Friday, Jan 27th

Last updateWed, 25 Jan 2023 1pm

You are here: Home Haberler Tüketiciler sürdürülebilir ürünleri her geçen gün daha fazla arıyorlar
Süper Film Ambalaj’a WorldStar ambalaj yarışmasından ödül

Süper Film Ambalaj’a WorldStar ambalaj yarışmasından ödül

SANKO Holding’in ambalaj sektöründeki şirketi Süper Film Ambalaj’ın Ar-Ge çalışm...

‘Ambalajın Yıldızları’na uluslararası ödül

‘Ambalajın Yıldızları’na uluslararası ödül

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından düzenlenen Ambalaj Ay Yıldızları Y...

Kimya sektörünün hedefi kalıcı birincilik

Kimya sektörünün hedefi kalıcı birincilik

2019 yılında ihracatta ikinci sıraya yükselmesinin ardından liderliğe odaklanan ...

Makine alım ve satımında yeni soluk: MachineTotal

Makine alım ve satımında yeni soluk: MachineTotal

MachineTotal Türkiye’nin ilk kurumsal B2B makine alım satım platformu olarak faa...

FANUC Akademi’de her düzey ve ihtiyaca uygun eğitim fırsatı

FANUC Akademi’de her düzey ve ihtiyaca uygun eğitim fırsatı

2012 yılında başlayan Akademi, 2022 yılında 300’den fazla personele eğitim verir...

Tüketiciler sürdürülebilir ürünleri her geçen gün daha fazla arıyorlar

Simon-Kucher & Partners’ın son küresel çalışmasına göre, enflasyon ve diğer engellere rağmen tüketicilerin dörtte üçü geçen yıla oranla sürdürülebilirliğin kendileri için aynı ya da daha fazla öneme sahip olduğunu belirtiyor.

Global danışmanlık şirketi Simon-Kucher & Partners tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Küresel Sürdürülebilirlik Çalışması, 19 ülkede yaklaşık 12 bin kişiyle hayata geçirildi. Araştırmaya göre sürdürülebilirlik, tüketicilerin satın alma kararlarında giderek daha önemli hale geliyor. Tüketicilerin yüzde 66’sı, sürdürülebilirliği en önemli beş satın alma faktöründen biri olarak belirtiyor. Geçtiğimiz yıl boyunca, dünyanın dört bir yanındaki tüketicilerin ve üreticilerin enflasyonist baskılar gibi bir dizi engelle mücadele etmesine rağmen sürdürülebilir ürünler; sektörler, yaş grupları ve ülkeler arasında farklılık göstererek önem kazanmaya devam ediyor. 

Sürdürülebilir ürünleri destekleyen iki temel faktör: Artan son tüketici talebi ve regülasyonlar

Ankete katılanların yüzde 89’u, satın alma davranışlarının ve tercihlerinin son 5 yılda çevre dostu ürünler satın almaya doğru kaydığını belirtiyor. Bu doğrultuda üreticileri sürdürülebilir ürünler konusunda yönlendiren ana unsur da tüketicilerin daha fazla sürdürülebilir ürün talep etmesi olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca, değer zincirinin sonuna yakın bileşenlerinde yer alan sektörlerde müşteriyi çekmek için sürdürülebilir ürünlere yönelik talep daha net olarak görünüyor. Bu sebeple son kullanıcının direkt satın aldığı iç ve dış cephe boyaları, ambalaj ve paketleme, kişisel bakım ve ev bakımı, kişisel hijyen ve tekstil gibi sektörlerde sürdürülebilir ürünleri ya da geliştirme çalışmalarını daha fazla görmek mümkün. 

Üreticilerin sürdürülebilirlik konusunda karşılaştığı bir diğer itici güç de regülasyon baskısı. Güçlü regülasyon baskısı nedeniyle sürdürülebilirlik açısından daha olgun pazarlarda, üreticiler mevcut sürdürülebilirlik seviyelerini geliştirmek için hızlı adımlar atıyor. Türkiye özelinde ise AB’ye ithal edilen bazı ürünlere karbon fiyatlaması getirecek Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması’nın 2026 yılına kadar devreye alınması planı, Türk üreticilerin karbon maliyetlerini düşürerek daha sürdürülebilir ürünler üretmesini sağlayacak.   

Sürdürülebilirlik için ödeme istekliliği sektörler arasında farklılık gösteriyor

Bugün tüketicilerin ortalama yüzde 32’si sürdürülebilir ürünler/hizmetler için daha fazla ödemeye istekli. Ankete katılanlar, tüketim ürünleri (yüzde 37) söz konusu olduğunda; sürdürülebilir ürün ve hizmetler için daha fazla ödemeye istekli olduklarını belirtti. Enerji ve kamu hizmetleri ise tüketicilerin sürdürülebilir ürün ve hizmetlere daha çok ödeme yapma konusunda en az istekli olduğu sektörler. Simon-Kucher Direktörü Öykü Elmas, “Türkiye pazarında tekstil, kişisel ve ev bakımı, hijyen ürünleri ve iç/dış cephe boyaları gibi sektörler; sürdürülebilirlik alanında sürekli gelişme kaydediyor ve bu alandaki şirketler, ürünlerinin fiyatlarını doğru pozisyon ve stratejilerle beraber yüzde 40 oranında daha yüksek fiyatlamalarla satabiliyor” dedi. 

Tüketicilerin ve işletmelerin aşmaları gereken engeller de var 

Son zamanda dünyayı etkisi altına alan enflasyon baskısı sürdürülebilir ürün ve hizmetlerin satın alınması üzerinde olumsuz bir etkiye sahip. Küresel katılımcıların yüzde 33’ü enflasyon sonucu artan fiyatlar nedeniyle sürdürülebilir ürün ve hizmetleri satın alma ihtimallerinin daha düşük olduğunu söylüyor. Hammadde tedariği ise sürdürülebilir ürün talebinin önündeki diğer bir engel. Sınırlı miktarda sürdürülebilir hammadde tedarikçisinin olması; üreticileri erişim ve maliyet yönetimi tarafında zor durumda bırakıyor. 

Simon-Kucher İstanbul Ofisi Ortağı Cem Balıkçıoğlu, “Sürdürülebilir tüketime yönelik tutum ve davranışların son yıllarda artış eğiliminde olduğu açık. Sürdürülebilirlik bir moda değil ve önümüzdeki dönemde kalıcı bir tüketici davranışı olacak” diyor. Balıkçıoğlu sözlerini şöyle sürdürüyor: “Tüketiciler, şirketlerden daha fazlasını beklemeye devam edecek ve enflasyonist baskılar gibi engellere rağmen uyum sağlayamayan ve yenilikçi olmayan şirketler, uzun vadede talep, kârlılık ve satış konusunda zorluklar yaşayacak.”

Bu doğrultuda Simon-Kucher & Partners, şirketlerin son tüketiciler ve müşteri beklentileri üzerinden sürdürülebilirlik alanında ticari değer yakalayabilmesi için 3 ana adımı öne çıkartıyor:

1-Müşteri davranışını ve regülasyonları analiz ederek öncelikli pazarları tanımlayın

Sınırlı kaynaklarla tüm pazar ya da uygulama alanlarında aynı anda sürdürebilir ürünler üretmek, gerçekçi olmadığı gibi ticari kazanım da sağlamayacaktır. Şirketler, farklı pazarların regülasyonlarını ve mevcut sürdürülebilirlik gelişimini, tüketici davranışlarıyla birlikte anlayarak; sürdürülebilir ürün geliştirme noktasında pazarlar arasında önceliklendirme yapmalı. 

Hemen ardından her öncelikli pazar ve sektör için; en çok talep edilen sürdürebilirlik faktörleri, (atık su arıtımı, karbon ayak izinin azaltılması, üretim verimliliği vs. gibi) son tüketicinin beklentilerini anlayarak belirlenmeli. Talebin ve ödeme istekliliğinin olduğu öncelikli pazarlar, müşterinin beklediği ürün özellikleri ile buluşturularak ticari fayda ve doğru yeşil dönüşüm yakalanacaktır. 

2-İş birliği yapmak için mevcut müşterilerinizi değerlendirin

Tüm müşterileriniz ile sürdürülebilir ürün geliştirmek ya da tüm müşterilerinize bu ürünleri satmak henüz mümkün olmayabilir. Sürdürülebilirlik konusunda doğru müşteriler ile çalışmak için, ilgili müşterilerinizin sürdürülebilirlik konusundaki yetkinliğinin ve hevesinin değerlendirilmesi gerekir. Bu değerlendirmeyi yaparken; müşterilerin sürdürülebilirliğe olan ilgisi, sürdürülebilirlik üzerine gerçekleştirilen/planlanan çalışmaları, sürdürülebilirlik iletişim stratejileri ve organizasyonlarındaki sürdürülebilirlik altyapısı ve odağı dikkate alınmalıdır. Bu değerlendirme, şirketlerin sürdürülebilirlik çabalarını bu konuya daha fazla odaklanan müşterilere yönlendirmelerine ve daha az kaynakla daha kısa sürede başarılı sonuçlara ulaşmalarına yardımcı olacaktır. 

3-Kültürü ve organizasyonu dönüştürün

Sürdürülebilirlik, şirketlerin uzun vadede pazarda ayakta kalabilmesi için yapması gereken bir yolculuktur. Bu yolculuğun daha sağlıklı ilerlemesi adına; karar alma komiteleri oluşturulmalı, kurumsal düzeyde sürdürülebilirlik hedefleri verilmeli, takım sorumlulukları netleştirilmeli ve iç ve dış iletişim materyalleri oluşturulmalıdır. Sürdürülebilirlik performans takibinin daha etkin bir şekilde yapılması ve bu kültürün oluşturulmasını desteklemek adına da sürdürülebilirlik ekibi, organizasyon yapısı içine dahil edilmelidir.

Simon-Kucher & Partners Kıdemli Müdürü Alperen Kayacan’ın belirttiği gibi “Araştırmalar, sürdürülebilirlik konusuna odaklanan ve bünyesinde C-Level bir sürdürülebilirlik yöneticisinin olduğu şirketler, muadillerine göre %15 daha yüksek çarpanlar ile değerleniyorlar; çünkü yatırımcılar bu konunun şirket yönetimi ve vizyonu açısından oldukça önemli bir gösterge olduğu kanaatinde. Bu doğrultuda sürdürülebilirlik konusunu uçtan uca işleyişlerine dahil eden şirketler hem tüketiciler hem de yatırımcılar gözünde kısa ve uzun vadede pozitif ayrışacak.

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

Setting
Denizlerde daha hızlı biyobozunma

Denizlerde daha hızlı biyobozunma

Wednesday, 25 January 2023

Teijin Group'un elyaf ve ürün dönüştürme şirketi T...

Readmore

Favori Grup, plastik sektörünün tüm ihtiyacına cevap veriyor

Favori Grup, plastik sektörünün tüm ihtiyacına cevap veriyor

Wednesday, 25 January 2023

Şirket, 2022 yılı değerlendirme ve 2023 hedeflerin...

Readmore

Flokser Kimya Avrupa ordularının tedarikçisi oldu

Flokser Kimya Avrupa ordularının tedarikçisi oldu

Wednesday, 25 January 2023

Sektöründe 20 yıla yaklaşan bilgi birikim ve tecrü...

Readmore

Büyük verinin gücünü kullananlar üretkenliğini ve verimliliğini artırıyor

Büyük verinin gücünü kullananlar üretkenliğini ve verimliliğini artırıyor

Wednesday, 25 January 2023

Mitsubishi Electric lityum-iyon pil hücre üretimin...

Readmore

Plastikler için çizilmezlik direnci ve kayganlık arttırıcı katkı

Plastikler için çizilmezlik direnci ve kayganlık arttırıcı katkı

Wednesday, 25 January 2023

Otomotiv ve diğer endüstrilerdeki plastik uygulama...

Readmore

Kompaund sektörüne poex’ten bir ilk

Kompaund sektörüne poex’ten bir ilk

Tuesday, 27 December 2022

Aynı yöne dönen çift vidalı ekstrüder üreticisi Po...

Readmore

ÜRÜN / PRODUCTS

Setting
AIMPLAS kahve atıklarından plastik film üretiyor

AIMPLAS kahve atıklarından plastik film üretiyor

Tuesday, 24 January 2023

Biyolojik atıkları kaynağa dönüştürmek, döngüsel e...

Readmore

Kimpur, sürdürülebilir ürün portföyüne biyo bazlı poliolleri ekledi

Kimpur, sürdürülebilir ürün portföyüne biyo bazlı poliolleri ekledi

Wednesday, 25 January 2023

Şirket, geliştirdiği yeni biyo bazlı polioller ile...

Readmore

Batı Polimer Genel Müdürü Berat Güzelel

Batı Polimer Genel Müdürü Berat Güzelel

Wednesday, 25 January 2023

“Enerji yoğun sektörler kendi enerjisini üretmeli”...

Readmore

Yeni Complēt™ PKE malzemeleri, poliamidlere sürdürülebilir alternatifler sunuyor

Yeni Complēt™ PKE malzemeleri, poliamidlere sürdürülebilir alternatifler sunuyor

Wednesday, 25 January 2023

Avient Corporation, yeni Complēt™ PKE uzun elyaf t...

Readmore

Tıbbi cihaz uygulamalarında kullanılan TPE’ler daha iyi tutuş ve yüzey hissi sağlıyor

Tıbbi cihaz uygulamalarında kullanılan TPE’ler daha iyi tutuş ve yüzey hissi sağlıyor

Wednesday, 25 January 2023

Ergonomik olarak tasarlanmış tıbbi cihazlar, hassa...

Readmore

SABIC, yeni HDPE çözümünü piyasaya sürdü

SABIC, yeni HDPE çözümünü piyasaya sürdü

Wednesday, 25 January 2023

SABIC, şirketin plastikler için döngüsel bir ekono...

Readmore

MAKALE / ARTICLE

Setting
Alglerden Biyoplastik Üretimi

Alglerden Biyoplastik Üretimi

Wednesday, 25 January 2023

Özet

Plastik malzemelere yönelik artan küresel tale...

Readmore

Yalın Ürün Geliştirme (LPD) Sürecinde PLM Sistemlerinin Yeri

Yalın Ürün Geliştirme (LPD) Sürecinde PLM Sistemlerinin Yeri

Wednesday, 25 January 2023

Giriş

Endüstriyel devrimler ile firmalar tüm iş yap...

Readmore

Sürdürülebilir Malzemeler: Fındık Kabuğu İçeren Polimer Kompozitler

Sürdürülebilir Malzemeler: Fındık Kabuğu İçeren Polimer Kompozitler

Wednesday, 25 January 2023

Özet

Son yıllarda dünyada artan çevre kirliliğinin ...

Readmore

RÖPORTAJ / INTERVIEW

Setting
ELM Kimya, 40’tan fazla ülkeye hammadde ihracatı gerçekleştiriyor

ELM Kimya, 40’tan fazla ülkeye hammadde ihracatı gerçekleştiriyor

Wednesday, 25 January 2023

Polimerler, petrol ürünleri ve diğer emtiaların da...

Readmore

Unnox Aksoy Kimyasal Ticaret A.Ş. Türkiye Genel Müdürü Ekin Kurt

Unnox Aksoy Kimyasal Ticaret A.Ş. Türkiye Genel Müdürü Ekin Kurt

Wednesday, 25 January 2023

“Yenilikçi ve yüksek kaliteli ürünler geliştiriyor...

Readmore

Asal Teknik'ten Ethem Uysal

Asal Teknik'ten Ethem Uysal

Tuesday, 27 December 2022

"Geri dönüşümden katma değeri yüksek granül üretme...

Readmore

Reklam Alanı

Reklam Alanı

Reklam Alanı

Reklam Alanı

Reklam Alanı