Tuesday, Dec 05th

Last updateTue, 21 Nov 2023 11am

You are here: Home Technology Makale

UV sistemlerde 4 renk yerine özel renk

Yüksek mürekkep film kalınlığı, sadece baskı maliyetini etkileyen bir faktör olmayıp, aynı zamanda baskı performansını da olumsuz etkileyebilecek bir unsurdur. Her ne kadar ofset sistemi kendi doğası gereği düşük film kalınlığına sahip bir baskı olsa da, bazen yüksek renk şiddetine erişmek için CMYK baskı sisteminde renkleri daha yüksek turla basmayı gerektiren durumlar olabilmektedir. Bu gibi durumlarda istenilen renk değerlerine erişilirken, üst üste daha çok katmanlı bir baskı olacağı için, toplam film kalınlığı da artmaktadır. Her renk ünitesi arasında kurutucu UV lambaların olduğu sistemler yok denecek kadar azdır. Renk aralarında 1 adet UV lambanın bulunduğu sistemler çoğunluktadır. Hatta sadece mürekkep baskı çıkışında lamba bulunan sistemler bile mevcuttur. Özellikle bunlar gibi kurutma yeterliliği sınırda olan sistemlerde mürekkeplerin toplam film kalınlığı çok önem taşımaktadır. UV lak çıkışındaki lambaların enerjinin büyük bir çoğunluğu UV lak tarafından kullanıldığı için, toplam film kalınlığının yüksek olduğu bazı baskılarda; ortama, baskı altının özelliğine ve baskı sonrasındaki işlemlere göre kritik bir durum oluşabilmekte ve teknik bir problem ile karşılaşılabilmektedir. Sürtünme direncinin zayıf olması, baskı altına iyi tutunmama (emici olmayan baskı altlarında) bu sorunlardan en çok bilinenleridir. Ancak sıcak varak yaldız uygulamasında da yaşanabilecek, varak baskısının iyi transfer olmaması gibi bir sorun nadir olarak da olsa görülebilmekte ve kaynağı zor tespit edilebilmektedir. 

Plastik enjeksiyon kalıplama ile bir bardağın dolum analizi

Özet

Plastik ürünlerin üretilmeden önce analizinin yapılarak değerlendirilmesi üreticiler için pek çok kazanç sağlamaktadır. Bu çalışmada da günlük hayatta sıklıkla kullanılan plastik bir bardağın baskı analizi bilgisayar destekli programla (Autodesk Moldflow) yapılmıştır. Analiz için 16oz büyüklüğündeki bir bardak çizilmiştir. Enjeksiyon makinesinin değerleri ve PoliStiren (PS) malzemeyle bardağın kalıp içerisindeki dolumu analiz edilmiştir. Analiz sonucunda tam dolum olup olmadığı, baskı süresi, sıcaklık, basınç ve yoğunluk değerleri elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Enjeksiyonla Kalıplama Üretimi, Bilgisayar Destekli Mühendislik Programı, Plastik Akış, Dolum Analizi

Skin ambalaj teknolojisi

"Dünya koşuyor biz yetişmeye çalışıyoruz"

Gıda ambalajı konusunda uzun yılların getirdiği sektör deneyimine ve bilgi birikimine sahip APACK Kurucu Ortağı MUHARREM DEMİR, SKIN ambalaj konusunu değerlendiriyor.

1970’lerde geliştirilen Skin Ambalaj yöntemi, ürünün üzerini ikinci bir deri gibi koruyucu malzeme ile kaplama teknolojisidir. Ürünün şekli ile aynı biçimde hazırlanan plastik kılıflar ile kapatma yöntemi olan blister veya carded denilen ambalaj yöntemleri gıdalarda denenmiş ama istenilen sonuçlar alınmamıştı. Çünkü ürünün dış ortam ile bağlantısı kesilmiyordu. Bu yöntemler gıda dışı ürünlerde halen yaygın biçimde kullanılıyor. Market raflarında, kurşun kalemden makasa, tamir aletlerinden yedek parçaya kadar çok geniş bir yelpazede bu şekilde ambalajlanmış ürün bulabilirsiniz. 

Etiketler ve etiketleme makineleri

1.1.Etiket Formları

Bağlanan (asılan) etiketler: Süslemek amacıyla kullanılan bir kordon veya bant yardımı ile ambalaja iliştirilen sert, eğilip bükülmeyen etiketlerdir.

Yapıştırılan etiketler: Bir yapıştırıcı yardımı ile ambalaja uygulanan etiketlerdir.

Göğüs veya omuz etiketleri: Genellikle küçük boyutlu olan ve şişe gövde etiketinin yukarısına yerleştirilen etiketlerdir.

Güvenlik etiketleri: Ambalajın kapatma bölgesindeki dikişlerin veya katlama yerlerinin üzerine uygulanan etiketlerdir.

Dayanıklı etiketler: Cam, seramik veya diğer ambalajlara basılan, damgalanan veya kabartma şeklinde uygulanan etiketlerdir.

Kendinden yapışkanlı etiketler: Buna uygun bir yapıştırıcı katman içeren etiketlerdir.

Isıl yapışabilir etiketler: Arka yüzünde bulunan ısıl yapışabilir katman aracılığıyla yapıştırılan ve ısı etkisi ile aktive edilmesi gereken etiketlerdir.

Gömlek (kılıf) tip etiketler: Genellikle silindirik ambalajları çevreleyecek şekilde uygulanan etiketlerdir.

Gövde etiketleri: Şişelerin ön yüzüne yerleştirilen ve şişenin asıl etiketini oluşturan etiketlerdir.

Sırt etiketleri: Genellikle daha küçük boyutlarda olmak üzere gövde etiketinin karşı tarafına yerleştirilen etiketlerdir.

Uyarı etiketleri: Çoğunlukla kolilerde kullanılan, duyarlı gıdaların taşınması ve depolanması sırasında dikkatli olunması gerektiğini belirten ve belirgin renklerde hazırlanan etiketlerdir.

Güneş enerjisi

Giriş

Artan dünya nüfusu ve değişip gelişen tüketim alışkanlıkları enerji tüketimini doğrudan etkilemekte ve sarfiyatı sürekli artırmaktadır. Fosil yakıtların tükenmeye başlaması ve kullanımlarıyla ortaya çıkan çevre emisyonları ise önemli bir sorun oluşturmaktadır. Çözüm ise temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimde aranmaktadır. Özellikle çevrede olumsuz etkisi en az olanlarının kullanımları daha da önem kazanmaktadır. Güneş enerjisi bu manada öne çıkmaktadır. Uygulama ve yararlanma biçimleri bakımından güneş enerjisi kapsamlı ve geniş bir alan sunmaktadır. En eski ve basit biçimi olarak, binalarda pencere ve camekanların akılcı biçimde kullanılmasıyla hem aydınlatma hem de ısıtma gücü olarak değerlendirilmektedir.  Güneş enerjisi aslında yaşamın da kaynağıdır. Gelişmiş ülkelerde şehirler ve sokaklar dizayn edilirken, sokakların ve evlerin günün önemli bir kısmında güneş ışığını almasına önem verilmektedir.  Bu çalışmada güneş enerjisi büyüklüğü, sınıflandırılması ve yararlanma biçimleri verilecektir. 

Yeni nesil SABIC Flowpact PP ürünü sert ambalaj uygulamalarında ince cidar, gramaj azaltımı ve proses kolaylığı sunuyor

SABIC’in yeni nesil Flowpact polipropilen  blok kopolimerlerinin ilki, enjeksiyon kalıplı birçok sert ambalajın daha sağlam/mukavim üretilmesine yardımcı olmak üzere geliştirilmiştir. Ayrıca, üreticilerin maliyet tasarrufu yapmasına da imkan tanır. 

SABIC® PP FPC45 ile gerçekleştirilen sert ambalajlama, sıcak doldurma yapılan türler de dahil olmak üzere, piyasadaki standart malzemeler kullanılarak imal edilen muadil ürünlere kıyasla oldukça yüksek bir üstten yükleme mukavemetine sahiptir. Bu da istiflenebilirliği geliştirerek nakliye ve depolama sırasında daha iyi bir ergonomi sağlar. Polimer kimyasındaki önemli gelişmeleri bünyesinde barındıran SABIC PP FPC45, SABIC tarafından piyasada rakipsiz olduğu değerlendirilen, optimum mukavemet ve darbe dayanımına sahip bir malzemedir. 

Plastik sektöründe soğutma ihtiyaçları ve çözüm önerileri

Plastik üretiminde iyi bir soğutma sistemine sahip olmak, makinaların ömrünü, üretim kalitesini, işletme ve üretim maliyetlerini doğrudan etkileyen çok önemli bir unsurdur. Plastik makinalarında soğutulması gereken iki temel bölge vardır. Bunlar, hidrolik yağ ve kalıptır.

Çok bileşenli enjeksiyon kalıplama (Ko-enjeksiyon)

Günümüzde, çok bileşenli enjeksiyon kalıplama; malzemelerin işlenmesi için kullanılan teknolojilere yeni ufuklar açıyor.  Kompakt üretim birimleri, azaltılmış lojistik maliyeti ve optimize edilmiş üretim maliyetleri sunan bu tek adımlı proses son yıllarda gittikçe artan bir öneme sahip.

Otomotivden inşaata, ambalaj veya medikale hemen hemen tüm sektörlerde yenilikçi ürünler için etkin bir çözüm haline gelmiş durumda. Günlük hayatımızda da; bu yöntem ile üretilen araba arka farları, diş fırçaları, telefon ve bilgisayar kapakları veya renkli bardak ve tabaklarla hem estetik görünüşü hem de dayanıklılığı sunan bu teknolojiyi test etmiş oluyoruz.

Ambalajın parlayan yıldızı “polyester filmler”

Gıda ambalajı konusunda uzun yılların deneyimini ve bilgi birikimini günümüze taşıyan APACK Genel Müdürü Muharrem Demir, polyester filmlerin kullanım alanlarını anlatıyor.

Şeffaf plastikler ambalajlar içindeki gıda maddesinin görünümünü sağladığı için tüketicilere güven vererek tercih sebebi olabilmekte. Ancak bundan da önemlisi koruma ve kullanım özellikleri ile çevresel etkileri de göz önüne alındığında PET ambalaj malzemeleri pazarın büyük bir kısmına endüstriyel çözüm sunabilen en hızlı gelişen bir mühendislik ambalaj malzemesidir.

-O- Yaşar Nuri Öztürk

Din adamlarının her dediğine boyun eğen, din adamında “cehennemi” bir kuvvet bulunduğuna inan besleyip kör bir duygusallıkla kendine bağlılık gösteren halkı din ile korkutarak Müslüman kanı dökenlerin maskelerini indiren bir edipti –o-.

Vicdanlarına bulaşan kiri temizlemek için camilere koşan halka ilmi tavsiye eden bir edipti –o-.

Her Cuma hutbelerde, her dini kutlu günlerde mihrapta; ne kalbi, ne ruhu kalmış dilencilere dönmüş din adamlarının midelerinin din adamı olduğunu haykıran gür sesti –o-.

Plastik granül malzemelerin kurutulması için dikkat edilmesi gereken 15 madde

Plastik granül malzemelerin kurutulması için doğru çözümün seçilmesi birçok faktöre bağlıdır. Açıkçası, bu faktörler duruma göre değişiklik göstermesine rağmen iki farklı sorun aynı anda oluşmamaktadır. Bu nedenle, enerji verimli ve etkin maliyet yönetimi için plastik granül malzemelerin kurutulması için en doğru yöntemi ararken, ele alınması gereken konuların bir listesini hazırladık.

MAP’ın öyküsü

Gıda ambalajı konusunda uzun yılların getirdiği sektör deneyimine ve bilgi birikimine sahip APACK Kurucu Ortağı Muharrem DEMİR, MAP Ambalaj Tekniği konusunu inceledi.

Büyük tonajlı meyve sebze taşımacılığında yaşanan zararlar, insanları farklı yöntemler aramaya itti. 1930’lu yıllarda Controlled Atmosphere Storage (CAS) denilen bir yöntemde ürünlerin saklandığı depolara CO2 uygulanarak çürümelerin bir miktar önüne geçelebildiler. Üreticiler, gıda ürünlerinin bozulmasını engellek için onları doğal atmosferden uzaklaştırarak kapatmak gerektiğini kavramış oldu. 1970’li yıllarda geliştirilen MAP Ambalaj Tekniği, ürünlerin uzun raf ömrüne ulaşması için, özelliklerine göre hazırlanmış kapalı ortamda tutulması tekniğidir. 

Türksüz Türkiye!

Devleti yönetenlerin izlediği politikaların görünen sonuçlarından dolayı, değerlere yönelik eleştiriler anarşi boyutuna ulaşmıştır. Devlete dışarıdan bakıldığında, yönetenlerin toplumsal yeterliliği olmadığı, seçtiği, seçtirdiği yöneticilerin; suçluluk içerisinde bir görüntü verdiği izlenmektedir. Devlet; yönetenlerinin bireysel becerilerinin üzerindeki, yanındaki, yanlış kişilerin ağırlığının faturasını ödemektedir. Bu durum affedilmez en büyük suç olan yönetememenin de sonucudur.

Devleti yöneteceklerin seçimi öncesi ve sonrası halkın verdiği kararların sağlıklı olup olmadığı tartışılır. Fakat verilen kararın halk açısından somut sonucu, ülkenin bir kaosa sürüklenmesidir.  Bunlar birçoğu ölçülebilir anlaşılabilir şeylerken, devleti yönetenlerin politikasını oluşturmadaki gerekçelerini kurgusal ve sistematik analizlerle değerlendirdiğimizde haklılık florası içine alabilen halk kitleleri mevcuttur. Lakin halkın pragmatikliği gözünün gördüğüne inanmasıyla kanaat oluşturmasıdır. Üzücü ki halkımız, kurgusal ve sistematik düşünceden uzaktır. Halk kendisinin bir hak olduğunun farkında olmaması daha derin bir ıstıraptır. Halk iyi yönetildiğinde (kişiler tarafından) duruma vaziyet edebilir. 

Plastiklerde dolgu maddeleri-2

Dolgu maddeleri plastiklerde katı olarak sisteme ilave edilen ve matrix reçineyle bağdaşmayan organik veya inorganik menşeli malzemelerdir. Bu maddeler alışılmışın dışında sadece ucuzlatmak için değil inaktif veya aktif olmalarına göre ilave edildikleri sisteme pek çok özellik verebilirler. Eğe bilinçli kullanılırsa dolgulu sistemler ucuzluğun yanında çok önemli üstünlükler de kazanmış olurlar.

Dolgu maddeleri karışımda özgül ağırlık, E-modülü, baskıya dayanıklılık, eğme direnci, sertlik, ısı dayanıklılığı gibi değerleri artırırlar. Özel bazı katkılar sisteme antistatik ve yanmazlık gibi özelliklerin yanında işlemede kolaylık sağlayan yumuşaklık ve kayganlık gibi artılar da verirler. Dolgu maddelerinin plastiklerde en takdir gören katkısı ise malzemenin küçülmesini yani çekmesini önlemesidir. Dolguların plastik karışımlara olumsuz etkileri yok değildir. En önemli konu çekme dayanımı ve darbe direncinin dolguyla kötüleşmesidir. Bunları düzeltmek için mutlaka özel katkılar gereklidir.

Plastik parça üretimi sonrasında görülen et kalınlık problemlerinin soğutma prosesine etkisi


Fahri İbisoğlu Feka Otomotiv Ar-Ge Moldflow ve Kalıp uzmanıÖzet

Sektör genelinde firmalar arasında rekabetin önemi günümüzde gün geçtikçe artmaktadır. Her sektörde olduğu gibi plastik sektöründe de hedef kısa sürede, düşük maliyetle üretim gerçekleştirmek, neticesinde kalite seviyesi en üst düzeyde üretim yapmaktır. Plastik enjeksiyon proses sürecinde çevrim zamanı çok önemlidir. Soğutma prosesi de bu çevrimin en önemli ayaklarından birini oluşturmaktadır. Bu süreyi en uygun seviyelere çekmekle çevrim süresinin kısalacağı unutulmamalıdır. Bu durum tamamen üniform bir ürün dizaynı ve iyi soğutmalı kalıp dizaynı yapmakla mümkün olabilir. Bu etkenleri kolaylaştırmak maksadıyla bilindiği gibi simülasyon programlarının piyasadaki konumu önemli bir yer edinmiş durumdadırlar. Bu çalışmada da moldflow insight analiz programı yardımı ile kalıp dizayn öncesi önce ürün tasarımında yapılan müdaheleler, daha sonra ürün dizaynında sınırlandığımız durumlarda iyi kalıp soğutma sistemi dizaynı ve kalıpta ısı alış-verişini artırmak amacıyla, kalıp çeliklerinde normal çelik yerine kullanılan bakır-berilyum alaşımlı malzemeler ile çevrim zamanında en optimum seviyeler yakalanmıştır.

Rekabet

Amerika’da 200 milyon dolarlık toplam varlığa sahip olan firma nispeten küçük firma sayılırken bizde zenginlik alameti olarak alınmasını ders alarak!..

Biz onları yakalarız… 

Yatırımcı... 

Firmanın ilk kuruluş sonrası hızla yükselen pazarın statik bir pazar olmayacağını bunun bir performans pazarı olacağını hesaplaması gerek. Hesap iyi yapılmazsa “hızla yükselen pazar” yatırımcıyı umut zengini yapar ve plansız bir hedef tayinine yol açar. Finansal genişleme olan bu durumu değerlendirdiğimizde kaşımıza bir stresin çıktığını görürüz. 

Plastik dolgu maddelerii

Dolgu maddeleri plastiklerde katı olarak sisteme ilave edilen ve matrix reçineyle bağdaşmayan organik veya inorganik menşeli malzemelerdir. Bu maddeler alışılmışın dışında sadece ucuzlatmak için değil inaktif veya aktif olmalarına göre ilave edildikleri sisteme pek çok özellik verebilirler. Eğe bilinçli kullanılırsa dolgulu sistemler ucuzluğun yanında çok önemli üstünlükler de kazanmış olurlar.

Dolgu maddeleri karışımda özgül ağırlık, E-modülü, baskıya dayanıklılık, eğme direnci, sertlik, ısı dayanıklılığı gibi değerleri artırırlar. Özel bazı katkılar sisteme antistatik ve yanmazlık gibi özelliklerin yanında işlemede kolaylık sağlayan yumuşaklık ve kayganlık gibi artılar da verirler. Dolgu maddelerinin plastiklerde en takdir gören katkısı ise malzemenin küçülmesini yani çekmesini önlemesidir. Dolguların plastik karışımlara olumsuz etkileri yok değildir. En önemli konu çekme dayanımı ve darbe direncinin dolguyla kötüleşmesidir. Bunları düzeltmek için mutlaka özel katkılar gereklidir.

Yenilenebilir enerji

Günümüzde tüketilen enerjinin önemli bir kısmı fosil yakıtlardan karşılanmaktadır. Ancak hem fosil yakıtların tükenmesi ve hem de neden olduğu olumsuz çevre etkileri ( hava kirliliği, küresel ısınma ve asit yağmurları vb.)dolayısıyla, alternatif enerjilerin bulunması ve kullanımlarının yaygınlaştırılması bir gereklilik olarak karşımızda durmaktadır. Bu çalışmada, yenilenebilir enerjinin tümüyle ilgili genel bir bakış verilmeye çalışılırken mümkün olduğunca her bir kaynak için ayrı bir paragrafla dönüşüm yöntemlerinde kısaca bahsedilecektir. 

Kitosan, özellikleri, üretimi ve uygulama alanları

Özet

Günümüzde Kitin, selülozdan sonra dünyada en yaygın olarak bulunan ikinci en önemli biyopolimerdir. Yengeç, karides gibi kabuklu su ürünlerinin ana bileşeni olup böceklerin iskeletinde ve mantarların hücre duvarlarının yapısında bulunmaktadır. Kitinin birçok türevi bulunmakla beraber, bunlar arasında en önemlisi kitosandır. Kitosan polimeri kitinin kısmi deasetilasyonu ile elde edilen bir polisakkarittir. Kitosan hemostatik, bakteriyostatik, fungistatik, antikanserojen, antikolesteremik, antiasid, antiülser, yara ve kemik iyileşmesini hızlandırıcı, bağışıklık sistemi stimülanı gibi önemli biyoaktif özelliklere sahiptir. Bu özelliklerinin yanı sıra film oluşturabilme ve bariyer özellikleri kitosanı antimikrobiyal özellikte yenilebilir film ve kaplamalar için ideal bir materyal haline getirmektedir. Özellikle sebze ve meyvelerin kalitelerinin korunması ve depolama sürelerinin artırılmasında kitosanın kullanım potansiyeli ortaya konulmuştur. Gıdaların kitosan film ile kaplanması ambalaj içindeki kısmi oksijen basıncını azaltmakta, gıda ile çevresi arasındaki nem transferi ile sıcaklığı kontrol altında tutmakta; su kaybını azaltmakta, meyvelerde enzimatik kahverengileşmeyi geciktirmekte ve solunumu kontrol etmektedir. Bunlara ilave olarak doğal aromanın arttırılması, tekstürün ayarlanması, emülsifiye edici etkinin arttırılması, rengin stabilizasyonu ve deasidifikasyon gibi konularda da kitosandan yararlanılmaktadır. Kitosanın uygulama alanları, eczacılık, medikal, atık su arıtma, biyoteknoloji, kozmetik, gıda, tekstil ve ziraat şeklinde sıralanmaktadır. Bu araştırmada, kitosanın özellikleri, kitosan üretimi ve kullanım alanları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Ülke yönetim politikası bilinerek yapılır

Mevcut seçmenin üzerinde siyaset yapılması başarıyı getirmez.  Bir orta sınıf yaratılmalı zira mevcut seçmen paylaşmıştır.

Siyaseti din eksenli yapsanız.. Yapan var.., Vatan eksenli yapsanız.. Yapan var, Cumhuriyet eksenli yapsanız yapan var.. Ekonomik eksenli yapsanız.. Ekonomi yönetimi sizde olmadığı için sonuç alamazsınız. Bunun için önce “Matematiksel Bir Model” ortaya konmalıdır. Matematiksel ortaya konması için realite ile uyuşan “Demografik modeliniz hazır olması gerekir.” Ülke nüfusunun yapısı, nüfusun dinamik özellikleri bilinmelidir”. Bunun için de tartışma ve kavramsal bir çerçeve gereklidir.

Problem çözme bağlamında matematiksel ilişkilendirme becerisi geliştirilmelidir. Danışmanlar; beyinlerinin “sol lobları” iyi çalışanlardan tercih edilmelidir.

Polimer/Halloysit nanokompozit filmlerin gıda ambalajı uygulamaları

Özet

Günümüzde polimer / kil nano-kompozitler;  mekanik özellikler, termal kararlılık, yanma dayanımı, gaz-bariyer özellikleri ve iyonik iletkenlik gibi diğer geleneksel kompozitlerle kıyaslandığında daha üstün özelliklere sahip olduğundan araştırmalarda ve endüstriyel üretimlerde ilgi duyulan malzemeler olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Özellikle gıda ambalajı olarak kullanıma uygun özellikler taşımaktadırlar. Bu ambalajlara; üretimleri sırasında antimikrobiyel, antioksidan ve biyobozunma gibi özellikler de kazandırılabilmektedir. Nanokompozitlerin temel yapı taşları nanometre boyutunda parçacıklar olduğundan, katkı maddesi ve polimer matriksi arayüzeyi oldukça büyüktür ve bu gelişmiş özelliklerin temel sebebi nanokompozit içinde polimer zincirlerinin dağılımı ve kil tabakalarının yüzeylerinin etkileşimidir. Bu çalışmada materyal olarak polikaprolakton (PCL) (Mn:50.000) ve nanokompozit dolgu malzemesi olarak kaolin ailesinden, yüksek mekanik mukavemete ve termal stabiliteye sahip, biyouyumlu, ucuz ve çevre dostu halloysit nanotüp (HNT) kullanılmıştır. Nanokompozit filmlerin hazırlanması sırasında vidaları aynı yönde dönen ve iç içe geçmiş çift vidalı laboratuvar ölçekli HAAKE Twin-screw Minilab ekstrüder kullanılmıştır. Çalışmada proses koşulları; 50 rpm vida hızı, 100°C kovan sıcaklığı ve 10 dk karıştırma süresi sabit tutulmuştur. Filmler katkısız PCL ve HNT katkılı PCL olarak hazırlanmıştır. HNT katkılı PCL filmler ağırlıkça %10 HNT içermektedir. Katkı olarak HNT kullanımının; FTIR ve XRD analizleri sonucuna göre kristalliği düşürdüğü gözlemlenmiştir. TGA analizine göre de filmlerin ilk bozunma sıcaklığını düşürdüğü saptanmıştır. Kristalliğin düşmesi ile biyobozunurluk artarken, ilk bozunma sıcaklığının düşmesi ile proses sıcaklık çalışma aralığı kısıtlanmıştır. Gıdanın raf ömrünü belirleyen en önemli özellik olan ambalajın özelliklerinin gelişmesi sayesinde gıdaların raf ömrü artarken, tüketilmeden bozulan ürün miktarı da önemli ölçüde azalış gösterecektir. Ayrıca ambalaja kazandırılan biyobozunurluk özelliği ile de çevre kirliliğinin bir nebze de olsa önüne geçilmiş olacaktır.