Wednesday, Dec 08th

Last updateThu, 02 Dec 2021 7am

You are here: Home Article Endüstri 4.0’dan Ambalaj 4.0’a doğru

Endüstri 4.0’dan Ambalaj 4.0’a doğru

Dünya’yı saran dijital dönüşüm rüzgârı, pek çok sektörde taşları yerinden oynatmaya başladı. Peki, ambalaj sektörü bu rüzgârdan nasıl etkileniyor? Türkiye Ambalaj sektörü dönüşüm yarışından önde çıkmak için, kompleks tedarik zinciri sistemlerine Nesnelerin İnterneti ve Endüstri 4.0 uygulamalarını nasıl adapte etmeli? Ambalaj sektöründe yoğun bilgi birikimi ve derin tecrübeye sahip Orbis Danışmanlık, tüm bu sorulara yanıt veriyor.

Türkiye Ambalaj sektörü;  ileri teknolojisi, ürün çeşitliliği ve yüksek kalitesi ile adından global arenada da söz ettiriyor. Son 7 yıldır devam eden büyümesini 2018’de de sürdüren ambalaj sektörü, seneyi 23 milyar dolar Pazar büyüklüğü ve 4,5 - 5 milyar dolar ihracat ile kapatmayı hedefliyor. Yüksek rekabet gücü ve potansiyeli ile Avrupa ve Asya pazarları başta olmak üzere 180’den fazla ülkeye ihracat yapan sektör, 2023’de de 30 milyar dolarlık Pazar büyüklüğü ve 10 milyar dolarlık ihracat hedefine koşuyor.

Neden Ambalaj 4.0?

Endüstri 4.0, makine ve sistemlerin tüm önemli süreç ve sistem durumlarını bağımsız olarak izledikleri, bilgileri birbirleriyle paylaştıkları ve tüm süreç zinciri boyunca üretim süreçlerini optimize ettiği bir vizyon. Endüstri Devrimi 1.0’den 3.0’a geçiş sırasında mekanik ilerlemeler, seri üretim ve üretim otomasyonu ile endüstriyel ilerlemeler gerçekleştirildi. Bugün, Endüstri 4.0, artan ürün yeniliklerini, iş birliklerini, operasyonel süreç iyileştirmelerini ve siber fiziksel üretimi beraberinde getirmiştir.

Ambalaj sektörünün yeni yeni dijital dönüşüm geçirmeye başlayan üretici firmaları için, bu vizyonu tamamen hayata geçirmenin yolu, zorlu ancak bir o kadar da fırsatlarla dolu uzun vadeli bir evrim sürecini işaret etmektedir. Bu nedenle, üretim hattından çıkan neredeyse her mamulün ayrı bir ürün olarak tanımlanabildiği ambalaj sektörü için Endüstri 4.0'ı özellikle Ambalaj 4.0 olarak tanımlamak önemlidir.

Yeni stratejik eğilimlere uyum ancak Ambalaj 4.0 ile mümkün

Ambalaj endüstrisi, sunduğu geniş ürün yelpazesi ile hem girdi sağladığı sektörlerin iş sonuçlarını hem de hayatlarına girdiği tüketicilerin standartlarını büyük ölçüde etkileyen çok disiplinli ve etkileşimli B2B2C (Business to Business to Consumer – Firmadan başka bir firma üzerinden tüketiciye ürün sunan) sektörlerinden biridir. Bu nedenle kalite, esneklik, maliyet ve zaman diğer sektörlere göre olağanüstü derecede önemlidir. Entegre süreçlere ve sezgisel kullanıma sahip akıllı makineleri ifade eden Ambalaj 4.0, aynı zamanda esneklik, hız, kalite ve maliyet verimliliği elde etmeyi hedefliyor. Ambalaj 4.0 ile sağlanan yeni endüstriyel yaklaşım, ambalaj üreticisi firmalarının aşağıdaki yeni stratejik eğilimlere uyumunu da sağlıyor:

• Yeni ürün, süreç ve iş birliği gelişimlerini başlatmak için uygulamaların yakınlaştırılması

• Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konusunda odaklanma

• Hareket kabiliyeti ve esnekliği arttıran web tabanlı bilgi sistemlerinin daha fazla kullanılması

İlk önce veri! Ama nasıl?

Ambalaj 4.0'ı uygulamak, daha iyi veri yönetimi, gelişmiş verimlilik ve canlı planlama gibi birçok fayda sağlayabilir. Ambalaj 4.0 tartışılmaz avantajlar sağlıyor, ancak Ambalaj 4.0'a sorunsuz geçiş sağlayan yeni nesil akıllı makinelerle geleneksel üretim hatlarının değiştirilmesi farklı ölçeklerdeki üreticilerin yatırım ve marj kısıtlamaları dikkate alındığında ambalaj şirketleri için bir seçenek olmayabilir. Diğer yandan, akıllı ambalaj üretim hatları, tüm ekipman ve kontrol sistemleri arasında kesintisiz veri alışverişine izin verirken eski hatlar sadece açık veya kapalı olduğunda ilkel seviyede bilgi içeren veri ile verebilmektedir. Bu ikilem çoğu üreticiyi çıkmaza sokmaktadır.

Dolayısıyla, Ambalaj 4.0'ı benimsemenin ilk ön koşulu, üretim hattının veri çıkışını sağlıklı bir elektronik platformda sağlamaktır. Analog bilginin dijital forma dönüştürülmesi, operasyon verilerinin toplanması için sensörlerin entegrasyonu, verilerin aktarılması için iletişim modüllerinin uygulanması veya tüm makinelerin daha üst düzey bir analitik yazılımla birleştirilmesi gibi mevcut ekipmanlara uygulanan küçük teknik ilerlemeler, Ambalaj 4.0 dönüşümünün başlatılmasını mümkün kılabilir. Bu geliştirmeler, üretim aşamalarının tanımlanmasını, duruş ve yavaşlamaların anında belirlenmesini, sistemlerden canlı veri toplanmasını ve toplanan verilerin analiz için anında paylaşılmasını mümkün kılar.

İleri veri analizi ile hızlı karar alma

Temel veri toplama işlemi hayata geçirildikten sonra, hattın ne kadar verimli çalıştığını görmek için verileri analiz etmeye başlamak ve süreçteki verim artışlarına olanak sağlayacak potansiyel darboğazların belirlenmesi gerekir. Veri analizi, aynı zamanda, makine ve hat durumunu takip ederek önleyici bakım işlemlerinin hatta beklenmeyen duruşlar ve yavaşlamalar yaşanmadan yapılmasını da mümkün kılar.

Ambalaj 4.0'ın stratejik platformu bilgi, zekâ, üretim entegrasyonu ve üretim ağlarının bağlantısını sağlar. Ambalaj 4.0 ile üretim hattındaki güncellemelerin ve ilerlemelerin hayata geçirilmesi, girdilerdeki değişimlere rağmen üretimin standart hale getirilmesidir. Canlı veriler, çıktılardaki sapmaların anında teşhis edilmesini ve analiz edilmesini sağlar. Bu da üretime zamanında müdahale edilmesini mümkün kılar.

Ambalaj 4.0 gelişmeye devam edecek

Entegre otomasyon ve akıllı operasyon ile makinelerin artan zekâsı, makine üzerindeki kontrol seviyesini yükseltmekte ve bu da esnekliği, maliyet verimliliğini ve üretim kalitesini arttırmaktadır. Ürün ve üretim süreçlerindeki kompleksite ile ambalaj sektörü bu ihtiyacın en yüksek olduğu sektörlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Ambalaj sektöründeki bu ihtiyaç ve B2B2C etkileşimle, Ambalaj 4.0, teknoloji ve dijitalleştirme alanında hızla gelişmeye devam edecek.

Orbis Danışmanlık Hakkında

2010 yılında kurulan Orbis Danışmanlık, kurulduğu günden beri sunduğu farklı yaklaşımlar ile ihtiyaçlara özel tasarlanmış çözümler geliştiren bir danışmanlık firmasıdır. Tüketici ve endüstriyel ürünler, perakende, üretim, telekomünikasyon, sağlık ve eğitim sektörleri başta olmak üzere birçok sektörde derin tecrübeye sahip olan Orbis Danışmanlık, özellikle global arenada markalaşmayı hedefleyen firmalara strateji, kurulsal gelişim, pazarlama, satış, tedarik zinciri, insan kaynakları ve finans yönetimi alanlarında hizmet vermektedir.

Yazar (Ece Sancak) Hakkında

1979 İstanbul doğumlu olan Ece Sancak lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamladı. Hızlı tüketim ürünleri, telekomünikasyon ve teknoloji, hizmet, üretim ve mühendislik sektörlerinde tecrübeye sahip olan Ece Sancak, yurtiçi ve yurtdışında başta strateji, pazarlama, satış ve iş geliştirme olmak üzere farklı fonksiyonlarda görev yaptı. Ece Sancak çalışma hayatına Orbis Danışmanlık çatısı altında devam etmektedir.

Orbis Danışmanlık

Ece Sancak