Dondurulmuş gıda kullanımı yaygınlaştıkça dondurulmuş gıda ambalajına talep arttı


Ambalajdan sigortaya, taşımacılıktan medyaya onlarca şirketi bünyesinde barındıran Bakioğlu Holding Fleksibıl ambalaj sektörünün İzmir’de hizmet veren önemli oyuncularından biri. Dondurulmuş gıda ambalaj teknolojisi konusunu Bakioğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Enver Bakioğlu ile konuştuk. Dondurulmuş gıda ambalajları konusunda sürekli Ar-Ge çalışmaları ile müşteri beklentilerine uygun ambalajlar sunmayı hedeflediklerini açıklayan Bakioğlu, geri dönüşüm ve hijyen konularında öngördükleri koşulları yerine getirdiklerini belirtti.

Bakioğlu Holding bünyesinde bulunan şirketlerinizin ambalaj sektörünün oldukça geniş bir alanına hitap ettiğini biliyoruz. Hangi şirketleriniz bünyesinde dondurulmuş gıda ambalajları üretiliyor?

Dondurulmuş gıda ambalajı üreten şirketlerimiz; Bak Ambalaj, Bareks ve Polibak’ tır. Polibak ve Bareks dondurulmuş gıdanın ambalajlanmasına uygun film ve bobin halde hammadde üretimi gerçekleştirir.  Bak Ambalaj’da ise bu filmler amacına uygun baskı, laminasyon ve dilme proseslerinden geçtikten sonra dondurulmuş gıda ambalajı son halini alır. 

Dondurulmuş gıdada genelde; PE,  PE + PE,  PET + PE, OPP, OPP + PE,  OPP + CPP’den oluşan yapılar kullanılır.  

Dondurulmuş gıda ambalajlarının dayanıklılık ve gıdayı muhafaza süresi konusunda teknoloji nereye gelmiştir?

Dondurularak saklanan gıdalarda ambalaj, gıda maddesinin bozulmadan ve tüm özelliklerini muhafaza ederek saklanmasında ve raf ömrünün artırılmasında kısmen rol oynamaktadır. Bu ambalajlar ağırlıkla içlerindeki gıdaları fiziksel temas ve kontaminasyondan korurlar.

Dondurulmuş gıdanın bozulmadan korunması ise esasen  - 10 derece ve daha soğuk zincirle sağlanır.

Dondurulmuş gıda ambalajlarının insan sağlığına etkileri nelerdir? Özellikle dondurulmuş gıda ambalajlarında sağlıklı üretim yapmak için kullanılması gereken hammaddeler nelerdir?

Dondurulmuş gıda ambalajları, içerisinde bulunan gıdanın, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerine göre formüle edilir ve koruma sağlar. Dondurulmuş gıdalarda, uygun ambalaj kullanılmaması durumunda, ürünlerde, don yanığı, kuruma, koku kaybı ve mikrobiyal kontaminasyon gibi insan sağlığına yönelik olumsuz etkiler ile karşılaşılabilir. Bu nedenle de dondurulmuş gıda ambalajı hammaddelerinin; oksijen, gaz, su buharı, ışık, UV geçirgenliği, koku dayanımı, ısıl geçirgenliği; ambalajlanan gıdaya ve özelliklerine uygun olmalıdır. Bunun yanında, hammaddeler içerisindeki kimyasalların, mutlaka belirlenen regülasyonlar ve gıda kodekslerindeki limitler dâhilinde bulunması gereklidir. OPP, CPP ve PE gibi hammaddeler gıda kodeksine uygundur, FDA onaylıdır. Gıda temaslarında ve soğuk ortamda sağlığa zararlı herhangi madde içermemektedir.

Dondurulmuş gıdalar marketten eve taşınırken gıdaların çözülmemesi için en fazla ne kadar dayanabilir? En sağlıklı taşıma ve saklama yöntemleri nelerdir? 

Dondurulmuş gıdaların çözünme süresi, mevsim sıcaklığı, taşıma sırasında gıdanın maruz kaldığı ortam sıcaklığı, satın alınan dondurulmuş gıdanın cinsi ve miktarı gibi birçok etkene bağlı olmakla birlikte en az 15 dakika, en fazla 60 dakika arasında değişim göstermektedir. 

En sağlıklı taşıma yöntemi, marketten alınan ürünün ısı ve UV izolasyonlu bir torbada veya içinde kuru buz ihtiva eden Köpük kutuda taşınmasıdır. Böylece Dondurulmuş Gıda marketten eve gidene kadar çözülmez veya çok ısı kaybına uğramaz. En sağlıklı saklama yöntemi ise tabi ki mümkün olan en kısa sürede hemen tüketilmeyecek ise buzdolabının derin dondurucu kısmında -18 ©’de saklanmasıdır.

Türkiye hazır gıdalar yaygınlaştıktan sonra özellikle dondurulmuş gıda ambalajları alanında önemli bir pazar haline geldi. Bakioğlu Holding’in Türkiye dışındaki pazarlardaki konumu hangi aşamadadır? 

Bakioğlu Holding,  bugün itibari ile teknolojik altyapısı, insan kaynakları, bilgi birikimi, kapasitesi ve kurulu sistemleri ile ürünlerini dünya pazarlarına kabul ettirmiş bir konumdadır. Her geçen yıl ihracat payını arttırmayı hedefleyen Bakioğlu Holding Avrupa Birliği uyum yasalarının ambalaj standartları, geri dönüşüm ve hijyen konularında öngördüğü koşulları yerine getirerek, dondurulmuş gıda ambalajları konusunda da sürekli Ar-ge çalışmaları ile müşteri beklentilerine en uygun dondurulmuş gıda ambalajlarını sunmayı hedef edinmektedir.

Son yıllarda ülkemizde de kullanımı oldukça artan dondurulmuş gıda ambalajlarının gelişmesi gıda sektörünün yanı sıra ambalaj sektörünü de hareketlendirdi. Sektörün bizzat içinden biri olarak siz bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Dondurulmuş gıda sektöründeki taleplerin artmasıyla birlikte bu gıdaları en uygun şekilde saklayabilecek ambalaj arayışı da hızla artan bir ivme kazanmıştır. Sektörde dondurulmuş gıda ambalajlarına yönelik her geçen gün yeni beklentiler ortaya çıkmaktadır. Saklanacak olan gıdanın yapısına bağlı olarak, gıdayı en taze, en uzun süre koruyabilecek, tüketici beğenisini ve beklentilerini karşılayabilecek aynı zamanda çevre dostu ambalaj geliştirme anlayışı ön plana çıkmaktadır. Bunun sağlanmasında, sürekli iyileştirme ve geliştirme prensibi sektörümüz için vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. 

Sektör ile ilgili Avrupa ve Dünya’daki gelişmeleri nasıl buluyorsunuz? 

İçinde yaşadığımız dünyamızda artan yoğun nüfus, hızlı şehirleşme, bayanların işgücüne katılımı, mutfakta geçen vaktin her geçen gün azalması, tüketici beklentileri çerçevesinde tüketimlerin porsiyonluk ölçeklerde olması, süper, hiper ve zincir marketlerin yaygınlaşması, sağlık bilincinin artması, korunmadığı için çöpe giderek zayi olan gıdaların önlenmesi, bunlara ek olarak su ve gıda kaynaklarının kirlilik sebebi ile risk altında bulunması gibi faktörler mutlak surette Gıda Ambalajlarının genel olarak tüketimini ve gelişimini körüklemektedir. 

Avrupa ve Dünya Pazarında plastik ambalaj sektörü, ürünün ilk üretildiği tarihteki tazeliğini koruması, taşıma ve depolama kolaylığı sağlaması, albeni yaratması, kullanıcıyı bilgilendirmesi,  taşıma maliyetlerinin düşük olması, geri dönüştürülebilir ve ürüne göre geliştirilebilir olması gibi özelliklerinden dolayı oldukça önemli bir paya sahip hale gelmiştir. 

Gıda ve diğer ürünlerde meydana gelen yenilikler, yeni ambalajların geliştirilmesi için yeni talepleri meydana getirmektedir. Tüketici beklenti ve isteklerinin sınırsız olduğu göz önünde bulundurulduğunda tüm dünyada bu gelişimin sürekli olarak devam edeceği bilinmektedir. 

Sizce Türkiye’de sektörle ilgili ne türlü çalışmalar yapılmalı? Siz firma olarak bu süreç için neler yapıyorsunuz?

Türkiye’de, gerek yurtiçi gerekse yurtdışı müşterilerinin beklentilerini karşılayabilecek, müşterilere alternatif seçenekler sunabilecek, teknolojiyi, bilgiyi ve dünya pazarını sürekli olarak takip edebilecek yenilikçi çalışmalara yönelmek gerekmektedir. 

Polibak, Bareks ve Bak Ambalaj olarak biz, müşterilerimizin beklentilerini, ambalajlanacak ürün yapısını, ambalajlamada kullanılacak fiziksel ve teknolojik özellikleri tüm boyutlarıyla inceleyerek, ürün için en uygun yapıda, beklentiyi karşılama ve memnuniyeti sağlamaya yönelik, en uygun maliyette film tipini geliştirme çalışmalarını sürdürmekteyiz.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?

Ülkemizde maalesef halen ambalajsız ve açıkta birçok gıda ürününün satıldığını görmekteyiz. En basitinden temel gıda maddesi olan ekmeğimiz bile açıkta ve ambalajsız satılmaktadır. Ambalajsız ve açıkta satılan her gıda malzemesinin halk ve tüketici sağlığını tehdit ettiğini, ciddi kontaminasyon risklerinin taşındığını hepimiz bilmeliyiz. Ben bu yazının ulaşacağı tüm okuyucularımızdan kendi eş, çocuk ve ailelerinin sağlıklarını önemsiyorlarsa her koşulda ambalajlanmış gıda ürünlerini tüketmeleri konusunda tavsiyede bulunmak ister bu vesile ile size ve tüm okuyucularımıza selam ve saygılarımı sunarım.