Wednesday, Oct 20th

Last updateThu, 14 Oct 2021 11am

You are here: Home Article Endüstriyel Uygulamalarda ERP & PLM Entegrasyonu

Endüstriyel Uygulamalarda ERP & PLM Entegrasyonu

PLM (Product Life Cycle Management) yani ürün yaşam döngüsü yönetimi ile ERP (Enterprise Resource Planning) kurumsal kaynak planlaması her ne kadar bir arada anılsa da aralarında farklar bulunmaktadır. PLM’siz ERP, ERP’siz PLM düşünülemez. Birbirlerini tamamlayıcı özelliklere sahip olan PLM ve ERP yazılımları ikilisi, beraber entegre bir halde çalıştıkları zaman enformasyonun önemli olduğu kurumlarda şirketlerin haberleşme becerilerini sağlıklı kılmaktadır. Bu sayede firmaların performansları ve verimlilikleri de bir üst düzeye kolaylıkla çıkmaktadır.

1.1 Bu iki yazılımın arasındaki farklar nelerdir?

•ERP maddi varlıklarla alakalıyken, PLM entelektüel sermaye ile alakalıdır.

•ERP’nin odak noktası kontrol ve planlamadır, PLM inovasyonla ilgilenir.

•ERP’de mühim olan müşterinin siparişinin hazırlanmasındaki süreçtir, PLM ürünün yaratılması konusunda destek verir.

•ERP’nin çalışma biçimi kontrollüyken, PLM esnektir.

•ERP talep ve sipariş mantığıyla çalışır, PLM müşterinin ihtiyaçlarını analiz eder.

•ERP’de verilerin birbirleri ile olan ilişkisi daha statiktir. PLM’de ise ağ verileri arasındaki uyum dinamik olarak nitelendirilebilir.

• PLM yazılımı, esnek bir veri yapısına sahiptir. PLM’de görsel bilgi ve gösterge tablolarının gereksinimlerinin yanı sıra, ürünlerin dijital ortamda üretilmesi ve üzerinde değişiklik yapılabilmesi şansı vardır. ERP yazılımında ise tekrar eden işlemlerin, yürütme odaklı, kontrollü ve iyi tanımlanmış iş süreçleriyle bağı sağlanmaktadır.

PLM, ERP ve diğer lojistik tabanlı tedarik zinciri yönetimi araçları gibi büyük işletme çözümlerini içermez. Ayrıca satış, dağıtım, insan kaynakları yönetimi ve finans gibi  büyük işleri destekleyen sistemleri içermez. Süreçleri , yalnızca bilginin  işlenmesi ile ilgilidir. Ancak hem ürünü (nihai ürün) hem de üretimi geliştirme süreçleri sistemlerini kapsar (etkin ürün).  Konseptten tasarıma ve üretimine kadar tüm geliştirme aşamalarında ürün kaydının kontrolünü sağlayan bir iş sistemidir. Ürünün tanımından bakım aşamalarına kadar ilgili bilgilerin yönetiminde stratejik bir yaklaşım olarak da kabul edilir. Bütün bir endüstriyel disiplini temsil eder; kökenlerini hava taşımacılığı ve savunma sanayinden alır ve büyük ölçüde otomotiv, elektronik, eczane, vb sektörlere uzanır.

PLM sistemi yürürlükte olan bir şirket, malzeme listesi (BOM), onaylı tedarikçi listeleri ve ürün dosyaları dâhil olmak üzere tüm ürün verilerini yönetebilir. PLM sistemi aynı zamanda bir şirketin ürün bilgilerindeki değişiklikleri izlemesini ve revizyonları tedarik zincirine iletmesini sağlar.

PLM'de yerleşik otomatik değişim süreçleri sayesinde şirketler, ürün değişiklikleri gibi önemli ürün kararlarını gerçek zamanlı olarak yönetebilir. PLM sistemi aracılığıyla mühendislik değişikliği talepleri ve siparişleri yürütmek, ürün verilerinin, çok çeşitli kuruluş departmanlarında dağıtılmış olan merkezi bir konumda birleştirilmesine, düzenlenmesine ve izlenmesine yardımcı olur. Bir PLM sisteminde ürün verilerini yakalayarak, üreticiler ürün kayıtlarının tek ve doğru sürümlerine istedikleri zaman erişebilirler ve kolaylaştırılmış bir değişim sürecini verimli bir şekilde yapılandırabilirler.  

ERP (kurumsal kaynak planlaması), muhasebe, satış tahmini, üretim planlama ve yürütme, müşteri hizmetleri ve destek, lojistik gibi faaliyetler tarafında finansal yönetimi ve raporlamayı yönetmek için kullanılan bir iş sistemidir. Bir şirketin finansal tablolarını yönetmek için bir ERP sistemi gerektirme derecesi, genellikle şirketin üretim sürecine katılım düzeyine bağlıdır. Şirket içinde üretim yapan veya sipariş vermek üzere karmaşık mühendislik ürünleri üreten şirketler, finans, satış ve üretim departmanları  arasında bilgi düzenlemeye yardımcı olmak için gerekli kapsamlı bir ERP sistemi kullanırlar.  ERP sistemleri, üreticilere finansal durumlarının gerçek zamanlı bir resmini sunarak kuruluşların siparişleri ve karlılığı planlamalarını sağlar. Bir ERP sistemi mevcut olduğunda, şirketler stok seviyelerini, teslimat teslim sürelerini ve üretim darboğazlarını daha iyi anlamak için siparişleri makbuzdan üretime ve teslimata kadar takip edebilirler.

Tablo 1: ERP & PLM sistemlerinin yetenekli olduğu alanlar

1.2Neden PLM & ERP entegrasyonu önemlidir?

•Benzersiz bir bilgi ve veri akışını sağlar: PLM-ERP entegrasyonunun en büyük faydası sürecin daha akıllıca işleyerek, benzersiz ve güvenilir veri akışının sağlanmasıdır.

•İş yükünü azaltır: PLM ve ERP’yi entegre ederek kullanmak iş yükünü de azaltmaktadır. Bu sayede şirketlerin verimliliği de artar.

•Aşırı stok problemine engel olur: Aşırı stok ve depolama alanı yetersizliği bu yazılımlar sayesinde tarihe karışmaktadır.

•Ürünler piyasaya daha hızlı gelir: Ürünlerin üretilmesi ve kaynakların kontrol edilmesi süreci hızlanacağı için, ürünler pazara daha hızlı bir biçimde getirilmektedir. Bu da müşteri memnuniyetini arttırır.

•Yaşam döngüsü boyunca, ürünlerin kontrolünü ve yönetimini sağlar.

•Pazarın talebine yönelik yenilikçi ürünler geliştirebilme ve yüksek kalitede ürün sunar.

•İyi yapılandırılmış ürün portföyünü yönetme ve finansal getirisini en üst düzeye çıkarır.

•Ürün geliştirme, destek ve geri dönüşüm projelerini etkin şekilde yönetir.

•Müşterilerden, saha mühendislerinden ve pazardan gelen geribildirimleri yönetir.

•Tasarımcılar, tedarik zinciri ortakları ve müşteriler ile beraber çalışmayı etkin hale getirir.

•Ürün tanımında bilgi bütünlüğünü, güvenliğini yönetir ve sürdürür, ihtiyaç duyulan yer ve zamanda kullanılabilir halde olmasını sağlar.

Şirketler daha önce açıklanan sorunları değerlendirmeli ve kendi spesifikasyonlarına göre en iyi yaklaşımı seçmelidir. İhtiyaçlar, gelecek planları, mevcut altyapı ve tahmini maliyet... PLM için kullanılan üç ana yöntem vardır ve ERP entegrasyonları ve her birinin avantajları ve dezavantajları, güçlü ve zayıf yönleri vardır - yetenekleri arttırır daha yüksek faydalar sağlar ancak genellikle daha yüksek maliyetle, arayüz ve entegrasyon sağlar. Bilgi portalları, noktadan noktaya entegrasyon, kurumsal Uygulama Entegrasyonu (EAI) araç setleri, tedarikçi tarafından sağlanan hazır entegrasyon ve özel uygulamaları içerir.

PLM ve ERP entegrasyon modülü için bir çerçeve geliştirilmelidir. Sözdizimsel ve anlambilimsel veri uyuşmazlıklarını çözme eğilimi gösteren ontolojiler gereklidir.  Son olarak, veri alışverişi web servisleri kullanılarak gerçekleştirilir. Malzeme Listesi (BOM) için, üretim süreci , iş talimatı , üretim planı, makine kurulumu ve üretim raporları için web servisleri kurulması gerekmektedir.

Resim 1: ERP & PLM sistemlerinin bilgi akışı

Organizasyonlar başarı için sayısız sisteme güvenir. PLM ana sisteminiz olabilir, ancak mühendislik değer zinciriniz için kritik olan tek sistem değildir. Verileriniz çok sayıda sistem içerdiğinden, tüm etki alanlarında senkronizasyon için sağlam bir çözüme ihtiyacınız vardır. Sistemleri bağlamak için "tak ve çalıştır" yöntemi iyi bilinen bir yöntem olabilir, ama gerçekte etkili olmaktan uzaktır. Ürünler giderek karmaşıklaştıkça entegrasyonlar giderek zorlaşmaktadır. Kuruluşunuz tamamen özelleştirilmiş PLM'ye sahip olabilir, bu durumda çok sayıda bileşeni entegre etmeniz gerekir. 

Günümüzün mühendislik ortamı entegre bir ürün ortamına dayanmaktadır, bu da karmaşıklığı yönetmenin ürün geliştirmedeki en büyük zorluğunuz olduğu anlamına gelir. PLM ERP entegrasyonu ile ürün yaşam döngünüz aşağıdakilerle senkronize olmalıdır: 

PLM’den ERP’ye

•PLM den  ERP’ye mühendislik ve BOM yapıları 

•PLM den  ERP’ye üretim ve BOM yapıları 

•PLM den  ERP’ye mühendislik değişiklikleri 

•PLM ‘de dizayn kayıtlarından ERP’ye

•PLM planlama ve dokümantasyon 

Resim 2:  ERP & PLM sistemlerinin çark düzeni

1.3ERP & PLM Uyumu Nasıl Sağlanır?

ERP ve PLM sistemleri birbirleriyle iletişim kurabilen ancak farklı iş ihtiyaçlarını destekleyen araçlardır. PLM, ilk dokümantasyondan başlayarak bir ürünü üretmek için gözden geçirilip piyasaya sunulduğu ana kadar olan süreç için tasarlanmıştır. ERP, şirketlerin diğer iş faaliyetleri arasında üretim kaynaklarını ve finansal kaynaklarını yönetmesine yardımcı olmak için ürün verilerini (PLM sisteminde belirlenen ürün verileri) kullanır.

 

PLM bir ürünün gelişimini ve ERP'nin üretim için kaynak planlamasını yönetmesi amaçlandığından, bu araçları sıralı olarak kullanmak finansal anlamda mantıklıdır. Ürün verilerini düzenlemek ve yönetmek için ürün verileri başlangıçta bir PLM sisteminde saklanmalıdır. Ürün tasarımı, tasarımı üretmek için kaynakların yönetilmesi gereken bir noktaya geldikten sonra, mevcut PLM sistemiyle entegre olan bir ERP sistemi yardımcı olur. ERP'yi PLM ile entegre ederek, en güncel ürün verileri doğru finansal planlama sağlamak için gerekli departmanlarla paylaşılabilir.

Resim 3:  EPR & PLM sistemleri özet süreç akışı

Üretim yaşam döngüsü yönetimi ve kurumsal kaynak planlaması farklı iş ihtiyaçlarını ele alsa da, destekledikleri süreçler yakından ilişkilidir. Bu nedenle PLM  ve ERP sistemini entegre etmek yararlıdır. İki sistem birbiri ile etkileşim kurabilir. Her biri diğerini daha doğru ve kullanışlı hale getirebilir. PLM, ürünün geliştirilmesi ile ilgilenir ve ERP üretim için gerekli kaynaklara odaklanır. Bu nedenle, bunları ürün bilgilerinin doğal olarak içinden geçeceği sırayla kullanmak mantıklıdır. PLM'de yeni bir ürünün tasarımını yönetirsiniz. Ürün üretime hazır olduğunda, PLM o öğeyle ilgili tüm bilgileri içerecektir. Veriler daha sonra ERP'ye aktarılır, böylece ürünü üretmekle ilgili kaynağı yönetmek için kullanabilirsiniz. Kaynak planlama sürecinde bir değişiklik meydana gelirse, bu bilgiler PLM'ye iletilebilir. Bu iki sistemin entegre edilmesi, her ikisinin de her zaman aynı bilgilere ve en güncel bilgilere sahip olmasını sağlar. Bu koordinasyon çok önemlidir, çünkü bir sistemdeki bir değişiklik diğerini etkileyecektir. Bir ERP'ye yanlış veri girerseniz, çok fazla veya çok az veya bir öğe veya yanlış öğe tamamen sipariş edebilirsiniz. Bir ERP kullanıyorsanız, ancak PLM kullanmıyorsanız, kayıtlarınızda süreçlerinizin yönetimini daha zor ve maliyetli hale getirebilecek bir boşluk olacaktır. 

1.4PLM & ERP Entegrasyonunun Faydaları

Ürün yaşam döngüsü yönetimi ve kurumsal kaynak planlamasının kendi yararları vardır, ancak ikisini birlikte entegre bir şekilde kullanmak, her bir sistemden tam olarak yararlanmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, entegrasyon kendi başına bazı güçlü faydalar getirir.

•Maliyet Azaltma

PLM ve ERP entegrasyonunun en cazip avantajlarından biri üretebileceği maliyet tasarruflarıdır. Bu sistemler verileri otomatik olarak ileri geri aktardığından, hata yapma olasılığı daha düşüktür. Her sisteme ayrı ayrı veri girmek yerine , sadece bir kez girmek gerekir. Bu veriler  doğrudan diğer  sisteme aktarılabilir ve analizlerini bilgilendirerek daha doğru bilgi ve tahminler yapabilir. İki sistemi birleştirmek, aralarında var olan tutarsızlık olasılığını da neredeyse ortadan kaldırır. 

Bu gelişmiş doğruluk, satınalma siparişlerinin daha güvenli bir şekilde verilebileceği anlamına gelir; bu da gereksiz sarf malzemelerine para harcamamanızı ve eksikliklerin önlenmesini sağlar.

•Verimliliği Arttırmak

PLM / ERP entegrasyonu sadece maliyetleri düşürmekle kalmaz, aynı zamanda verimliliği de artırabilir ve bu da geliri artırabilir. Sistemler arasında gerçek zamanlıya yakın veri aktarımı, gerektiğinde ayarlayabilmeniz için neler olup bittiğinden her zaman haberdar olduğunuz anlamına gelir. İşlemleriniz hakkında daha fazla bilgi parmaklarınızın ucundayken, iyileştirme için olası alanları daha kolay tanımlayabilirsiniz.  Ayrıca, çalışanlarınız zamandan tasarruf edeceklerdir, çünkü artık veriyi birden çok kez girmeleri gerekmeyecektir. Kombine PLM / ERP sistemleri ile otomatik veri güncelleme ve aktarma, bu tekrarlayan görevleri üstlenebilir. Çalışanlar daha sonra becerilerini kullanmaya ve şirketin verimliliğini artırmaya yardımcı olan daha üretken görevlere odaklanabilir.

•Bölümler Arası Gelişmiş Koordinasyon

Birden çok departmandaki çeşitli kişilerin, özellikle büyük kuruluşlarda, iş sistemlerine veri girmesi gerekir. Farklı çalışanlar biraz farklı bilgiler yüklerse, uyumlu olmayan biçimler kullanırsa veya yalnızca birbirlerinin verilerine erişemezlerse, karışıklık ve iletişim bozukluğu oluşabilir. Bu hatalara, gereksiz maliyetlere ve gelir kaybına yol açabilir.

İş sistemlerinizi entegre etmek, tüm personel üyelerinin aynı verilere erişmesini sağlayarak herkesin aynı sayfada kalmasına yardımcı olur. Bu özellikle değişiklikleri izlerken önemlidir. Birinin, özellikle de son dakika olan bir düzeltme yapması gerekiyorsa, etkilenen tarafların değişiklikten mümkün olan en kısa sürede haberdar olması çok önemlidir. Entegre PLM / ERP araçları ile otomatik olarak güncellenmiş bilgiler alırlar. Ürünlerinizin ve süreçlerinizin zaman içinde nasıl değiştiği hakkında daha iyi bir fikir edinmek için değişikliklerin geçmişine de bakabilirsiniz.

•Geliştirilmiş Müşteri Memnuniyeti

PLM / ERP entegrasyonunun ilham verebileceği hata azaltma, artan verimlilik ve süreç iyileştirmeleri nihayetinde daha mutlu müşterilere yol açacaktır. Bu iki araç çoğunlukla iç süreçlere odaklansa da, özellikle birlikte kullanmak, müşteri siparişlerini daha doğru ve daha hızlı bir şekilde yerine getirmenize yardımcı olabilir. Hatta daha fazla müşteri kazanmak için fiyatları düşürmenize bile izin verebilir.

Bu araçları kullanan bazı süreçlerin otomasyonu, çalışanlara siparişleri yerine getirmeye, müşterilere yardımcı olmaya, ürün ve diğer kritik görevleri iyileştirmeye odaklanmak için daha fazla zaman sağlar. Ayrıca, bazı durumlarda, sonuçta daha iyi ürünler oluşturmak için müşteri hizmetlerini ve ürün testlerini doğrudan yönetmek için bu sistemleri kullanabilirsiniz.

1.5PLM & ERP Entegrasyonuna Yaklaşım

PLM ve ERP'nizi entegre etmek için kullanabileceğiniz birkaç farklı yöntem vardır. İki uygulama arasında tek yönlü veya ileri geri iletişim kurmalarını sağlayabilirsiniz. Ayrıca, verileri her bir arkasından alıp diğerine aktaran bir aracı programı kullanmayı da seçebilirsiniz. Bu çözüm, diğer iş sistemlerini entegre etmek için de işe yarayabilir. Her iki araçtan da görüntüleme için tamamen ayrı bir uygulamaya veri göndermeyi de seçebilirsiniz. PLM / ERP entegrasyonunda önemli bir husus hangi yön veya yön verilerinin akacağıdır. Mümkünse, PLM'den ERP'ye ve diğer taraftan bilginin her iki yönde de akmasına izin veren bir sistem kurun. Bu şekilde, birisi her iki sistemdeki bilgilerde değişiklik yaptığında, diğeri de bir güncelleme alır. Ayrıca, bir değişiklik meydana geldiğinde her iki sistemdeki kullanıcıların bildirim almasını ve düzenlemelerin işlemleri için ne anlama geldiğini anlamasını sağlamalısınız. Bu, yalnızca sistemlerin birbirleri arasında veri aktarabilmeleri değil, bu değişiklikler konusunda birbirlerini uyarabilmeleri gerektiği anlamına gelir.

Daha temel bilgilere ek olarak ERP'niz, PLM'nize kaynak ve tedarikçi verileriyle birlikte gerçek maliyetler hakkında bilgi göndermelidir. PLM'niz de ERP'ye hedef maliyet sağlamalı, maliyetlerin ne olacağını tahmin etmelidir. Bu, maliyetleri belirlemede oldukça yeni bir yaklaşımdır, çünkü süreçte tipik olandan çok daha erken gerçekleşir, ancak birçok önde gelen işletmenin şu anda kullandığı bir taktiktir. Bu tür bilgileri iki sistem arasında paylaşmak, her iki veritabanını da daha doğru hale getirecek ve bilgileri için daha fazla bağlam sağlayacak ve potansiyel olarak bunları kuruluşunuz için daha kullanışlı hale getirecektir.

Bir kaynağın diğerine gönderdiği bilgiler de dâhil olmak üzere her iki sistem için de geçerli olan verilerin nasıl kullanıldığını takip etmek için bir yol geliştirin. Bu, hangi verilerin yararlı olduğu ve kuruluşunuzun işlemlerini iyileştirmek için neden ve nasıl kullanılabileceği hakkında daha iyi bir fikir edinmenize yardımcı olacaktır. Kullanım kaydının tutulması, tüm çalışanlara verilerin nasıl kullanılacağı konusunda daha fazla fikre erişme ve farklı personelin başkalarının kendilerinden önce cevapladığı soruları tekrar etmesini engelleme olanağı sağlayacaktır. Kullanım izleme, verilerin verimli kullanılmasını sağlar ve şirketinizde daha fazla süreç iyileştirmesine katkıda bulunmasını sağlar.

2.Sonuç

Ürün yaşam döngüsü yönetimi (PLM) ve kurumsal kaynak yönetiminin (ERP) faydaları iyi bilinmektedir. Bu sistemler işletmelerin hayati bilgileri düzenlemelerine, daha verimli bir şekilde işlemelerine ve kârlılıklarını artırmalarına yardımcı olur. Bu çalışmada bu iki hayati sistemin birbiri ile iletişiminin sağlanmasının önemi vurgulanmaya çalışılmıştır.

Kaynaklar

  • Anon. 2017. Apparel. Nov-Dec, 2017, Vol. 59 Issue 3, p39, 4 p.; Edgell Communications, Inc.  
  • Anon. 2019. New Maintenance Repair and Overhaul Execution Software Can Integrate with ERP and PLM." Product News Network, 11 Oct. 2019, p. NA. Gale General OneFile.
  • Prashanth, B.N.; Venkataram, R.. In 5th International Conference of Materials Processing and Characterization (ICMPC 2016), Materials Today: Proceedings. 2017 4(2) Part A:2269-2278 Part A.
  • https://www.fdm4.com/benefits-of-integrating-plm-erp/
  • https://www.selerant.com/formula-based-product-lifecycle-management-software/plm-erp-integration/

Ceren Güven (a,c) Prof.Dr.Semih Ötleş (a,b)

aEge Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Anabilim Dalı

bEge Üniversitesi, Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) Mükemmeliyet Merkezi

cDeğişiklik Yönetimi ve Ürün Ağacı Mühendisi, TPI Composites