Thursday, Aug 11th

Last updateTue, 02 Aug 2022 8am

You are here: Home Article Atıkların ayrı toplanması çalışmalarına sokak toplayıcılarının etkileri

Atıkların ayrı toplanması çalışmalarına sokak toplayıcılarının etkileri

Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği görev ve sorumluluklar

Belediyelerce toplanan atık miktarı kişi başına günde 1,12 kg, yılda ise 31.762.085 tondur. 

Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği görev ve sorumluluklar

Toplama-ayırma, geri dönüşüm: Atık yönetim firmaları

Ayrı toplama eğitim bilgilendirme: Belediyeler

Bildirim hedefler eğitim ve bilgilendirme: piyasaya sürenler marka sahipleri ithalatçılar

Denetim eğitim bilgilendirme: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - İl Müdürlükleri

Yerel yönetimlerin katılımı

Ambalaj atıkları yönetim planları

Onaylı yönetim planı sayısı: 550 

Kapsamdaki nüfus: 48.000.000 kişi

Sokak toplayıcısı

Kim bu insanlar?

2014 3 belediye 30 katılımcı

Atık depolama alanlarında ayırma yasak. Orada çalışanlar artık sokaklarda...

Sağlık ve güvenlik sorunları var.

Organize bir çalışma sistemleri var.

Kayıt dışı çalışan, ciddi bir nüfus...

PET, alüminyum gibi malzemeleri özellikle ayırıp satıyorlar.

Malzeme değerine göre depo/ardiyelere, toplama firmalarına veya geri dönüşümcülere satış yapabiliyorlar.

Neden?

Değerlendirilebilir atıklar neden orada?

 Değerlendirilebilir atıkların «orada» olmaması için...

 Mevzuat, ana hatları ile A.B. Mevzuatı ile uyumludur.

 Ülke genelinde, 500 belediyenin bu yönde Ambalaj Atıkları Yönetim planı bulunmaktadır. 

 Ancak yetkilendirilmiş kuruluş-larla işbirliği içerisindeki belediye sayısı yaklaşık 200’dür. 

 Ülkede gelişmiş bir geri dönüşüm sanayi mevcuttur. 

 Tüketicilerin bilinçlendiril-mesine yönelik tüm paydaşlar gerekli eğitim, bilgilendirme çalışmalarını yapmalıdır.

 Denetim ve gözetim mekanizmaları geliştirilmeli ve etkinleştirilmelidir.

 Gerekli cezai yaptırım mekanizmaları uygulanmalıdır

Sadece İstanbul’da 40.000, Türkiye’de yaklaşık 100.000 kişi...?

Geliştirilen «Kaynakta ayrı toplama» sisteminin zarar görmemesi

Sistemin, kayıt altına alması

Standartları belirlenmesi

Mevcut lisanslı işletmeler ile işbirliğinin sağlanması

Getirme merkezi yaklaşımının geliştirilmesi

Atık getirme merkezi tebliği 31.12.2014 tarihinde resmi gazetede yayınlandı. 

I. Tip Getirme Merkezi Belediye      

II. Tip Getirme Merkezi AVM            

III. Tip Getirme Merkezi Site,

OSB, havaalanı Belediyelere...

I. Kademede olanlar iki yıl

II. Kademede olanlar üç yıl

III. Kademede olanlar dört yıl

Ardiyelerin kayıt altına alınması sisteme dahil edilmesi

Çözüm yaklaşımı...

Nedenler ortadan kaldırmalı...

Yerel yönetimlerin ayrı toplama çalışmaları geliştirilmeli

Tüketicilerin bilinç düzeyinin artırılmasına yönelik çalışmalar desteklenmeli

Mevcut iyi yönetilmeli...

Mevcut sokak toplayıcıları/ardiyeler kayıt altına alınmalı

Getirme merkezleri geliştirilmeli

Şirketleşme / Kooperatifleşme desteklenmeli

Tarafların sorumlulukları...

Yerel yönetimler

Mevcut sokak toplayıcıları ve ardiyelerin tespiti

Getirme merkezi yaklaşımının geliştirilmesi ve sokak toplayıcıları ile entegrasyonu

Mevcut yönetim planları ile sokak toplayıcılarının eşgüdüm içerisinde çalışması

Kaynağında ayrı toplama çalışmalarının geliştirilmesi

Sokak Toplayıcıları / ArdiyelerKayıt altına girmeli

Belediyelerin sistemlerine uyum sağlamalı

Kesinlikle çöplerden ayırma yapmamalı

Tüketiciler

Ambalaj atıklarının ayrı biriktirmeli

Belediyelerin belirlediği şekilde atıklarını yönetmeli

Alphan Eröztürk

Çevko

***Makalenin grafikli halini ana sayfa son sayı bölümünden (207.sayı) okuyabilirsiniz...