Plastik endüstrisinde soğutma sistemleri

Plastik endüstrisi, soğutma uygulamalarına en fazla ihtiyaç duyulan sektörlerden biridir. Bu nedenle soğutma uygulamalarında kullanılacak yöntemin bilinçli ve titizlikle seçilmesi gerekir.

İmalatta kullanılan kalıpların soğutulması, özellikle ürün kalitesi açısından önemlidir. Plastiğin cinsine göre kalıpların belirli sıcaklık değerleri arasında tutulması gereklidir. Gerektiği gibi soğutulamayan kalıplarda imal edilen ürünlerde yüzeyde pürüzlülük, renk değişimi gibi problemler görülmektedir. Ayrıca, yeterli soğutma yapılamadığı durumlarda kalıpların açılıp kapanma süreleri uzamakta ve üretim kapasitesi düşmektedir. Makinelerin verimli çalışabilmesi için kullanılan yağın da uygun şekilde soğutulmasına ihtiyaç vardır. Aksi takdirde performans düşer ve aşınmalar yaşanır. Bu durumda enerji kaybının artmasının yanı sıra, makine ömrü de kısalmaktadır. Yağ soğutma işleminin doğru şekilde yapılması halinde bu sorunların önüne geçilmektedir.

Plastik endüstrisinde, kalıp ve yağ soğutmada kullanılan temel sistemler aşağıdaki gibidir:

I. Su Soğutma Kuleleri

2.Chillerler (Soğuk Su Üretici Cihazlar)

3.Chiller ve Entegre Doğal Soğutma Bataryalı Sistemler (Free Cooling Chillerler)

4.Kuru ve Islak Kuru Soğutucular

Son yıllarda hem çevre hem de işletmelerin sürdürülebilirliği için enerjinin verimli kullanımı ve enerji tasarrufu giderek daha da ön plana çıkmaktadır. Özellikle tesislerde enerji tüketiminin büyük kısmını oluşturan soğutma sistemlerinin dizaynları bu durumdan etkilenmekte olup doğal kaynakların verimliliğini artırma amaçlı alternatif sistemlere yönelim artmakta ve daha az enerji tüketimi yaratan sistemler geliştirilmektedir. 

Hastek Plastik Sistemleri, endüstriyel alanda soğutma ihtiyacı duyan işletmeler için enerjinin etkin kullanımı ve enerji tasarrufu sağlayabilecekleri çevre dostu R407C gazı ile şarj edilen, düşük enerji tüketimli aksiyal fanları, geniş ısı transfer alanına sahip tropikal tip kondenserleri ve scroll kompresöre sahip  Scroll Kompresörlü Hava Soğutmalı Chiller Serisi ile daha yaşanabilir bir çevre için çalışmaktadır. 

Chiller soğutma grupları endüstriyel alanlarda en çok tercih edilen sistemler olup soğutma suyuna ihtiyaç duyulan tüm sistemlerde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Scroll Kompresörlü Hava Soğutmalı Chiller’in avantajları şu şekilde öne çıkmaktadır;

HASTEK