Monday, Dec 06th

Last updateThu, 02 Dec 2021 7am

You are here: Home Article UV sistemlerde 4 renk yerine özel renk

UV sistemlerde 4 renk yerine özel renk

Yüksek mürekkep film kalınlığı, sadece baskı maliyetini etkileyen bir faktör olmayıp, aynı zamanda baskı performansını da olumsuz etkileyebilecek bir unsurdur. Her ne kadar ofset sistemi kendi doğası gereği düşük film kalınlığına sahip bir baskı olsa da, bazen yüksek renk şiddetine erişmek için CMYK baskı sisteminde renkleri daha yüksek turla basmayı gerektiren durumlar olabilmektedir. Bu gibi durumlarda istenilen renk değerlerine erişilirken, üst üste daha çok katmanlı bir baskı olacağı için, toplam film kalınlığı da artmaktadır. Her renk ünitesi arasında kurutucu UV lambaların olduğu sistemler yok denecek kadar azdır. Renk aralarında 1 adet UV lambanın bulunduğu sistemler çoğunluktadır. Hatta sadece mürekkep baskı çıkışında lamba bulunan sistemler bile mevcuttur. Özellikle bunlar gibi kurutma yeterliliği sınırda olan sistemlerde mürekkeplerin toplam film kalınlığı çok önem taşımaktadır. UV lak çıkışındaki lambaların enerjinin büyük bir çoğunluğu UV lak tarafından kullanıldığı için, toplam film kalınlığının yüksek olduğu bazı baskılarda; ortama, baskı altının özelliğine ve baskı sonrasındaki işlemlere göre kritik bir durum oluşabilmekte ve teknik bir problem ile karşılaşılabilmektedir. Sürtünme direncinin zayıf olması, baskı altına iyi tutunmama (emici olmayan baskı altlarında) bu sorunlardan en çok bilinenleridir. Ancak sıcak varak yaldız uygulamasında da yaşanabilecek, varak baskısının iyi transfer olmaması gibi bir sorun nadir olarak da olsa görülebilmekte ve kaynağı zor tespit edilebilmektedir. 

Sistemdeki iyileştirmeler bu gibi bir termal transfer sorununu bir miktar iyileştirebilse de mürekkep içine katılan katkılar bu gibi durumlarda yetersiz kalabilmekte, iyileştirse bile sorunun tam çözümünü zorlaştırabilmektedir. Baskının elverdiği durumlarda yüksek turla basılmış CMYK ile elde edilen l.a.b. değerlerine özel renk kullanımı ile de ulaşılabilmektedir. Özel renkte kullanılan farklı pigmentler sayesinde daha özlü renkler elde edilebilmekte ve böylece çok daha düşük film kalınlıkları ile aynı renk şiddetine erişilebilmektedir. Bu sayede de hem toplam tüketim azalabilmekte hem de kuruma performansı da iyileşebileceği ve kolay müdahale edilebileceği için (kurutucu katkı ilavesi) bu sorun aşılabilmektedir. Proses renk ile özel renk maliyetleri her ne kadar aynı seviyelerde olmasa da, zemin işlerde toplam mürekkep tüketimi azalacağı için, küçük de olsa bir maliyet düşüşü bile beklenebileceğinden denemeye değer bir yöntemdir.

Toplam film kalınlığını düşürmek için yapılan yaklaşımlarda, sürtünme direnci arttırma, pilyaj ve gofre yapılan yerlerde görülebilecek sürtünme direnci düşüklüğüne bağlı deformasyonlarda da iyileşme sağlanabilir. Özellikle emici olmayan baskı altlarında, bant yapışması ile test edilen yüzeye tutunma gücü de artabilmektedir.

Levent ESEN                  

AR-GE ve UV Sistem Ürün Sorumlusu                    

Sun Chemical Turkey