Thursday, May 23rd

Last updateWed, 15 May 2024 9am

You are here: Home Interview Mondi Tire Kutsan’ın bilgi teknolojileri güvenlik altyapısı Teknoser’in katkılarıyla yenilendi!

Mondi Tire Kutsan’ın bilgi teknolojileri güvenlik altyapısı Teknoser’in katkılarıyla yenilendi!

 

Oluklu Mukavva Ambalaj sektörünün lider tedarikçisi Mondi Tire Kutsan’ın, Teknoser’in desteğiyle gerçekleştirdiği altyapı dönüşümü sayesinde Bilgi Teknolojileri güvenlik seviyesi arttırıldı. Mondi Tire Kutsan Bilgi Sistemleri Müdürü Evren Öcal’dan proje hakkında bilgi aldık. 

Türkiye’de oluklu mukavva ambalaj sektörünün lider tedarikçisi olan Mondi Tire Kutsan, Bilgi Teknolojileri güvenlik altyapısını ve buna bağlı olarak sunduğu hizmetleri, Mondi Group’un küresel güvenlik politikalarına uygun hale getirdi. Mondi Tire Kutsan Bilgi Teknolojileri ekibi, donanımların yenilenmesinden uzman personelin sağlanmasına, entegrasyon çalışmalarından bakım işlemlerine kadar pek çok konuyu kapsayan bu kapsamlı yenileme projesini Teknoser’in katkılarıyla tamamladı. Türkiye’nin 65 noktasına ulaştırdığı Bilgi Teknolojileri hizmetlerini sektördeki deneyimiyle birleştirerek, Mondi Tire Kutsan’ın hedeflediği BT güvenlik seviyesine ulaşması için altyapı güvenlik uygulamalarını yeniden tasarlamasına yardımcı olan Teknoser, Mondi Tire Kutsan’ın BT iş süreçlerinde ihtiyaç duyduğu kesintisizliği de sağlamış oldu.

Mondi Tire Kutsan için bu projelerin topyekûn bir teknoloji dönüşümü olduğunu söyleyebilir miyiz? İhtiyaçlar nasıl doğdu? 

Mondi Tire Kutsan, Türkiye’de 4 adet kutu ve 1 adet kâğıt fabrikası, 1000 çalışanı ve 700’ü aşkın müşterisi ile yaratıcı ve yenilikçi çözümler sunarak yıllar içinde Türk oluklu mukavva ambalaj sektörünün lider tedarikçisi oldu. Elbette bu çözümleri sunarken BT güvenlik altyapısı ve hizmetlerini bağlı bulunduğumuz Mondi Grubu’nun global güvenlik politikalarına uygun hale getirmeye özen gösterdik. Nihai olarak Mondi Viyana ile yaptığımız ortak değerlendirmeler sonucu iş ortaklarımız ile birlikte bahse konu projeleri hayata geçirdik. 

Projenin başlangıcında, ne tür kazanımlar elde edilmesi planlandı? Beklentiler nelerdi? 

Mondi Grubu’nun güvenlik politikalarına uygun aynı zamanda global olarak genel kabul gören BT çalışma şekillerinin hayata geçirilmesi planlandı. Elbette yapılmasına karar verilen alt projelerin hedeflenen tarihte ve ayrılan bütçe içerisinde tamamlanması gerekiyordu. 

Sizce uzun vadede elde edilen faydalar neler olacak? Hem sistem kullanıcıları, hem de Mondi’nin genel iş süreçleri bakımından değerlendirebilir misiniz? 

Şu bir gerçek ki yerel veya çok uluslu tüm şirketler için BT güvenliği giderek daha fazla önem kazanıyor. Son zamanlarda devlet ve özel kuruluşlarını hedef alan çok çeşitli bilişim suçlarına şahit oluyoruz. Böyle bir dönemde Mondi Tire Kutsan BT ekibi olarak bu işbirliğimizin neticesinde elektronik ortamdaki şirket varlıklarımızı daha iyi korumamıza olanak sağlayan sürdürülebilir bir yapıya kavuşmuş olduk. Kullanıcı ve iş süreçleri perspektifinden bakıldığında ise şirket genelinde BT sistem ve erişimlerinin devamlılığı, güvenliği sağlanarak iş sürekliliğine katkı sağlanmış oldu. 

Teknoser’in süreçteki katkıları neler oldu? Teknoser’i tercih etmenizin başlıca sebepleri nelerdi? 

Teknoser tüm süreçte Mondi Tire Kutsan olarak bizim yanımızda oldu. İhtiyaç olduğunda ekiplerinden gereken desteği alabildik. Teknoser başta uzmanlık seviyeleri ve profesyonel çalışma disiplini olmak üzere bütçeye uygun çözümler getirebilmesi ile de bize güven veren bir yapıya sahipti. 

Bu sürece firmanız içerisinde hangi iş kollarından destek geldi? Kullanıcıların sürece katkısı ne düzeyde oldu? 

Projelerimiz en üst düzeyden desteklendi ve takip edildi. Güvenlik nedeniyle kullanıcılarımızın BT servislerini kullanımını düzenleyen bazı yeni kurallar getirmemize rağmen, amaçlarımızı anlattığımızda bu süreçte kullanıcılarımızdan bize beklenenin üzerinde destek geldi. Ayrıca şirket genelinde kullanıcılarımıza güvenlik eğitimleri vererek şirket içinde duyarlılığı her zamankinin daha da üzerine çıkarttık. 

Sizce yaklaşık 1 yıl süren bu projenin en zorlu aşamaları hangileri oldu? Sorunlar nasıl aşıldı? 

Aynı anda zorlu ve birbirinden farklı uzmanlık isteyen projeleri paralel yürütmemiz gerekiyordu. İç kaynağımız şirketin iş projelerinde aktif rol alıyordu ve güvenlik projelerine zaman yaratması gerekiyordu. Zaman ve kaynakların detaylı planlanması, gerek duyulması halinde haftalık olarak koşullara göre planların revize edilmesi ve tüm Mondi Tire Kutsan ailesinin özverili çalışmaları ile bu zorlu süreçleri tamamladık. 

Projenin tamamlanmasından bugüne kadarki süreçte hedeflere ne ölçüde ulaşıldı? Bu anlamda rakamlardan ve gözle görülür iyileşmelerden bahsetmek mümkün mü? 

Şunu gururla söyleyebiliriz ki Mondi Tire Kutsan olarak planlanan hedeflere ulaştık hatta bazı noktalarda hedeflerin üzerine çıktık. VOIP hatlarının data hatları üzerine taşınması projemizi hayata geçirdik. Salt bu işlem dahilinde Mondi Tire Kutsan’a çok kısa vadede hissedilebilir miktarlarda tasarruf sağladık. Felaket Kurtarma Planı ve bu planı gerçekleştirmeyi sağlayacak altyapıyı kurduk. Tüm sistem ve ağlarımızın merkezi olarak yönetimi ve denetimi için ileri seviye yönetim araçlarını devreye aldık ve iş süreçlerimize adapte ettik. Kullanıcılarımıza BT güvenlik eğitimi verdik, kurum içi organizasyonda bu konudaki bilgi seviyesini yükselttik. 

Bu proje sonrasında ek hedefler oluştu mu? Bu yönde devam eden veya planlanan çalışmalar var mı? 

Elbette. Bu projeler aslında bundan sonra yapılabileceklerimizin temelini oluşturdu diyebiliriz. BT çok hızlı gelişen ve değişen bir alan ve bir şirketin rekabet edebilirliğini direk olarak etkiliyor. Dolayısıyla Mondi Grubu’nun bir parçası olarak bu tip altyapı projelerinin attığı temeller üzerine iş ortaklarımızın da desteğiyle sürekli yeni katlar çıkıyor olacağız, olmak zorundayız. 

Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? 

Özellikle Teknoser’e bu yoğun çalışma tempomuz esnasında bizlere sağladığı destek ve hizmetlerden dolayı teşekkür etmek istiyoruz. 

Teknoser Hakkında:

Teknoser, teknolojide ilklerin yaratıcısı Hitay Yatırım Holding bünyesinde, 65 hizmet noktası ve 800’ün üzerinde çalışan sayısı ile Türkiye bilgi ve iletişim teknolojileri pazarında önde gelen saha hizmetleri ve sistem entegrasyon firmalarındandır. Bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe lider uluslararası üretici ve çözüm sağlayıcı firmalar ile iş ortaklıkları yapan Teknoser; yerinde kurulum, bakım ve destek hizmetleri yetkinliklerinin yanı sıra Türkiye genelinde yaygın saha gücü ve sistem entegratörü kimliği ile tüm IT hizmetlerini yüksek müşteri memnuniyeti sağlayarak sunabilen organizasyona sahiptir.

Mondi Tire Kutsan hakkında 

Mondi Grubunun Oluklu Mukavva Ambalaj iş kolunda faaliyet gösteren Mondi Tire Kutsan, Türkiye’de 4 adet kutu ve 1 adet kâğıt fabrikası, 1000 çalışanı ve 700’ü aşkın müşterisi ile yaratıcı ve yenilikçi çözümler sunarak Türk oluklu mukavva ambalaj sektörünün lider tedarikçisi konumundadır. Mondi Tire Kutsan; İzmir / Tire, İzmit, Çorlu, Adana ve Karaman’da bulunan beş kutu fabrikası ve Tire’de bulunan kâğıt fabrikasıyla, sahip olduğu coğrafi çeşitliliğin avantajını, müşterilerine sağladığı servis kalitesiyle ortaya koymaktadır. Mondi Tire Kutsan, sektöründe FSC (Forest Stewardship Council = Orman Yönetim Konseyi) sertifikasına sahip ilk firmadır. Mondi Tire Kutsan, orman yetiştiriciliğinden başlayarak, odun hammaddesinden selüloz ve kağıt üretimi, geri kazanılmış kâğıt ve ambalaj kâğıdı ile oluklu mukavva ambalaj üretimine kadar tüm kağıt ve ambalaj üretim faaliyetlerini gerçekleştirerek entegre çözümler sunmuştur. Daha fazla bilgiye http://www.mondigroup.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 

Mondi hakkında 

30 ülkede faaliyet gösteren ve 2012 yılında 5,8 milyar euroluk gelir elde eden Mondi, uluslararası bir kâğıt ve ambalaj grubudur. Grubun en önemli operasyonları Orta Avrupa, Rusya ve Güney Afrika’da bulunmakta olup, 2012 sonu itibarıyla Mondi 25.700 kişiyi istihdam etmektedir. 

Mondi, orman yetiştiriciliği ile odun hammaddesinden selüloz ve kağıt (ambalaj kâğıdı ve kaplanmamış birinci sınıf kâğıt) üretiminden başlayıp, ambalaj kâğıdının oluklu mukavva ambalaja, sanayi tipi torbalara, ekstrüzyon (sıkma) kaplamalarına ve release kaplamaya dönüştürülmesine kadar tüm ambalaj ve kağıt üretimi faaliyetlerini gerçekleştiren, tamamıyla entegre bir yapıdadır. Mondi aynı zamanda yenilikçi tüketim malları ambalaj çözümleri, geliştirilmiş filmler ve hijyen ürünleri öğeleri tedarikçisidir. 

Borsada ikili kotasyona sahip olan Mondi, JSE Limited’de (Johannesburg Borsası) Mondi Limited için MND kısaltmasıyla, Londra Borsasında ise Mondi plc için MNDI kodu ile birincil kotasyon listesinde işlem görmektedir. Grup, 2008’den bu yana Global endekslere, FTSE4Good İngiltere ve Avrupa’ya ve 2007 yılından beri de JSE’nin Sosyal Sorumlu Yatırım (Socially Responsible Investment /SRI) endeksine dâhil olmak suretiyle sürdürülebilirliği ile tanınmaktadır. Mondi Grup aynı zamanda Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project; CDP) kapsamında üç yıldan beri Karbon Saydamlık Liderleri sıralamasında yer almaktadır ve 2012 yılında ilk defa CDP’nin Karbon Performansı Liderleri sıralamasına (Carbon Performance Leadership Index; CPLI) alınmıştır.