A.Schulman’dan Türkiye’ye stratejik bir yatırım

Alex Schulman tarafından 1928 yılında Akron, Ohio’da  (K. Amerika) kurulan şirket, yüksek performanslı plastik kompaundlar, toz polimerler ve polimerlerin dünya çapında önde gelen uluslararası tedarikçisi olarak 87 yıldır hizmet vermektedir.  Geçtiğimiz günlerde duyurusunu yaptıkları firmanın Türkiye’de yapacağı önemli yatırımı, bu yatırımın şirketin pazar payına ve ülke ekonomisine olabilecek katkılarını A.Schulman Türkiye Genel Müdürü Sayın Ekin Kurt ile konuştuk. 

Firmanız hakkında kısaca bilgi alabilir miyiz, Türkiye’de kaç yıldan beri hizmet veriyor?

A. Schulman, Inc., şirket merkezi Akron, Ohio’da bulunan, yüksek performanslı plastik kompaund, toz polimer  ve polimerlerin önde gelen uluslararası tedarikçisidir. A. Schulman’ın masterbatch çözümleri, mühendislik plastikleri,  dağıtım hizmetleri, özellikli toz polimerler ve özel performans renkleri olmak üzere 5 iş birimi vardır.  

A.Schulman, 1928 yılında K.Amerika’da kurulmuş bir şirket olup 1972 yılından beri halka açık şirkettir. Dünya genelinde yaklaşık 3900 kişi istihadam etmekte ve 42 ülkede üretim tesisi bulunmaktadır. Gelecek stratejilerimizin önemli bir bölümünü temsil eden Türkiye’de 2007 yılından itibaren A. Schulman Plastik San. ve Tic. A.Ş.  olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ürün çeşitleriniz nelerdir? Özelliklerinden bahseder misiniz? 

Hizmet sunduğumuz ana pazarlar;

 Ambalaj  (Fleksibil ve rijit  ambalajlar)

Otomotiv (İç ve dış parçalar)

Yapı ve İnşaat (EPSve XPS endüstrileri, boru ve izolasyon)                                                                                            

Elektronik ve Elektrik (Mühendislik plastikleri, yapı ve inşaat uygulamaları)

Tarım (Sera, malç, silaj, sulama sistemleri, tanklar)

Kişisel bakım ve Hijyen (Kozmetik, breathable)

Spor, Eğlence ve Ev (Stadyum koltukları, suni çim, koruyucu kasklar, vb)

Teknolojik gelişmelerin takipçisi olduğunuzu biliyoruz. AR-GE ve kalite çalışmalarınız hakkında biraz bilgi verir misiniz? 

En yüksek kaliteli ürünler ve geniş ürün çeşitliliği ile müşterilerimizin işlerine katkıda bulunmak istiyoruz. 

Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler için AR-GE çalışmaları bizim için önemli. Ürün teknoloji, renk teknoloji ve inovasyon merkezlerimiz yeni ürünler geliştirebilmek için uygulama alanına bağlı olarak sofistike analitik ekipmanlarla donatılmıştır. Ayrıntılı bilgileri  www.aschulman.com  adresinde bulabilirsiniz. 

Mükemmelli yakalamak ve kalitenin sürekli iyileştirilmesi hedefiyle çalışan A. Schulman tesisleri çeşitli sertifikalara (ISO 9001, 17025, 14001,18000 ve ISO/TS 16949) sahip olup hammadde satın almadan bitmiş ürün sevkiyatına kadar ki tüm süreci titizlikle takip eder.

A. Schulman’ın büyüklüğü ve dünya genelindeki en gelişmiş pazarları hakkında bilgi verir misiniz? 

Amerika-Kanada bölgesinde 16, Latin Amerika bölgesinde 4, Avrupa-Orta Doğu-Afrika bölgesinde 17 ve Asya-Pasifik bölgesinde 5 olmak üzere dünya genelinde 42 üretim tesisine sahiptir.  2014 verilerine göre en yoğun satışımızın olduğu bölge %64 ile Avrupa-Orta Doğu-Afrika bölgesidir (EMEA). 

Önümüzdeki aylarda Türkiye’de önemli bir yatırım yapacağınızı biliyoruz. Bu yatırımdan kısaca bahsedebilir misiniz?

Mevcutta, Türkiye’deki müşteri-lerimize Kuzey Avrupa’daki tesislerimizden hizmet vermekteyiz. A. Schulman, hızla büyüyen MENA (Ortadoğu - Kuzey Afrika) bölgesinde pazar payını artıracak stratejik bir masterbatch üretim tesisini Türkiye de kurma kararını 7 Nisan 2015’te duyurmuştur. Bu yeni tesis, tamamen faaliyete geçtiğinde şirketin Türkiye’deki ve diğer hızla büyüyen Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) ülkelerindeki gıda ve endüstriyel ambalaj müşterileri için yaklaşık 17.500 ton yüksek kaliteli katkı maddesi, beyaz ve breathable masterbatch üretecektir.  Bu güçlü ve lokal üretimimiz hizmet sürelerimizi de geliştirmemizi sağlayacaktır. İstanbul yakınında faaliyete geçecek tesisin Ağustos 2016’ya kadar üretime geçmesi öngörülüyor.

Söz konusu bu yatırım piyasadaki konumunuzu nasıl etkileyecektir?

Türkiye, büyümekte olan bu bölgenin (MENA) kalbinde yer almaktadır ve bu yatırım, bölgedeki sürdürülebilir büyümeyi sağlamak adına bize büyük oranda yardımcı olacaktır. Bu yatırım sayesinde yüksek kaliteli ürünleri müşterilerimize daha hızlı ulaştırma imkânımız olacak. 

Sektör ile ilgili Avrupa ve Dünya’daki gelişmeleri nasıl buluyorsunuz?

Plastik sektörünün büyüme trendi oldukça etkileyicidir. Dünya genelinde 1950 yılında 1,7 milyon ton iken 2015 sonunda yaklaşık 300 milyon tona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Türkiye’de ise plastik sektörü üretiminin bu yılsonunda yaklaşık 8,8 ila 9,0 milyon tona ulaşacağını düşünüyorum. Plastik üretimi açısından Avrupa Birliği ülkeleri içinde Almanya’dan sonra 2. sırada yer alan Türkiye, Dünya’da 3% lük paya sahiptir.  

Sizce Türkiye’de sektörle ilgili ne türlü çalışmalar yapılmalı? Siz firma olarak bu süreç için neler yapıyorsunuz?

Plastik sektörün üretim kapasitesinin yaklaşık %60’ı İstanbul ve çevresinde toplanmıştır. Bu durum sağlıksızdır. Gaziantep sanayicilerinin gösterdiği başarının Türkiye genelinde örneklerinin çoğalması önemlidir.

Avrupa’nın içinde bulunduğu durağanlık ve bölge ülkelerdeki gelişmeler ihracatları olumsuz etkilemektedir. İran daki gelişmeler ise dikkat çekicidir. 

Nisan 2015’te KKDF konusunda yapılan yeni düzenleme sektörümüz için sevindiricidir. Vadeli ithalatlarda %6 KKDF ödeme zorunluluğu iç piyasada vadeli satış yapan üreticinin rekabet zorluğuna ya da işletme sermayesi sıkıntısına neden olmaktaydı. Bu yeni düzenlemeyle oran sıfırlandığından Türkiye’de yatırımlar ve likidite artacaktır.

Sektörün diğer bir önemli başlığı da hammaddede dışa bağımlılıktır. Türkiye hammadde ithal bağımlılığı %87 tahmin edilmektedir. Sektör ve ülkemiz için önemli olan bu sorunun gelecekte yeni petrokimya yatırımları ile aşılacağını umuyorum. 

Plastik sektörü fırsatlar kadar rekabetinde yüksek olduğu bir kulvardır. Bu yüzden sektörümüzün yüksek kaliteli ve güvenilir ürünlere, yenilikçi çözümlere hızlı bir şekilde ulaşmaya ihtiyacı vardır. Bu ancak yüksek kapasite, teknoloji ve lokal üretimle mümkündür.  Türkiye yatırımımızda bu bilinçle hizmet vermeyi planlıyoruz. 

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?

20 yılı aşkın süredir yurtiçi ve yurtdışında görev alan biri olarak plastik sektörünün Türkiye’deki gelişmelerini olumlu buluyorum.  

Ülke olarak önemli avantajlarımız;

Büyüyen iç pazar 

Dinamik özel sektör

Rekabetçi fiyat, hızlı tedarik ve kaliteli hizmet

Hammadde kaynaklarına yakınlık

Nitelikli iş gücü

Doğu ve Batı arasında stratejik bölgede olmak, lojistik avantaj

Dünya pazarlarında rekabetçi olmak fiyat esaslı değil, değer esaslı üretimle mümkündür.  Eğitim, teknolojik yatırımlar, üretmeye dayalı ekonomi ve yabancı yatırımcıların daha fazla üretim sürecine dahil olması önemli başlıklardır.  Kısaca kaynaklarımızı doğru kullanır ve yeniliklere açık olursak özel sektörün başarı hikayeleri birbiri ardına gelmeye devam edecektir. Teşekkürler.