Sunday, Jul 03rd

Last updateFri, 01 Jul 2022 1pm

You are here: Home Article Plastik ambalaj filmleri stoklama süreleri

Plastik ambalaj filmleri stoklama süreleri

 

Genelde, flexible ambalaj filmlerinin kullanım ve raf ömürleri ile ilgili olarak bilgiler istenmekte ve genelde piyasanın kabul gördüğü süreler sözlü olarak kullanılmaktadır. Ancak, gelişen teknoloji ve yapısal özellikler doğrultusunda, özel filmler üretilmekte ve kullanılmakta ve filmlerin raf ömrü süreleri, performans karakteristiklerine göre şekillenmektedir. Bu teknik bilgi föyü, genel olarak bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır. 

Öncelikle, filmlerin kullanım performanslarını etkileyen en önemli özelliklerden birisinin stoklama koşulları olduğunu belirtmeliyiz. Genel olarak, flexible plastik ambalaj filmleri için önerilen stoklama ortamı, sıcaklığı 35ºC’yi geçmeyen, kapalı ortamlardır. Ortam neminin max % 60 olması tavsiye edilmektedir. Aşırı sıcaklık ve nem, filmlerde farklı problemlere ve performans sorunlarına yol açabilir. 

Özellikle, sıcaklık farklarının yüksek olduğu (gece-gündüz farklılığı veya mevsimsel değişiklikler) ortamlarda, flexible ambalaj filmlerinde fiziksel değişimler de gözlenebilir. Bunun sonucunda, piyasada torbalanma, kenar sarkma, vb. olarak adlandırılan fiziksel deformasyonlar oluşabilir. Bu nedenle, stoklama alanlarının minimum değişkenliğe sahip olacak şekilde belirlenmesi faydalı olacaktır. 

Bu arada, filmlerimizin uzun süreli doğrudan güneş ışığına maruz kalmaması gerektiğini, özellikle vurgulamak isteriz. 

Bu konuda, ‘Stoklama Koşulları’ formumuzda daha fazla bilgi olup, ilgili satış bölümümüzden ve temsilciliklerimizden temin edebilirsiniz. 

Verdiğim tablo, filmlerimizdeki en önemli performans özelliği olan, yüzey tansiyonu, yüzey gerilimi, dyne seviyesi veya korona seviyesi olarak adlandırılan, yüzey adezyon seviyesinin ve özel filmlerde performans özelliğinin veriminin sağlanması için, tavsiye edilen stoklama sürelerini belirtmek üzere hazırlanmıştır. Bu süreler, yukarıda belirtilen stoklama şartlarının sağlanması halinde geçerli olacaktır.

Stoklama Süresi, speklerimizde belirtilen minimum korona seviyeleri ve uygun mürekkep adezyonunun sağlanması için tavsiye edilen süredir. Minimum korona seviyelerini içeren spekler için, satış temsilciliklerimiz ile görüşülmelidir. 

Yukarıda verilen tüm bilgiler şu anki bilgi ve tecrübemiz doğrultusunda geçerlidir. Ürünlerimizin kullanımı esnasındaki ortam ve şartlar kontrolümüz dışında olduğu için belirtilen bilgiler garanti kapsamında değil sadece tavsiye niteliğindedir.

Fahri Özer                                

Satış Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Süper Film