kararını etkiliyor

Yapılan son araştırmalar, bir satın alma kararının yaklaşık on saniye içerisinde verildiğini gösteriyor. Peki, mağazada raflara bakan tüketiciler, karşılarında duran ürünün cazibesi, değeri ve kalitesi konusunda 10 saniyede nasıl ikna olabilir? Hedef odaklı tasarımlarıyla markaların itici gücü olan Tasarist ekibi, dikkat çeken ambalajların satın alma sürecine etkisini yorumladı.

PET hammaddesi ve preform üretimi

Hem ambalaj hem de elyaf uygulamaları sebebiyle, poliester grupta en çok kullanılan hammaddelerden biridir PET. Lineer termoplastik olarak ifade edebildiğimiz PET, polimer elde edilmesinde kullanılan kondensasyon (yoğunlaşma) dediğimiz bir tepkime sonucunda elde edilir. Bu tepkime, birden fazla bileşenin yapmış olduğu bir tepkime türüdür ve PET için terafitalik (terephtalic) asit ile etilen glikol (ethylene glycol) kullanılır. Elde edilen PET malzemesi molekül ağırlığına ve yapısında kullanılan farklı modifiye katkılara göre şişirmelik veya elyaflık olarak piyasaya granül formunda sunulur. Bu molekül ağırlığı genelde Intrinsic Viscosity (IV) cinsinde tanımlanır.

Yazılım Tabanlı Bulut Sistemi ile Endüstri 4.0

Özet

Endüstri, pazar gereksinimlerini hızlı, verimli ve esnek bir şekilde karşılamayı hedefleyen bir düşünce anlayışı içeresindedir. Hızla gelişen teknolojik gelişmeler sayesinde sanayi bir devir daha atlamıştır. Bu devir Almanya’da 2011 yılında Hannover Fuarı’nda “Endüstri 4.0” olarak adlandırdı ve günümüzde sağlayacağı ekonomik ve sosyal kazanımlarının fark edilmesinden dolayı tüm dünyada büyük bir yankı uyandırmıştır. Ürünlerin ve üretim sistemlerinin yaşam döngüsünün bütün değer zincirlerinin yönetilmesinde yeni bir seviyedir. Bu çalışmada Endüstri 4.0 kavramı incelenmiştir.

Dondurulmuş gıdalar için kullanılan plastik ambalajlar

Giriş

Günümüzde her geçen gün biraz daha değişen yaşam tarzı ve sağlanan teknolojik gelişmelerin paralelinde dondurulmuş gıdalar hayatımızın önemli bir parçası haline gelmektedir. Dondurma gıdaların taze haldeki kalitelerini muhafaza etmenin en iyi yollarından biridir. Dondurulmuş gıdalara artan talebin nedenlerini şu şekilde özetlemek mümkündür:

  • Kentleşme ve hızlı tempolu yaşam tarzı dolayısıyla yemek pişirmeye fırsat bulamayan insanlar için kolay yemek hazırlama imkânı sağlaması. [Berry 2008]
  • Hasat ya da kesim zamanından ve yetiştiği yerden uzakta dahi çeşitli gıdalara ulaşım kolaylığı sağlaması. [Berry 2008]
  • Dondurulmuş gıdaların uzun süre saklanabilmesi ve kısa sürede pişirilmesi.

Atık Sorunu

Dünya çevrecileri plastik atıklar konusunda uzun zamandır hükümetlerin dikkatini çekecek çalışmalar yapıyor. ÇÖP olarak ortalığa terk edilen plastik atıkların doğada çözülmesi çok uzun bir süreç.

Özellikle gelişmiş ülkeler, kendi yaşam ortamlarında bu tür bir kirliliğin görülmemesi için epeyce zaman ve para harcıyor. Avrupa ülkeleri, insanları çöpleri daha ilk ayakta ayırmaya zorluyor. Yani cam atığı, plastik atığı, kağıt atığı diğer çöplerden ayırıp kendilerine ait çöp kutularında topluyor. Yapmayana büyük para cezaları geliyor.

Masterbatch ve üretim teknolojileri

Polimer sektöründe ana plastik malzemeye karıştırılmak üzere hazırlanmış konsantre ürünler masterbatch adı altında tanımlanmaktadır. Genel bir tanımlamadır ve bu yüzden de bazen sektörel uygulama sırasında faklı anlamlarda ve bazen de yanlış kullanılmaktadır. Plastik sektöründe işleme sırasında sık sık ürün özelliklerinin beklentiler doğrultusunda değiştirilmesi ihtiyacı vardır. Bu amaçla malzemenin işlenmesi sırasında birçok faklı özellikteki kimyasal yapılar katılarak üründen istenen özelliklerin karşılanması amaçlanır.

Katkılar plastikleri biyobozunur yapabilir mi?

Bir malzemenin ya da ürünün biyobozunurluk özelliği, doğada bulunan bakteri, fungi ve alg gibi mikroorganizmaların davranışları sayesinde vuku bulan ve doğasında olan bir özelliktir. Bu proses sonucunda su, karbondioksit ve biyokütle ortaya çıkar. Hiçbir katkıya ihtiyaç yoktur ve herhangi bir fragman (küçük parça) çevrede kalmaz. Endüstriyel kompostlama özelindeki gereksinimler de uluslararası çapta kabul edilen EN 13432 ve ISO 18606 gibi standartlar tarafından açık bir şekilde tanımlanmıştır. Diğer ortamlardaki biyobozunurluk özelliği için, başka standartlar çerçeve koşullarını ya da geçti/kaldı kriterlerini belirleyebilir ya da belirlemesi gerekir.

Moretto - Ekstrüzyon için otomasyon çözümleri

Ekstrüzyon teknolojisi, yıldan yıla değişim ve sürekli gelişim sağlayan bir sektördür. Ülkelerin plastik endüstrilerinde işlenen hammadde miktarının %40’ı ekstrüzyon prosesinde tüketilmektedir.

Bu sektörün içerisinde direkt yer alabilmek ve film ekstrüzyon sektörüne adanmış otomasyon çözümleri sunabilmek için, Moretto SpA firması, sektöründe 35 yılı aşan tecrübeye sahip Contrex firmasının ürün gamı ile birleşmeye ve genişlemeye karar vermiştir.

Plastik enjeksiyon kalıplarında basınç ve sıcaklık parametrelerinin ürün kalitesi üzerindeki etkileri

ÖZET

Plastik parçalar, artık hayatımızın birçok alanında sağladığı avantajlar bakımından yaygın bir şekilde tercih edilmektedir. Fakat plastik parçaların üretiminde boyutsal kararlılık, estetiklik ve kalite yönlerinden kararlı bir üretim herzaman mümkün olmayabilir. Kalıp ve makinedeki aşınma, ölçme cihazlarındaki hassasiyet ve kalibrasyon yetersizliği, hava şartları, hammaddedeki farklılıklar ve makine elektrik hattındaki dalgalanmalar vb. durumlar parça kalitesi üzerinde etkilidir. Bu gibi durumların iyileştirilmesi tamamen kontrol altına alınarak mümkün olabilir.

Ambalaj üretiminde kullanılan plastik filmler

Plastik filmler; hafif, transparan, biyolojik ajanlardan etkilenmeyen, kimyasal maddelere karşı ve atmosferik şartlara dayanıklı, üzerine baskı yapılabilen, korozyona dirençli, kırılmayan ve 60 – 200 °C arasında sıcaklık değişimlerinden etkilenmeyen ambalaj materyalleridir.

Ambalajınız ne kadar akıllı?

Diyelim ki senelerce uğraştınız, büyük paralar yatırdınız ve bir ürünü piyasada çok tutulan ve çok tüketilen hale getirdiniz. Bütün raflarda sizin ürünleriniz boy gösteriyor. Sonra bir tüketici her zaman yaptığı gibi sizin ürününüzü son kullanma tarihini de kontrol ederek marketten alıyor. Ertesi gün gazetelerde manşet: “ Filanca markayı yiyen kadın zehirlendi.” Bütün o yıllar, emekler, tırnaklarınızla kazıyarak kazandığınız marka değeri püf diye uçup gidiyor. 

Çok katlı ambalaj malzemeleri

Genel bilgiler

Genelde ambalajlar: cam, teneke ve ahşap malzemelerin yanı sıra; çeşitli tip, kalınlık ve gramajda kâğıt, karton, alüminyum folyo ve plastiklerden veyahut bunların birbirleriyle laminasyonu ve plastiklerin koekstrüzyonundan elde elden fleksibıl (esnek) folyolardan oluşurlar. Bunlar, baskılı veya baskısız olarak üretilirler ve kullanım amacı doğrultusunda tek veya çift taraflı laklanarak ya da kısmen yahut tamamen kaplanarak; şekillenme, yapışma, baskı tutma, koruma ve bariyer özellikleri geliştirilmiş ambalaj malzemesi haline dönüştürülürler. 

Çevre Dostu Biyoplastikler

Petrol kaynaklarının gün geçtikçe azalması sebebiyle gıda ambalaj endüstrisinde kullanılan plastiklerin yerini ikame edecek çevre dostu biyobozunur ambalaj materyallerinin geliştirilmesi ve üretimi giderek önem kazanmaktadır. Plastikler çok sağlam malzemeler olarak bilinirler ve farklı şekillerde işlenebilmeleri ile birçok malzemeden daha hafif ve daha az maliyetlidirler. Bu açıdan günümüzde birçok alanda olduğu gibi gıda ambalajlama alanında da plastikler vazgeçilmez malzemelerdendir. Plastikler birçok avantaja sahip olmalarına karşın doğada yıllarca bozulmadan kalabilmeleri nedeniyle büyük ölçüde çevre kirliliğine neden olurlar. Bunun yanında plastiklerin hammaddesi olan petrol kaynakları gün geçtikçe azalmaktadır. Bu sebeplerden ötürü son yıllarda ambalaj üretiminde atık sorununu önleyebilecek ve aynı zamanda plastik, ağaç vb. malzemeleri ikame edebilecek biyoplastiklerin geliştirilmesi ve üretimine yönelik çalışmalar önem kazanmıştır.

Türk plastik sektörü inceleme raporu (2)

Plastik sektörünün genel görünümü

Plastik sektörü’ne dair genel görünüm verilerini, Mayıs 2016 tarihli “PAGEV Türkiye Plastik Sektör İzleme Raporu”ndan aktarıyoruz.

Raporda şöyle deniliyor: “OECD Haziran başında yayımladığı Ekonomik Görünüm raporunda, küresel ekonominin düşük büyüme tuzağına girdiğini ifade ederek 2016 ve 2017 için küresel büyümeyi % 3 ve % 3,3 olarak tahmin etmiştir. OECD Türkiye’ye ilişkin büyüme tahminini 2016 yılı için % 3,4’ten % 3,9’a yükseltirken, 2017 için % 4,1’den % 3,7’ye düşürmüştür. Asgari ücret artışının Türkiye’nin rekabet gücüne ve ihracatına olumsuz etkide bulunduğuna işaret eden kuruluş, enflasyonun 2016 ve 2017’de sırasıyla % 7,9 ve % 7,3 olacağını öngörmektedir.

Endüstri 4.0 ile birlikte değişen yönetim paradigmaları

Giriş

Endüstri 4.0’ı sanayide yeni bir dönüşüm olarak nitelendirebiliriz. Bu dönüşüm ile birlikte örgütlerde nesnelerin birbirine ağ ile bağlanmasının yanında örgütlerin başka örgütlerle bağlanması gibi gelişmeler beklenmektedir. Bu durumda organizasyonların formel ve inormel kuralları değişecek. Bununla birlikte yöneticiler ile çalışanlar arasındaki yapının da değişmesi ile birlikte endüstri 4.0’a yönetim odaklı bakış açısı geliştirmeyi gerektirmiştir. Bu dönüşümü anlayabilmek için daha önce yaşanan dönüşüm ve bunları tetikleyen temel teknolojileri de bilmek gerekir.

Plastik kompound ve alaşımlar

Son yüzyılda sanayinin hemen hemen bütün alanlarında kullanımı giderek yaygınlaşan ve artık günlük hayatımızın vazgeçilmezi olan plastiklerin kullanımı sürekli olarak artmaktadır. Elbette ki bu artış oranı sektörden sektöre göre değişmektedir. Malzeme gruplarına ve özelliklerine bağlı olarak belli hammadde gruplarında ciddi bir birikim var iken, daha az kullanılan ve çok ciddi mekanik özellikleri barındıran plastik türlerinin kullanımı nispeten biraz daha düşük orandadır. 

Motorlu araç geri dönüşümü de bir plastik geri dönüşümüdür

Demir ve çelik hala en önemli malzemeler, ancak ömrünü tamamlamış araçlarda gittikçe artan oranlarda plastik bulunması, bu araçların geri dönüşümcülerin ilgilerini daha fazla çekmesine yol açıyor. Geri dönüştürülmüş plastik hammaddelerin saflığı ve kalitesi son tahlilde filtrelenme verimliliğine bağlı. Büyük boyutlu yabancı maddelerin ayıklanması ve plastik kırıklarının türlerine göre ayrıştırılmasından sonra yeniden kaliteli granül elde edebilmek için tüm yabancı maddelerin etkin bir şekilde filtrelenebilmesi gerekiyor. Özel olarak geri dönüşüm uygulamaları için tasarlanmış Ettlinger’in yüksek performanslı ERF filtreleri bu alanda verimli ve ekonomik çözümler sunmaktadırlar.

PlastEurasia İstanbul Fuarı

Reklam Alanı

Reklam Alanı

Reklam Alanı

Reklam Alanı