Skin ambalaj teknolojisi

"Dünya koşuyor biz yetişmeye çalışıyoruz"

Gıda ambalajı konusunda uzun yılların getirdiği sektör deneyimine ve bilgi birikimine sahip APACK Kurucu Ortağı MUHARREM DEMİR, SKIN ambalaj konusunu değerlendiriyor.

1970’lerde geliştirilen Skin Ambalaj yöntemi, ürünün üzerini ikinci bir deri gibi koruyucu malzeme ile kaplama teknolojisidir. Ürünün şekli ile aynı biçimde hazırlanan plastik kılıflar ile kapatma yöntemi olan blister veya carded denilen ambalaj yöntemleri gıdalarda denenmiş ama istenilen sonuçlar alınmamıştı. Çünkü ürünün dış ortam ile bağlantısı kesilmiyordu. Bu yöntemler gıda dışı ürünlerde halen yaygın biçimde kullanılıyor. Market raflarında, kurşun kalemden makasa, tamir aletlerinden yedek parçaya kadar çok geniş bir yelpazede bu şekilde ambalajlanmış ürün bulabilirsiniz. 

Gıda ürünlerinin ambalajında en önemli faktör ürün ile dış ortamın bağlantısını kesmektir. Bu şekilde ürünün bozulması yavaşlatılır ve raf ömrü uzar. MAP (Modified Atmosphere Packaging) veya CAP (Controlled Atmosphere Packaging) denilen yöntemlerde, ürünün içine konulduğu kap kapatılırken, ürün ile kapak arasında kalan hava tamamen vakumlanarak dışarı alınır ve yerine, ürünün bozulmasını, çürümesini, küflenmesini yavaşlatacak gazlarla doldurulur. 

Skin Ambalaj yönteminde ise, ürünün konulduğu kaptaki hava tamamen boşaltılır, üst film çeşitli tekniklerle ürünün şeklini alacak şekilde üzerine kapatılır. Böylece ürünün dış ortam ile bağlantısı tamamen kesilir. 

Bugünkü teknolojilerde diğer ambalaj yöntemlerine göre üretimi biraz daha yavaştır. Ancak raf ömrünü dikkat çekecek kadar uzatır. Elbette SKIN yönteminde kullanılan tabaklar ve üst filmler farklı niteliklere sahiptir. Farklı teknolojilerle üretilir ve katmanlandırılır. Ürün başına düşen ambalaj maliyeti diğer yöntemlere göre daha fazladır ancak bu yatırıma değecek sonuçlar sunmaktadır. 

SKIN ambalajı yapabilen makinelerin teknolojisi de diğerlerinden farklıdır. Temel çalışma prensibi benzese de skin yapabilmek için üst filmin birtakım işlemlerden geçirilmesi ve sonra ürün üzerine uygulanması gereklidir.

Gerek porsiyon gerekse bütün ürünlerin ambalajında kullanılabilen SKIN yöntemi market raflarında ürünü oldukça çekici hale getirmektedir. Son kullanıcı, ürünün rengini ve tazeliğini doğrudan görebilmektedir. Şeffaf film ile kaplanan ürünler müşteri gözünde taze, canlı, iştah açıcı etki yapmaktadır. Ürünün şeklini bozmadan, suyunu sıkmadan uygulanabilen SKIN ambalaj sayesinde, ürün rafta ne şekilde durursa dursun, kap dibinde toplanmış sıvı sorunu ortadan kalkıyor. Ürün kabın altına doğru yığılma yapmıyor. 

Kullanılan özel üst kapatma filmi ve SKIN yöntemi sayesinde raf ömrü epeyce uzuyor. Ürün hiçbir şekilde havayla temas etmediği için renk kayıpları sulanma, küflenme, dağılma gibi sorunlar yaşanmıyor. 

SKIN ambalaj yöntemi çevreci teknolojisiyle ürün ve ambalaj atığını azaltır. Doğayı kirleten katkı maddeleri ve gaz kullanımına ihtiyaç yoktur. Özellikle hızlı kentleşen bölgelerde, gelişen ekonomilerde özellikle et ve et ürünlerinde ambalajlı ürünlerin tüketimi büyük bir hızla artmaktadır. SKIN ambalaj yöntemi geliştirileli epeyce zaman geçmiş olsa da, piyasanın kullanabileceği maliyetlere daha yeni yeni ulaşabilmiştir. Yapılan bir araştırmaya göre kullanımı giderek artan SKIN ambalajların piyasa hacmi 2020 yılında 10 Milyar Amerikan Dolarını aşacak gibi görünüyor. 

Dünyadaki ambalaj gelişmelerini yakından izleyen APACK, yükselen trendlere göre üretim stratejisini ve kullandığı teknolojileri hızla uygulamaya geçiriyor. APACK mühendisleri uzun süredir, SKIN teknolojisini makinelere uyarlama çalışmaları yapıyordu. SKIN uygulamasının piyasaların altından kalkabileceği maliyetlere ulaştığı anda hemen üretime geçildi. SKIN makinelerimize ilk talep yurtdışından geldi. SKIN için geliştirilen MAP25SKIN makinemizi İngiltere’ye yolladık. İngiliz marketlerinde önemli bir paya sahip et ve et ürünleri üreten müşterimiz DirectMeats için geliştirilen MAP25SKIN kurulumunu APACK teknikerleri gerçekleştirdi. Makine online olarak İstanbul merkezden kontrol edilerek çalıştırıldı. Üretim değerleri test edildi ve müşterimizin ürünlerine göre gerekli ayarlamalar yapıldı. Üretime başlandı. 

Daha önce üzerine basa basa ifade ettiğimiz gibi, dünya piyasalarında oyun kurucu olmak istiyorsanız, ürün maliyeti sorusunu listenin altlarına taşımalısınız. Avrupa firmaları ile toplantıya gittiğimizde, hiçbir yatırımcı “makineniz kaç para”, “ ürün başı maliyetimiz ne olacak” diye toplantıya başlamıyor. Önce makine ve ürünleriniz çevreci mi, zararlı atık içeriyor mu, sağlık ve hijyen ile ilgili standartlara uyuyor mu, yeni ve farklı olarak ne sunuyorsunuz, makinenizin özellikleri nedir diye soruyorlar. 

Bugün dünyanın kırka yakın ülkesinde makinelerimiz tıkır tıkır çalışıyorsa bir bildikleri var elbet…

APACK                      

Muharrem Demir