Eureka Plus by Moretto: En yenilikçi hammadde kurutma sistemi

Plastik hammadde işleme sektörünün, en yenilikçi otomasyon tedarikçisi Moretto tarafından, PET hammadde proses optimizasyonu ve preform imalatı için son derece yenilikçi ve çözüm odaklı bir sistem daha geliştirilmiştir. Bu otomasyon sayesinde, sertifikalı nihai ürün tedariği yanı sıra işletmeler bünyesinde yüksek enerji tasarrufu da mümkün olmaktadır.

İdeal hammadde kurutma prosesinde, PET hammaddesinin en mükemmel değerlerde kurutulması ve su buharından arındırılması gerekmektedir. Bunu gerçekleştirirken de hammaddenin kimyasal özelliklerinin korunması sağlanmalıdır. Sabit ısı değerlerinde ve değişmeyen çiğlenme noktasında kuru hava üretimi gerçekleşmelidir. Sonuç olarak, yüksek verimlilikte ve işletme içerisinde maksimum esneklikte çalışma koşulları elde edilmeli, hammaddenin viskozitesi normal değerlerde tutulmalı ve prosese uygun en mükemmel şartlar sağlanmalıdır.

Moretto’nun bu sektördeki patentli, her koşula entegre edilebilir ve modüler kurutma sistemi olan yeni çözümü Eureka Plus sayesinde, yüksek enerji tasarrufu garanti edilmekle birlikte, proses verimliliği ve performansı da üst seviyelere çekilmektedir. Bu yenilikçi çözümün, PET işleme sektöründe bir başka eşdeğer muadili yoktur.

Eureka’nın kalbi olan X MAX kurutma ünitelerinin modülerite özelliği sayesinde, 20.000 m3/saat gibi çok daha büyük kurutma kapasitelerine ulaşılmaktadır. Ayrıca, (-65°C) Çiğlenme Noktası’na ulaşmış kuru hava kalitesi ile hayal bile edilemeyen bir tecrübe sunmaktadır. Geleneksel kurutma sistemleri ile kıyaslandığında, %60’a varan tasarrufa sahip olunmaktadır. Bu üniteler ile yan yana 3 adetten 10 adete kadar kurutma ünitesini 32 adete kadar kurutma silosuna bağlama imkanı vardır ve işletme ile birlikte büyüyen modüler bir sistemdir. Bu sistemin basınçlı havaya veya soğutma suyuna ihtiyacı yoktur. Böylelikle, higroskopik (nem alan) plastik hammaddelerin hızlı, sabit proses değerlerinde ve doğru bir şekilde kuruması sağlanırken; aynı zamanda yüksek oranda enerji kazanımı elde edilmektedir.

Çok üniteli yapısı ve aynı zamanda birden fazla mevcut kuru hava kulesi sayesinde, sabit ısı değerlerinde, sabit kuru hava debisi değerlerinde ve değişmeyen çiğlenme noktasında kuru hava üretimi gerçekleşmektedir. 48 saatte bir rejenerasyon fazı çevrimi oluşmakta, geleneksel kurutma sistemleri ile kıyaslandığında aralıksız ve genişletilebilen çevrim sürelerine sahip olunmaktadır. Sonuç olarak, yüksek verimlilikte ve işletme içerisinde maksimum esneklikte çalışma koşulları elde edilmektedir.

OTX (Original Thermal Exchanger) kurutma silosunun geometrik yapısı, silo içerisindeki uniform (düzgün) olmayan hammadde akışı problemini ortadan kaldırmakta ve kurutma fazını her an tam anlamıyla en verimli şekilde kontrol altında tutmaktadır. Farklı silo içyapısı, homojen bir kuru hava akışını ve kurutma sıcaklığını garanti etmektedir. Bu önemli özellik, granül taneciklerinin kuru hava ile en doğru şekilde temasını sağlarken; geleneksel kurutma silolarıyla kıyaslandığında kurutma sürelerinde %40’a varan azalma ve %66’ya varan değerlerde çok yüksek enerji tasarrufu elde edilmesine sebep olmaktadır. Tüm bu yeniliklerin yanı sıra, OTX kurutma silosunun darbelere karşı üstün dayanıklı; farklı ve kendine özgü Spyro™ yapısından da söz etmek gerekir. Bu üstün özelliği sayesinde, OTX kurutma silosuna zarar verebilmek ve hasara uğratmak mümkün değildir.

Kurutma üniteleri ile kurutma siloları arasındaki iletişimi sağlayan FLOWMATIK ise çoklu kurutma silosu bulunan sistemlere entegre edilmiş “proses havası dağıtım sistemi”dir. Bu sistem sayesinde her bir silonun ihtiyacı kadar kuru hava silo içerisine gönderilmektedir. Bu özellik ile, her bir kurutma silosuna ait proses değişkenleri net şekilde kontrol altında tutulmaktadır. Cihaz, hesaplanan kurutulmuş hammadde tüketim kapasitesine ve hammadde tipine göre sadece ihtiyaç duyulan kadar proses havasını kullanır. Böylelikle, gereksiz kuru hava üretiminin ve buna bağlı enerji sarfiyatının önüne geçilmektedir.

Moisture Meter kurutma sistemini tamamlayan en son enstrümandır. Bu enstrüman sayesinde, anlık (inline) olarak plastik granül hammaddenin içeriğinde kalan bağıl nem oranı ölçülmektedir. Moisture Meter, direkt olarak proses makinesine entegre edilebilir. Patentli “Power Peak” teknolojisi sayesinde, hammaddenin anlık bağıl nem oranı tespit edilebilmekte ve sertifikasyona sahip imalat şartları sağlanmaktadır. Kalibrasyon gerektirmez. Sadece kurutulacak olan hammaddenin ekrandan seçilmesi yeterli olup, Moisture Meter ünitesinin her 2 saniyede bir prosesi kontrol etmesi beklenmelidir.

Bu sistem sayesinde proseste hassasiyet garantisi ve olağanüstü nihai bağıl nem miktarı elde edilmektedir. Sektörde kullanıcılara aşağıdaki özellikleri sağlayan tek enstrümandır;

Sisteme entegre edilmiş bu özellik sayesinde, proseste talep edilen analizleri saatlik, dakikalık sürelerde elde edilebilmenin yanı sıra, kalıbın her bir kavitesinden de değer alabilme ve bu değerleri kağıda dökebilme ve raporlayabilme noktasına gelinmektedir.

Moisture Meter, üretimin ilk başlangıç anından son anına kadar hammaddenin bağıl nem oranını ölçebilme imkânı sağlamaktadır. Bu süreçte, kurutma ünitesinin parametrelerinin kontrol altında tutularak optimal kurutma elde edilmesine olanak tanımaktadır.

Bu konsept ile hammadde, kurutma ünitesi, proses kalitesi, ana üretim makinesi arasında kapalı bir proses çevrimi ve kontrolü elde edilmektedir. Bu özellik sayesinde Endüstri 4.0 kriterleri de dikkate alınmaktadır.

PET, ABS, PMMA, PA6, PA66, PEEK ve diğer mühendislik plastikleri gibi 40 farklı hammaddenin kurutma proses parametreleri bu sistemin hafızasında kayıtlıdır. İstenilen hammadde seçimi yapıldıktan sonra, Moisture Meter ilgili hammaddeye ait parametreleri ekrana getirir ve prosesi bu parametreler vasıtasıyla otomatik kontrol altında tutar. Ayrıca, hafızada olmayan veya özel proses şartları gerektiren durumlarda, operator tarafından sistem hafızasına parametre yüklemesi manuel olarak da yapılabilir. Yeni parametreler yüklendikten sonra kalibrasyon gerekmez. Hammadde profili USB port vasıtasıyla veya ETHERNET port yardımıyla uzaktan da kontrol edilebilir. Dokunmatik ekran, altı farklı ünitenin kontrolünü sağlar. Moisture Meter geleceği size hazırlar.

Eureka, PET uygulamalarında liderlik eden bir buluşu temsil etmektedir. Sadece Moretto tarafından sunulan patentli bir sistemdir. Sadece sektörün beklentilerini karşılamakla kalmayıp aynı zamanda Endüstri 4.0 kriterlerini de içermektedir. Böylece yüksek ürün kalitesi gerekliliklerinin üzerine çıkmaktadır.

Moretto Turkey

Tolga Bostancı