Tuesday, Dec 05th

Last updateTue, 21 Nov 2023 11am

Buradasınız: Home Makale

Cehalet düşmanınızdır

Türk milletini bir göçebe kültürüyle özdeşleştiren tarihçilerimizin aymaz hatalarını tarih affetse bile Tanrı affetmeyecektir. Türk kültünün amansız etkisinden duydukları hürriyetsizliğini bizim tarihçiler marifetiyle toplumsal dinamizmimizin içine sokan batılı tarihçiler görevlerini yaparken, bizim aymaz tarihçilerimizin uyanamamasının sebebi de dininde sapık bir saplantısını figür haline getirmesinin etkisi vardır.  Bu etkilenen ve etiketlenen sapıklık; “cehaleti sünnet kabul etmeleridir”. Zira kendi Peygamberine cahil deme cehaletini gösteren başka bir toplum var mı? Sözde Peygamberine okuma yazma bilmez, okur değil gibi aşağılık bir sıfatı vaaz eden bir din mensubiyeti ve mensubu dinin yol gösterici niteliklerine aykırıdır.

Plastik sektörüne genel bakış

Plastik sanayicileri federasyonun raporundaki bilgilere göre Türk plastik sektörü, AB ülkeleri içinde, Almanya’dan sonra 2.nci sırada, dünyada ise % 2,8 payla 7.nci sırada yer almaktadır. Diğer taraftan, Türk plastik sektörünün 19,5 milyar dolarlık dış ticaret hacmi dünya plastik dış ticaret hacmi içindeki payı % 2 düzeyindedir. Türkiye plastik sektörü küresel plastik mamul ihracatından % 1, ithalatından % 1,3 pay alırken hammadde ithalatından % 3,4 ihracatından da % 0,7 pay almaktadır.

Biraz ambalaj biraz lojistik…

AB uyum sürecinde gıda üretimi / ambalajı / işlemesi / taşınması / satışı ve tüketimi konularında oldukça bağlayıcı yeni yasalar hazırlandı. Artık alıştığımız görüntülerden ve kolaycılık anlayışımızdan vazgeçmek zorunda kalacağız.  Bunlardan bir kısmı ayrılırken üzüleceğimiz tarzda olsa da büyük bölümü çağdaş gıda tüketimi için vazgeçilmez unsurlar durumunda. Sokak simitçisi, balıkçı, bozacı, pamuk şekerci vb. pek çok geleneksel görüntümüze veda edeceğiz. Ama yazın sıcağında açıkta balık satan seyyar balıkçılardan; buzdolabı olmayan kasaplardan; güğümle süt dağıtan sütçüden de kurtulacağız. Muhtemelen yakın zamanda semt pazarları da tarihin yapraklarında yerini alacak. Domatesi elleyerek; maydanozu silkeleyerek, limonu mıncıklayarak filemize doldurmayı unutacağız.

PET’in katı faz polikondensasyon kinetiği üzerine bir derleme

Özet

Polietilen tereftalat (PET) şişelerin geri dönüşümü, alkolsüz içecekler ve maden suları için kullanımının tüm dünyada artışıyla birlikte artış göstermektedir. Katı faz polikondensasyonu (KFP) yüksek tepkime ve saflaştırma hızı ile etkin bir yöntemdir. PET’in KFP ile işlenmesinde molekül ağırlığı artışı gerçekleşirken, PET moleküllerinin ester uçları arasında trans-esterleşme ya da bir PET molekülünün ester ucu ile diğer bir PET molekülünün karboksil ucu arasında esterleşme tepkimesi gerçekleşir. KFP sürecinin en önemli üstünlüğü, tepkime ve kirlilikten arındırılma hızının yüksek oluşudur. Kirliliğinden arındırılmış PET yongaları, yiyeceklerle doğrudan değen uygulamalarda kullanılabilmektedir. KFP kinetiği üzerine çok sayıda çalışma olmasına karşın, farklı süreç koşullarının farklı etkileri nedeniyle bu konuda bir fikir birliği yoktur. Bu çalışmada KFP kinetiği üzerine bir derleme sunulmaktadır.

Anahtar sözcükler: Katı Hal Polikondensasyonu, PET, geri dönüşüm 

Sektörün tek dergisi Plastik&Ambalaj Teknolojisi'ne reklam verin hedef kitlenize ulaşın!

Plastik&Ambalaj Teknolojisi her ay 81 ilde üretim yapan, tedarik sağlayan tüm hedef kitle firmalarınıza, müşteri potansiyelinize dağılıyor. 

Pazarlama ve marka oluşturmak, müşterilerinizle direk etkileşimde bulunarak, doğrudan hedef kitleye ulaşmak için sektör yayınları en doğru kitle iletişim araçlarıdır. Firmanız hakkında bilgi kirliliği yaratmadan nitelikli etkileşim sağlamak için dergimize reklam verin.

Yeni doğmuş kediler gibi körsünüz

Önemli kazanımları olduğu hükümetlere “itici güç” olan Amerika; istediğinden fazla siyasi kazanım elde ettikten sonra (“o” ülkelerde bu çöküşün kitlesel ve gürültülü yankıları ile geride bıraktığı politik boşluğun sorumlusu olmakla birlikte) bunun faturasını desteklediklerinin boynuna takar.. “O” ülkede bozduğu dirliği sağlamak için önemli umde olan “din pazarını” tavsiye eder.  Destekledikleri hükümetler sayesinde bu “din pazarı” formasyonu ile politika yapıp milletin potansiyelini baskı altında tutulur. 

CLPA Turkey, İvedik’i 4. Endüstri devrimi ile tanıştırdı!

CLPA Turkey’nin Endüstri 4.0 Seminerleri’nin ikincisi, Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde sanayicilerin, KOBİ’lerin ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

4.Endüstri Devrimi’ne (Industry 4.0) Geçişte, Teknolojide Yaşanan Gelişmeler ve Beklentiler ile CC Link IE Yapılanmasının Endüstriyel Haberleşmeye Katkısı seminerinin ikincisi, Ankara - İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirildi. Endüstri Otomasyon Dergisi işbirliğiyle, 19 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilen bu seminerde, gündem oluşturan yeni teknolojiler (geleceğin fabrika otomasyonları ve kazanımları…), akıllı sistemler, endüstriyel yazılım ve endüstriyel haberleşme konularına yer verildi.

PET, PE şişe ve bidonlar


Tüketim arttığı sürece ister isteyelim veya ister istemeyelim, plastikler hayatımızda önemli bir yer kapsamaktadır.  Özellikle PET (Polietilentereftalat) ve PE (Polietilen) en hijyenik yerlerde kullanıldığı gibi, kimyasal maddelerin depolandığı yerlerde de kullanılan, çok yaygın kullanım alanı olan bir polimer gurubudur. 

Avrupa birliğinin ilk kuruluşu çelik üreten Avrupa ülkeleri olarak birlik kurulurken, hangi ülke çelikleri daha fazla üretiyorsa o ülkenin milli gelirinin fazla olduğu ve gelişmiş ülke olduğu sayılırdı. Ülkelerin zenginlikleri ve milli gelirleri ile orantılı olarak çelikler sayılırken, son yıllarda ülkelerin millî gelirleri ile orantılı olarak plastik tüketim miktarları da artmaktadır. Böylece her alanda kullanılan plastik tüketimi artıkça o ülkenin gelişmişliği ön plana çıkmaktadır.

Teröre karşı ‘kaliteli oy’ gerekir..

Ellinizdeki her türlü istihbarat ve teknolojik üstünlüğe ve emredici niteliğinize rağmen, düşünülmez olanı düşünmediğinizden terör ortaya çıkar. “Terör aslında bir beklentinin hasadı değil, tarlanın hasada hazırlanması metodu dur”. 

Terörün örgütlü gelişmesi görülmüşse; düşüncelerinizin beklenmeyeceğini hesaba katılması gerektiğini bilmeniz gerekirdi. Teşhis koyamamışsanız, Teröre karşı alışılagelmiş dayatmalar riskin boyutunu büyütür. Başka yöntemler gerekir. Çünkü “terörün besin kaynağı lojistik materyallerden çok kalitesiz oy kullanan halktır”. 

Tanımlar değişiyor

Eskiden Pazar’ın ve Pazar Dinamikleri’nin biçim değiştirmesi çok uzun yıllar alıyordu. Her üreticinin kendi ürününü sergi tablasına koyup satışa sunduğu yöntem ile başlayan ticaret biçiminden, bugün hayatımızın bir parçası olan AVM’lere geliş süreci birkaç bin yıl devam etti. 

Beyaz eşya ve otomotiv polimerleri

1835 yılında Fransız Regnault’un farkında olmadan vinil klorid monomeriyle polivinil klorid (PVC) polimerize etmesinden yaklaşık 180 yıl geçmiştir. Aslında çeliğin bulunmasına göre kısa bir zaman sayılan polimerlerin bulunmasında, günümüzde hemen hemen kullanılmayan hiçbir alan kalmamıştır. Polimerler yaşamımızın her alanına girmiş ve gündelik polimerlerden veya ileri mühendislik polimerlerinden mamul ürünler olarak hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Bu gelişmelerle polimerlerin bir mühendislik alanı haline gelmesi ile tüm dünyada kısa sürede kabul gören ve büyük ilgi çeken bir bilim dalı haline gelmiştir.

Hayvanlar ülkesinin kralı da hayvandır!

Ülkesi “cüz kesesinden” mezun olanların yönettiği garip bir durum ile karşı karşıyadır millet. Bu durum  ülkemizin muhtemel en kötü durumunun hakikat” olarak tanımıdır.

Bir monolog ile silinen hafızayı tasvir edelim istiyorum.

Hınzıryedi din adamlarının köşe başında tefsir okuyup, hadis indirdikleri “eşkinci millet” haline geldi halk. Okuması iyi sesi gür bir zat çıkar ortaya; sahaflarda bini bir para etmez kitapların sayfalarını sumturuklu dualarla açarak yüksek sesle okuyor, sedire bağdaş kurmuş, kıyı köşe halılara çömelmiş ehli keyif, dinlediğini anlayacak idrakten mahrum kalabalık dinliyor; cüz kesesinden atan belagat kahramanını.

Plastik sektöründe soğutma ihtiyaçları

Plastik üretiminde iyi bir soğutma sistemine sahip olmak, makinelerin ömrünü, üretim kalitesini, işletme ve üretim maliyetlerini doğrudan etkileyen çok önemli bir unsurdur. Plastik makinelerinde soğutulması gereken iki temel bölge vardır. Bunlar, Hidrolik yağ ve kalıptır.

Hidrolik yağ soğutması:  

Hidrolik yağın çalışma sıcaklığı 45-50OC arasındadır, dolayısıyla hidrolik yağ soğutması için çok soğuk bir suya yani CHILLER kullanımına gerek yoktur. FRIGEL-Firenze firması, hidrolik yağ soğutması için ECODRYGEL ünitelerini geliştirmiştir. ECODRYGEL üniteleri kapalı devre çalışan kuru soğutma sistemidir. Kapalı devre çalıştığı için de, soğutma kulelerinde karşılaşılan su kaybı, suyun kirlenmesi, kireçlenmesi ve bakteri oluşumu gibi problemler görülmemektedir. Chillerlere göre de enerjiden %85 tasarruf sağlatmaktadır. 

Ecodrygel ünitelerinin üstün özellikleri

Termosetlerin ve elastomerlerin dünyası

Plastikler günümüzde hemen hemen her yerde kullanılmaktadır. İlk önce bilmemiz gereken şudur. Termoset Polimerler denildiğinde kısaca plastikler, Elastomerler denildiğinde ise lastikler, kauçuklar aklımıza gelecektir. Plastikler Termoplastikler, Termosetler ve Elastomerler olarak ayrılsalar da, Termosetler ve Elastomerler birlikte tutularak, kullanım yerlerine göre genel olarak ikiye ayırabiliriz. Termoset ve Elastomer plastiklerin, en az Termoplastikler kadar kullanım yerleri vardır. Termosetler genel olarak Fenolikler (Bakalitler), Aminolar (Üre – Melamin), Silikonlar, Polyesterler, Epoksiler  ve Poliüretanlar gibi dönüşümü olamayan plastiklerdir.

Kıyamet oksijen çadırında

İnsanı ne siyah ne beyaz ne katolik ne putperest olarak değil, Allah’ın (cc) bir mucizesi olarak görmek İslam dininin temelidir. İlimsiz din kadar dinsiz bir ilimde tahripkardır. Yaşanılan zaman göstermiştir ki, imansız alim ilimsiz dindar insanların geleceklerini uçuruma götüren koşuculara benzer.

Pet geri kazanımında ağır yük serisi kırma makineleri

Türkiye’de PET, gerek sanayi tipi kullanımı ve gerekse son tüketici tarafından evsel tüketimde ilk sıralarda yer almasından dolayı kolaylıkla kabul görmüş ve yaygın olarak geri dönüşümde yer almıştır. Geri dönüşümde dünyaca tanınmış bir marka olan ZERMA  firması PET  prosesi için özel olarak tasarlanan aşınmaya karşı dayanıklı rotor ve iç gövde tasarımıyla yüksek kapasiteli ağır yük serisi GSH model kırma makinalarını geliştirmiş ve müşterilerinin hizmetine sunmuştur. GSH serisi kırıcılar özellikle ağır yüklere maruz kaldığından, çok güçlü ağır çelikten imal edilmiş konstrüksiyona sahiptir. GSH serisi kırıcılarda, sabit bıçaklar zemine 45° açılı olarak monte edilmiştir. Bunun yanında hazneye yerleştirilen ilave darbe bıçağı sayesinde kırma kapasitesi maksimuma çıkmaktadır. Gövde kesme odası üst kısmın hidrolik sistemle basitçe açılabilmesine olanak sağlayacak şekilde, merkez hattı üzerinden baştan başa ayrılmıştır.

Atıkların ayrı toplanması çalışmalarına sokak toplayıcılarının etkileri

Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği görev ve sorumluluklar

Belediyelerce toplanan atık miktarı kişi başına günde 1,12 kg, yılda ise 31.762.085 tondur. 

Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği görev ve sorumluluklar

Toplama-ayırma, geri dönüşüm: Atık yönetim firmaları

Ayrı toplama eğitim bilgilendirme: Belediyeler

Bildirim hedefler eğitim ve bilgilendirme: piyasaya sürenler marka sahipleri ithalatçılar

Ambalajların laboratuar kontrolleri

Ambalajların laboratuar kontrolleri, ambalajlama makinesi operatörü tarafından yapılan kontrollere ek olarak gerçekleştirilmesi gereken testlerdir.

Dolum makinesi çıkış hattından, birbirini izleyen 4 ambalaj (2 soldan 2 sağdan) alınır. Bu işlem, dolum başladıktan hemen sonra, dolumun başlangıcından hemen sonra, dolumun başlangıcından 1 saat sonra, her ürünün değişiminin ardından ve ürün değişiminden 1 saat sonra olmak üzere gerçekleştirilir. 

Laboratuar kontrollerine ilişkin deneme planı Şekil 16.49’da gösterilmiştir.

Metal ambalajın geri dönüşümü

Metal Ambalajın Sürdürebilirliği ve Pazardaki Konumu

Atıklar Kaynaktır!

Geri Dönüşüm: 

Atık malzemelerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemlerle yeniden değerlendirilmesi

Türk kadını

Dünyada tarih boyunca dört ana kültür gelişmiştir. Bu kültürler; Latin, Çin, Sami ve Türk kültürleridir. Bu dört yapılanma kadınına dört farklı değer üreterek oluşumlarını egemen kılmışlardır. 

Latin kültürü; kadını yalnızlığı ile özgür bırakmış ve yalnız kadın rolünü ortaya çıkarmıştır. Çin kültürü; kadını küçümsemiş böylece değersiz kadın ortaya çıkmıştır. 

Sami kültürü; çok eşliliğe izin vermiş kadınını gurursuz bırakmıştır. 

Türk kültürü; erkeğiyle kadını kader arkadaşı yapmış, tek eşlilik üzerine değerli kadın olgusunu yaratmıştır.

Bu oluşlar içinde kadın hayatı paylaşan duruşu ile çalışmayı ve aileyi yöneten tavrı ile varlığın temeli olmayı başarmıştır.

Gıda endüstrisinde suyun yeniden kullanımı ve HACCP uygulamaları

Özet

Günümüzde su bir çok alanda kullanılmakta ve bu yüzden suyun ekolojik ve ekonomik önemi her geçen gün önemli bir konu haline gelmektedir. Gıda endüstrisinde suyun yeniden kullanımı nedeniyle suyun tahliye edilmesi sırasında artan maliyetler dikkat çekmektedir. Suyun yeniden kullanımı sırasında görülen mikrobiyolojik gıda kontaminasyonu ve üretim ortamındaki yetersiz hijyen koşulları önemli risk faktörlerindendir. Bir tehlike analizi ve kritik kontrol noktası bazlı genel bir model, gıda endüstrisinde suyun yeniden kullanımı için uygulanması ve sistemlerin değerlendirilmesi açısından çok önemli olmuştur. Bu model, gıda ve su kaynaklı patojenlerin çeşitli su arıtma yöntemlerine karşı duyarlılığı hakkında bilgi verir.

Reklam Alanı

Reklam Alanı

Reklam Alanı

Reklam Alanı