Thursday, Jun 30th

Last updateFri, 03 Jun 2022 11am

You are here: Home Technology HERBOLD Sıcak Yıkama Sistemleri

HERBOLD Sıcak Yıkama Sistemleri

Yüksek kapasite ve kalitede plastik geri dönüşüm çözümleri

Plastikler, günlük yaşamın birçok alanında yeri doldurulamaz ve vazgeçilemez birer ürün olarak görü-lüyor. Akla ilk gelen soru, bu denli yaygın kullanımları olan plastik malzemeler acaba kullanımları sonrası tekrar değerlendirilebilirler mi? Tüketiciler, imalatçılar ve politikacılar geri dönüşüm konu-sunda hemfikirler. Plastiklerin ilk kullanımları sonrası bertaraf edilmesine yönelik sunulmuş eski çö-zümler - atık depolama alanına göndermek, yakmak veya uzak ve gelişmemiş ülkelere ihraç etmek - artık hiç bir geçerliliği olmayan ve eskide kalmış pratiklerden ibaret.

Geri dönüştürülmüş plastikler günümüzde petrol ve madenlerin yer altı zenginliği olarak nitelendiril-diği gibi, yer üstü zenginlikleri olarak da nitelendiriliyor. Geri dönüştürülmüş plastiklere olan talep arttıkça, kalite talepleri de paralelinde artıyor. Geri dönüşümün mümkün olduğu kadar çok sayıda sektörde kullanılabilmesi için miktar ve kalite özelliklerinin tamamı ile doğru tespiti gerekiyor. Bu sebeple Herbold da, geri dönüşüm sistemlerini planlarken ve inşa ederken malzemelerin temizliğini optimize etmek için güncel olan önemli araştırma bulgularını tutarlı bir şekilde kullanmaya çalışıyor. Geri dönüşüm sistemleri içinde ciddi gelişme gösteren sıcak yıkama üniteleri diğer aşamalarla bera-ber, kullanıma yönelik önemli bir adımı temsil eden, son derece iyileştirilmiş geri dönüşüm sonuçları sağlayabiliyor.

Büyük ve küçük ölçekli plastik kullanıcıları için sürdürülebilir çözümler

Gıda ürünleri ve yoğun ambalajlı diğer ürün imalatçıları, büyük miktarlarda ve aynı özelliklerde tek-rar kullanılabilir plastik granüller/yongalara ihtiyaç duyarlar. Tüm bu endüstri sektörlerinin ihtiyaçları ve talepleri genel olarak çok benzerdir; çünkü imajlarını güçlendirmek için sürdürülebilir bir şekilde üretmek istemektedirler. Bahsi geçen nedenle kullanılabilir geri dönüştürülebilen malzemelerin standartlaştırılmış en yüksek kalitede güvenilir bir şekilde yenilenmesini isterler. Endüstriden gelen çok daha zorlu gereksinim ihtiyaçlarına çözüm olarak, Herbold firması sunmuş olduğu en son teknolo-ji tesis ve makine ekipmanlarına ilaveten, mevcut sistemlere müşteriye özel işlem adımları ekleyerek te katkı sunuyor. Bu durum, geri dönüştürülebilen plastiklerin hem miktarının hem de temizliğinin verimli bir şekilde arttırılmasını sağlayabiliyor.

Mevcut yıkama teknolojisine pratik bir tamamlayıcı olarak sıcak yıkama işlemi

Sıcak yıkama, kalitenin arttırılması için önemli bir işlem adımıdır. Herbold, PET şişelerin geri dönüşümünde kullanılan sıcak yıkama işlem adımının, plastik geri dönüşüm işleminin diğer alanlarına en-tegre edilmesi ve büyük miktarlarda yüksek geri dönüşüm kalitesi üretilmesi konusundaki zorlukların oldukça başarılı bir şekilde üstesinden geliyor. Başlangıçta, sıcak yıkama çok büyük oranda kullanılmış PET şişelerin ön yıkaması anlamında tercih ediliyordu. Ancak zamanla, sıcak yıkama prosedürü ek olarak, termoform folyolar, tepsiler ve ambalaj endüstrisinde kullanılan folyolar gibi diğer ürünler ve hatta poliolefin türevli folyolar için de kullanılmaya başlandı. Optimum sıcaklıklar, uygun bir bekleme süresi ve optimum katkı maddesi kullanımıyla Herbold’un sıcak yıkama işlemi mükemmel temizlik sonuçları verebiliyor.

Sıcak yıkamanın en belirgin avantajları

Temizlenmiş çapakların nihai sonucu zaten kendisini belli eder ve söze ihtiyaç bırakmaz: Örneğin, vücut losyonu, yemeklik yağ veya güneş kremi kalıntılarının yağ kirleri, etiketlerden ve yapışkanlardan gelen artıklar gibi suda çözülür ve yıkanarak uzaklaştırılır. Bu temiz çapak malze-melerde koku kalmamış, berrak bir görünüm elde edilmiş ve sarılık gitmiştir. Aşağıdaki resimde, malzemenin ekstrüzyon sistemindeki eriyik filtre ile prosesi sonrası ne kadar temiz olabildiği göste-rilmektedir. Erime filtrasyon prosesinde yabancı parçacıkların filtrelenmesi için endüstri standardı 80 - 110 μm (mikrometre) kabul edilmekte iken, sıcak yıkanmış çapak malzeme 40 μm seviyesinin altına ulaşmaktadır. Geri dönüştürülecek malzemenin kaynağı - normal evsel atıklardan ayrıştırılan artıklar - işlem sonucunda ulaştığı temizlik seviyesi nedeniyle artık tespit dahi edilememektedir.

Herbold Meckesheim GmbH

Türkiye Temsilcisi: DTR Turkey Makina