Sunday, Aug 25th

Last updateTue, 23 Jul 2019 10am

Buradasınız: Home Makale

Unlu mamullerin modifiye atmosferde ambalajlanmaları

 

Ekmeklerde MAP uygulamaları

Çeşitli ekmeklerde ve kek, pasta, kremalı ve meyveli hamur işleri gibi birçok fırın ürünlerin de bozulmaya neden olan en önemli mikroorganizma grubu küflerdir. Bilindiği gibi küfler, ozmofilik mayalar dışında, düşük su aktivitelerine en dayanıklı mikroorganizmalardır. Bazı küfler, ozmofolik mayalar dışında, düşük su aktivitelerine en dayanıklı mikroorganizmalardır. Bazı küfler 0.65 su aktivitesine kadar gelişebilmektedirler. Bu nedenle küfler unlu mamuller de mikrobiyolojik açıdan raf ömrünü belirleyici en önemli etkenlerden biridir. 

Gıdaların modifiye atmosferde ambalajlanması uygulamaları

 

Et ve et mamullerinin modifiye atmosferde ambalajlanmaları

Et ve et mamullerinin korunmasında modifiye atmosferde ambalajlama uygulamalarıyla çok olumlu sonuçlar alınmıştır. Nitekim yapılan bir çalışmada aerobik ambalajlarda 0ºC’ de 2 hafta dayandırılan domuz etinin modifiye atmosferde ambalajlanmasıyla yine 0ºC de 3 ay süreyle özelliklerini koruduğu belirlenmiştir. Bir başka araştırmada tavuk karkasları % 10 CO2 içeren ortamda ambalajlanıp 3ºC’de depolandıklarında 6 haftaya kadar herhangi bir bozulma belirtisi gözlenmemiştir. 

Mühendislik plastikleri

 

Mühendislik plastikleri (veya mühendislik termoplastikleri), genellikle, ısıya, kimyasal maddelere, darbeye, aleve karşı dayanıklı ve dirençli olan plastikler grubudur. Performans plastikleri (yüksek performanslı ve süper termal dirençli) olarak adlandırılan ve daha yüksek ısılara da dayanıklı olan plastikler grubu da, mühendislik plastikleri içinde yorumlanır. Termoplastikler, basınç ve/veya ısı uygulandığında deforme olurlar. Polimer ve katkı maddelerinin karışımlarıyla hazırlanan plastiklerin özellikleri, sıvı veya ergimiş haldeyken değişim gösterirler. 

Modifiye atmosferde ambalajlamada kullanılan gazlar

 

 

Bilindiği üzere havanın normal gaz kompozisyonu hacımca  % 78.08, %  0.93 argon, % 0.03 karbon-dioksit ve çok düşük konsantrasyonlar da diğer dokuz gazdan oluşmuştur. Modifiye atmosferde ambalajlama uygula-malarında, tek başlarına veya çeşitli kombinasyonlar halinde 0²,CO² ve N² gazları kullanılmaktadır. Ayrıca bazı ürünlerde argon gazından da yarar-lanılmaktadır. Karbon monoksit (CO) ve kükürt dioksit  ( SO²) gibi gazların kullanımına dair bilgilere de rastlanılmıştır.

 

Termoplastikler, genel ticari plastikler

 

Polipropilen (PP), Polistiren (PS), Polivinilklorür (PVC)

Polipropilen, polistiren ve polivinil klorür, RCH = CH2 genel formülüyle tanımlan monomerlerden üretilen polimerlerdir. Bu polimerler, monomerlerinin özel yapıları nedeniyle, özel katalizörler (Ziegler-Natta ve/veya metallocene) eşliğinde üretildiğinde stereoregüler yapı gösterirler. 

Gıdaların modifiye atmosferde ambalajlanması

 

Genel Bilgiler

Gıdaların bileşim ve özelliklerindeki istenmeyen değişimlerin sonucu ortaya çıkan bozulmaların önlenebilmesi ve dayanma sürelerinin uzatılabilmesi için, çeşitli gıda ve koruma yöntemleri geliştirilmiştir. Bilindiği gibi fiziksel ve kimyasal etmenlerden kaynaklanan bozulmalar bir yana bırakılırsa, bu tür olumsuzlukların en önemli bölümünü mikrobiyolojik ve enzimatik bozulmalar oluştururlar.

Elektronik çağda ambalaj


Perakendeciler internet üzerinde alışverişe karşı savaşırlarken, aynı zamanda hatta biraz paradoksal bir biçimde, satış imkânlarını genişleten, stok eksikliklerine ve operasyon yetersizliklerine çare bulan ve üstüne üstlük tüketici için kolaylıklar getiren bir dizi elektronik araçtan yararlanmaya başlamışlardır.

Genel ticari (Commodity) plastikler ve mühendislik plastikleri

 

Polimerler 

Plastikler, polimerlerden elde edilen ürünlerdir. Polimer, tekrarlanan birimlerden meydana gelen, basamaklı veya zincir reaksiyonuyla elde edilen, doğrusal ve/veya dallanmış uzun zincirlerdir. Tekrar birimleri tek bir tür olabileceği gibi iki veya daha fazla farklı türlerde de olabilir (homopo-limer ve kopolimer). 

Benden CEO olur mu?

Bu tür ilginç sorularla danışmanlığını yaptığım kuruluşlarda ve eğitim verdiğim ortamlarda sık sık karşılaşmışımdır.

CEO bir Rambo veya Kaf dağının arkasındaki beyaz atlı prens değildir. Öncelikle beklentileri karşılamak durumda olan bir liderdir. Günümüzde Liderlik vasıfları da kazanılır, geliştirilebilir kişinin mizacında varsa bir avantaj kazandırır.

Bag-in-Box (kutu içinde torba) ambalajlama sistemi

“Bag-in-Box” ya da “Beutel in der Schachtel” olarak bilinen ambalajlar, gerçekte steril bir iç torba ve stabil bir dış ambalajdan oluşan bir ambalajlama sistemidir. Söz konusu sistemde yararlanılan torbalar çeşitli plastiklerden, metalize laminatlardan ya da alüminyum folyo+plastiklerden oluşan çok katlı laminat malzemelerden üretilirler. Dış ambalaj olarak kullanılan kutular ise, karton veya oluklu mukavvadan hazırlanırlar. Ancak bu amaçla varil ve benzer metal kaplar da kullanılmaktadır. 

Ambalajın küreselleşmesi

İkinci Dünya Savaşı sona erdikten sonra Avrupa ve Asya ekonomilerinin yeniden kalkınmalarıyla pazarlama dünyasında en çok konuşulan konulardan biri de küresel pazarlama olmuştur. Ve ambalaj sanayi de bu yükselen dalgayla yükselmeyi arzu etmiştir. EC, NAFTA, GATT gibi kıtalararası pek çok ticaret anlaşması küresel ticaretin patlayarak büyümesine yol açmıştır. Dünyada insan ve malların taşınması, çokuluslu şirketler tarafından küresel üretimin koordinasyonu ve küresel iletişim kanallarının çeşitliliği gezegenimizi tek ve yeknesak bir pazar haline getirmiştir. Ne dersiniz?

Ticari polimerler işleme teknikleri

Termoplastikler, termosetler, elastomerler ve kompozitler çeşitli yöntemlerle şekillendirilir. Uygulamaları en yaygın olan prosesler arasında, enjeksiyon kalıplama, basınçla kalıplama, transfer kalıplama, ekstruzyon kalıplama, şişirme kalıplama, rotasyonal kalıplama, termoforming, reaksiyon-enjeksiyon kalıplama ve kalenderleme sayılabilir. 

Optimal ultrason uygulamaları için üniteler

 


Çok geniş bir uygulama alanını kapsayan etkin bir temizleme yöntemi

Karmaşık iş parçalarının ve komple yapı gruplarının temizlenmesi söz konusu olduğunda ultrasonik temizleme vazgeçilmez bir yöntemdir. Temizliğe yönelik taleplerin artması ve temizlenen parçaların gittikçe daha duyarlı birimlerden oluşması, proseslerin daha hassas bir şekilde uyumlanması ihtiyacını doğurmuştur. Weber Ultrasonics’in yenilikçi ultrasonik jeneratörleri ve osilatörleriyle temizleme süreçleri, talepleri tam karşılayacak şekilde uyarlanabilmektedir. Böylece, parçacık ve film şeklindeki kirlerin hem etkin hem de koruyucu bir şekilde uzaklaştırılması sağlanmaktadır.

Ambalajların laboratuar kontrolleri

 


Ambalajların laboratuar kontrolleri, ambalajlama makinesi operatörü tarafından yapılan kontrollere ek olarak gerçekleştirilmesi gereken testlerdir.

Ambalaj ve perakende ortamı


Etrafımızdaki dünya son hızla değişirken ürün pazarlaması da perakende teknikleri ve teknolojik devrimlerden ister istemez etkilenecek ve markaların değerlerini kurmak ve korumak ihtiyacı pazarlama camiasının stratejik becerilerine ve hayal gücüne meydan okuyacaktır.

Ticari polimerler


Termoplastikler, Termosetler, Elestomerler, Fiberler 

Polimerler yaşamın her kesitinde bulunan doğal ve sentetik çok çeşitli maddelerdir. Örneğin, selüloz, nişasta ve pamuk organik, kum ve kil inorganik doğal polimerlerdir. Sentetik polimerler olarak adlandırılan polimerler petrokimyasalların gruplandırılmasında son ürünler olarak yer alan polimerlerdir; örneğin, asetaller, akrilikler, amino reçineler, fenolikler, poliamidler, poliesterler, poliüretanlar, stirenikler, viniller çeşitli polimerik bileşiklerdir. 

Aseptik ambalajlama


Aseptik ambalajlama, gıda maddesi ile ambalaj malzemesinin ayrı ayrı steril hale getirildikten sonra steril bir ortamda bir araya getirilmesi ve hermetik olarak kapatılması işlemidir. Sterilizasyon, gıda malzemesinde bulunan mikroorganizmaların öldürülmesi veya bulunma olasılığının 1 milyon defa azaltılmasıdır.   

Plastik enjeksiyon üretiminde kalifiye eleman eksikliği ve eğitimleri

Hızlı ve tam otomatik dünyada en yüksek hızda çalışan Elektromekanik standart tampon baskı makinesi için patent başvurusu yapıldı.  

Aseptik karton ambalaj malzemesi üretimi

Üretimde kullanılan materyaller

Aseptik karton ambalaj piyasasında genelde iki sistem kullanılmaktadır. Bunlardan ilki “rulodan-kutu” sistemi, yani rulo halindeki laminat malzemeden kutu yapılmasıdır. Bu sistemde yararlanılan ambalaj malzemeleri baskılı ve kat yerleri yapılmış (creased) rulolar halinde hazırlanarak fabrikalara gönderilir.

Plastik ürünler ve geri dönüşüme toplumsal bir yaklaşım

Çoğu zaman günlük hayatta kullandığımız şeylerin hangi maddelerden yapıldığını, üretim süreçlerini, doğayla ilişkilerini sorgulamayız. Plastik ürünler oldukça sık kullandığımız ancak son döneme kadar üzerinde pek düşünmediğimiz ürünlerdendi. Ancak değişen dünya, içinde bulunduğumuz doğa koşulları bilim insanlarını, üretici ve tüketicileri genel olarak toplumu bu konuda daha sık düşünmeye yönlendirmektedir.

PAGEV’den dünyadaki teknolojik gelişmeler raporu

Dünyanın önde gelen plastik ve kauçuk işleme makineleri üreticisi Tayvan, geçtiğimiz yıl 885 milyon dolarlık makine ve teçhizat yatırımı yapan Türk plastik üreticilerinin de yakından takip ettiği ülkeler arasında.

PlastEurasia İstanbul Fuarı

Reklam Alanı

Reklam Alanı

Reklam Alanı

Reklam Alanı