Wednesday, Oct 20th

Last updateThu, 14 Oct 2021 11am

You are here: Home Technology Cam elyaflı malzemeler için çift gövdeli JUNIOR DOUBLE merkezi kırıcıları

Cam elyaflı malzemeler için çift gövdeli JUNIOR DOUBLE merkezi kırıcıları

’Plastiklerin Geri Dönüşümü ve Döngüsel Ekonomi’’ plastik sektörünün başlıca konuları arasında yer almaktadır. Döngüsel ekonomiyi kolay bir şekilde tanımlayabilmek için şunu söyleyebiliriz: ‘Üç yolu takip edin, ‘Azaltım, Yeniden Kullanım ve Geri Dönüşüm’  

Plastik hurdalarının geri dönüşümü ve yeniden kullanımı ile plastik atıklarının azaltılması, plastik sektörümüzün en önemli önceliklerinden biridir.

Plastik ürünler, günlük kullanımdaki birçok nesnenin yapımında bir tür plastik kullanılması nedeniyle günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Plastiğin diğer malzemelere göre; daha az maliyetli, korozyona karşı dayanıklı, esnek ve güçlü bir malzeme olması gibi birçok avantajı vardır. Ürettiğimiz büyük miktardaki plastik atığın çoğunu yeniden kullanabilir veya geri dönüştürebiliriz. Aynı zamanda maliyetleri azaltabilir, enerji tasarrufu sağlayabilir ve çevreyi koruyabiliriz. Plastiğin geri dönüştürülmesi, ekonomik ve çevresel açıdan büyük önem taşımaktadır. On yıllardır, atık plastiklerin; halı, giysi, dış mekân mobilyası vb. gibi yüzlerce ürüne dönüştürülebilmesi amacıyla çeşitli işlemler geliştirilmiştir.

Plastiğin geri dönüştürülmesinin genel faydaları;

- Enerji Tasarrufu: Geri dönüştürülmüş malzemelerden yeni plastik ürünlerin üretilmesinde, ham malzeme ile ürün üretiminden yaklaşık üçte iki oranında daha az enerji kullanılmaktadır. Dolayısıyla plastiklerin geri dönüştürülmesi, diğer ürün ve kullanımlar için tasarruf edilen enerjinin tüketilmesini mümkün kılar. 

- Azaltılmış Sera Gazı Emisyonları: Geri dönüştürülmüş malzeme, ham malzemenin yerine kullanıldığında; çıkarma, ön işleme ve üretimden kaynaklanan sera gazı emisyonları önemli ölçüde azalır.

- Daha sağlıklı bir çevre için, çöp depolama ve yakma ihtiyacını azaltır.

- Gelecek nesiller için çevrenin korunmasına yardımcı olur.

Plastik enjeksiyon yolluklarının hat içerisindeki geri dönüşümünün belli başlı avantajları şunlardır:

- Başlangıç atıkları ve kusurlu ürünler artık hurda olarak kabul edilmemektedir.

- Yollukları merkezi bir alana transfer etmek için işgücüne ihtiyaç yoktur. 

o Daha az çapraz bulaşma riski

o Higroskopik malzemeleri yeniden kurutmaya gerek yoktur. Kırılan malzeme, doğrudan prosese geri beslenir.

- Robotik besleme, konveyör besleme ve burgu besleme kırıcıları sayesinde operatöre ihtiyaç duyulmaz.

- Makine yanı kırıcıları, dar alan gereksinimleri ve verimli kırma kalitesi için spesifik özellikler ile tasarlanmıştır.

- Yollukların hat içi geri dönüşümü, üretim besleme stoğunu kullanmak için temiz bir kaynaktır.

- Yeniden öğütülmüş plastiklerin bazı özelliklerinde bir miktar bozulma görülebilir. Orjinal hammadde ile %20’den çok daha az oranda karıştırıldığından, genel etki fark edilemez. 

- İşleme kolaylığı ve optimum ürün kalitesi için; kırılmış malzeme, orjinal hammaddeye benzer boyutta, homojen ve mümkün olduğunca toz ve ince tanelerden arındırılmış olmalıdır. Böylece daha kolay akar ve orjinal hammadde ve işlem tezgahındaki diğer katkı maddeleri ile daha iyi karışır.

Hammadde ile düşük yüzdeli bir kırma malzemenin karıştırılması, kolayca tekrar işlenebilen bir polimer üretir. Aslında o kadar iyi ki, otomotiv endüstrisi görünür olmayan parçalar için yeniden işlenmiş plastikleri kullanabilmektedir.

Wittmann Battenfeld, cam elyaflı malzemelerin öğütülebilmesi için çift gövdeli JUNIOR DOUBLE merkezi kırıcıları tedarik etmektedir.

- Üretim bölgesinden ayrı bir alanda kullanılır. Büyük ve güçlü bir yapıya sahiptir.

Birden fazla kalıplama hücresinden alınan büyük hacimli hurdaları kırmak veya kesmek için kullanılmaktadır. 

- Uzun, geniş parçaları veya hacimli yollukları/hurdaları yerleştirmek için özel besleme hazneleri ile donatılabilmektedir.

Yatırım geri dönmesi ile ilgili hesaplamalar genelde çok kısa geri ödeme sürelerine işaret eder. Makine yanında kullanılacak kırıcıya yapılan yatırım, yaklaşık 15 yıllık olarak alınan makinenin ömrü boyunca temel maliyet bileşenidir. Düzenli bakım, bıçakların bilenmesinden veya değiştirilmesinden oluşur. Kırıcı, maliyetli bakım veya yüksek enerji tüketimi gerektirmeyen güçlü bir makinedir. Böylece kısa süre içerisinde kendini amorti eder.

Cam elyaflı malzemeler için eleksiz kırıcılar

- ‘’Düşük devirli kırıcılar’’ olarak da adlandırılan eleksiz kırıcılar, uzun parçacıklar içermeyen, daha temiz ve düzgün bir yeniden öğütme sağlamaktadır.

- Yüksek tork sayesinde, kırılgan malzemeler ve kalın cidarlı hurdalar için en uygun kırıcı modelleridir.

- @ 50 Hz - 27 devir/dakika dönüş hızı sayesinde kırma haznesinde daha az aşınmayı ve daha az gürültüyü sağlamaktadır.

Geleneksel elekli kırıcılar

- Daha fazla malzemenin işlenebilmesi için esneklik sağlamaktadır. Tüm rotoru değiştirmek yerine sadece elek değişimi yaparak parçacık boyutları kolay bir şekilde değiştirilebilmektedir.

- İçinde yaşanılan çağa uygun elekli kırıcılar, geçmiş döneme kıyasla daha sessiz çalışır hale getirilmektedir.

Wittmann Battenfeld, kırılmış malzemeyi enjeksiyon makinesine taşımak veya karıştırmak için, ürün yelpazesini oluşturmuş ve kendi çevresel ekipmanlarını üretmektedir. 

Sonuç olarak, şirketlerin çoğu yeşili koruyan bir imaj sergilemeye istekli olsa bile, plastikleri geri dönüştürmenin ana nedeni çevresel kaygılardan ziyade maliyettir.

Son yıllarda polimer fiyatlarının önemli ölçüde artması dolayısıyla geri dönüştürülmüş plastikler daha cazip duruma gelmiştir.

Wittmann Battenfeld