Metal ambalajın geri dönüşümü

Metal Ambalajın Sürdürebilirliği ve Pazardaki Konumu

Atıklar Kaynaktır!

Geri Dönüşüm: 

Atık malzemelerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemlerle yeniden değerlendirilmesi

Geri Dönüştürülebilir Atıklar

Geri dönüştürülebilir atıkların hacim ve ağırlık bakımından önemli bir bölümü

 cam, 

 metal, 

 plastik, 

 kağıt/karton, 

 kompozit,

 ahşap malzemelerden oluşan ambalaj atıklarıdır.

Metal Ambalajlar

Çelik veya alüminyumdan üretilir.

Çelik ambalaj atıkları ayırma bandında mıknatısla alüminyumdan ayrılır. 

Her ikisi de ayrı ayrı eritilerek dökme çelik ve dökme alüminyum elde edilir.

Ambalaj Yaşam Döngüsü

 Tüketim

Ambalaj Atığı Toplama

Ayırma/Geri Dönüşüm

Ambalaj Üretimi

Dolum/

Ambalajlama

Satış

AB Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifi

Yeniden Düzenlenen 94/62/EC sayılı AB Ambalaj Direktifi- Hedefler

Tüm Üye Devletler için son tarih:31.12.2008

P, GR, IRE için son tarih:31.12.2011

Yeni Üyeler için son tarih:31.12.2012 - 2015

Geri kazanımMin.:  60 %Max.:  -

Geri dönüşümMin.:  55 %Max.:  80%

Malzemelerin Geri dönüşümü

Cam Min.: 60 %

Kağıt/karton Min.: 60 %

Metal Min.: 50 %

Plastik Min.: 22,5 %

Ahşap Min.: 15 %  

T.C. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Toplama-ayırma, Geri dönüşüm Lisanslı Atık Yönetim Firmaları

Lisans ve yetki verme, Belge onayı, Denetim, Yaptırım Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İl Müdürlükleri

Bildirim,

Geri kazanım hedefleri, Maliyetlerin karşılanması, Eğitim ve iletişim Piyasaya sürenler, İthalatçılar, Yetkilendirilmiş kuruluşlar

Ayrı toplama, Yönetim planı hazırlama, Belge onayı Belediyeler

Çalışma Modeli

Evler, Ticarethaneler, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Fabrika, Tesis ve İşletmeler

AMBALAJ ATIĞI 

Ambalaj Atıklarının Toplanması

Yasal düzenlemelere göre:

 Ambalaj atıkları kaynağında yani evlerde, ticarethanelerde ve sanayi tesislerinde, organik atıklardan ayrı olarak biriktirilir.  

 Belediyeler veya onların adına lisanslı toplama-ayırma tesisleri tarafından

 ambalaj atığı torbaları 

 ambalaj atığı kumbaraları

 getirme merkezleri yoluyla toplanır.  

Ayrı Toplama Yöntemleri

Ambalaj Atığı Kumbaraları ile

 sitelerdenokullardanalışveriş merkezlerindensokak ve caddelerden/ ortak alanlardan toplanır.

Ambalaj atığı torbaları ile:

 evlerdenlokantalardankafelerdenküçük işyerlerinden toplanır.

Toplamada Yaşanan Sorunlar

 Toplumdaki çevre bilincinin düşük düzeyde olması

 Otoritelerin denetim ve yaptırımlarının yetersizliği

 Sokak toplayıcıları ve kayıt dışı toplama

Ambalaj Atıklarının Ayrılması

 Ambalaj atıkları (malzeme cinsleri bakımından) karışık olarak toplanır ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından lisans verilmiş ayırma tesislerinde ayrılır.

 Türkiye’de 400’ün üzerinde lisanslı toplama-ayırma tesisi bulunmaktadır. 

 Metal ambalaj atıkları alüminyum ve çelik olarak ayrılır. 

 Tesislerde elle ayırma en yaygın yöntemdir. 

ÇEVKO Vakfı

Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşları tarafından, ambalaj atıklarının sürdürülebilir bir sistem içinde geri kazanılmasına öncülük etmek üzere 1991 yılında, gönüllü olarak kuruldu.

Kaynakta Ayrı Toplama Bölgeleri 

Eğiticilerin Eğitimi ve Çocuk Tiyatrosu 

Eğiticilerin Eğitimi ve Çocuk Tiyatrosu 2014’te 935 öğretmene ulaşıldı.

«ÇEVKİ Geri Dönüşüm Yolunda» müzikli çocuk tiyatro oyunu ile 2014’te 5.800 öğrenciye ulaşıldı. 

ÇEVKO-Belediye İşbirliğinde 

Ambalaj Atığı Toplanan Nüfus

Çevrenin ve Doğal Kaynakların Korunmasına Katkı

 Sera gazı salımında azalmaFosil yakıt, su ve enerji tasarrufu Ağaçların kesilmesinin önlenmesi Düzenli atık depolama sahalarının daha verimli kullanılması

Ekonomik  ve Çevresel Yararlar (2014)

 Geri kazanılan 38.700 ton metal ambalaj atığı  ile ekonomiye 157 milyon TL katkı

540 MW.saat elektrik tasarrufu120.500 ton CO2 eşdeğerinde sera gazlarında azalma 196.000 ailenin bir yıllık elektrik tüketimi

6.000 uçağın dünyanın çevresini bir kez dönmesi sonucunda yaptığı emisyon 

Mete İmer

Çevko

***Makalenin grafikli halini ana sayfa son sayı bölümünden (207.sayı) okuyabilirsiniz...