Rockwell Automation, sunduğu bilgi çözümü stratejilerini genişletiyor

Sunulan yeni çözümler şirketlerin akıllı çözümlerle üretim süreçlerini optimize etmelerine imkân tanıyor

Tesislerinizde sensörler, aygıtlar, makineler veya diğer üretim donanımına sahipseniz, verilere de sahipsiniz. Hem de çok fazla veriye. 2020 itibariyle, 50 milyarı aşkın cihazın internete bağlı olacağı umuluyor. Bu cihazlar gitgide daha akıllı oluyorlar ve üretimin de daha akıllı bir süreç haline gelmesine yardımcı oluyorlar. Cloud, mobilite ve tüm tesisi kapsayan EtherNet/IP gibi imkânlar sayesinde üreticiler bu artan akıllı çözümlerin avantajlarından artık daha önce hiç olmadığı kadar yararlanabilmektedirler.

Bu verilerin getirisini maksimize etmek adına, Rockwell Automation kendi bünyesinde Bilgi Çözümleri Yetkinliklerini geliştirmeye, bu sayede dijital dönüşüm süreçlerinde üreticilere destek sağlamaya ve onlara kendi Connected Enterprise versiyonlarının farkındalığını kazandırmaya karar vermiştir. Yeni Bilgi Çözümlerinin sunduğu çözümler üreticiye; üretim yürütme sistemi (MES), üretim bilgisi ve analitiği uygulamaları aracılığıyla ve bilgi odaklı sistemler sayesinde üretimi optimize etme ve doğrulama, bağlantı sağlama, yönetme imkanları tanımaktadır.  

Rockwell Automation Bilgi Odaklı Yazılım ve Prosesler Birimi Başkanı John Genovesi; “Bilgiye erişilebilmesi, endüstriyel işleyişin çehresini değiştirmektedir. Kontrol sistemlerinden gelen verileri daha kullanışlı hale getiren ve işleyişi daha akıllı kılan teknoloji ve kaynaklara kayda değer yatırımlar yapmaktayız. Rockwell Automation’da, Nesnelerin Endüstriyel İnternetini var eden çok sayıda akıllı unsurun tedarikçisiyiz. Bunları daha akıllı yapmak bunların ürettiği verileri nasıl kullanabileceğimiz konuları üzerinde çalıştığımız onlarca yılı geride bıraktık. Şimdi bunu bir adım daha ileriye taşıyoruz; müşterilerin üretim verimini arttırmalarına, üretim riskini ve değişkenliğini ciddi ölçüde azaltabilmelerine yardımcı olan bilgi ve tümleşik kontrol çözümlerimizi genişletiyoruz” dedi. 

Tesisler ve üretim süreçleri mevcut ve eskiden kalan sistemleri modernize ettikçe ve makinelerin ağları kuruluşların ağlarıyla bütünleştikçe, üreticiler çok yüksek miktarlarda veriye erişim imkânı bulmaktadır. Buna karşın, çoğu üretici bunun getirilerini maksimize etmek ve bu verileri harekete geçilebilir bilgilere dönüştürebilmek sürecinde yardıma ihtiyaç duymaktadır. 

“IT ve OT arasında işbirliği yapılmasının bir seçenek değil bir gereklilik olduğu gerçeğini akıllı üretime geçiş sürecinde bir kez daha görmekteyiz. Ürün ve teknoloji takımlarımız arasında böylesi bir işbirliğini mümkün kılmak ve kolaylaştırmak, onları bir dizi stratejik insiyatif çerçevesinde odaklayabilmek adına Microsoft ile işbirliği yapmaktayız” diye ekliyor, Genovesi.

Microsoft Üretim ve Kaynaklar Dünya Genel Müdürü Çağlayan Arkan; “Connected Enterprise ile ilgili olarak Rockwell Automation‘un vizyonu; Microsoft’un bağlı sistemler üzerinden bilginin tüm birimlere entegrasyonunu sağlama vizyonuyla paralellik arz etmektedir. OT ve IT’nin şirket için değer yaratmak adına birleşmelerini mümkün kılmak için saha uzmanlığımızla inovasyon ortaklığı projelerini bir araya getiriyoruz. Gerçek kurumsal istihbarat; çevresel aygıtlardan tüm ticari operasyonlara, uygulamalara ve işletme kararlarına kadar uzanan bir koordinasyon ve uyumluluk gerektirir” dedi.

Rockwell Automation, Bilgi Çözümleri hizmet ve uygulamalarının kapsamının genişletilmesi sürecinde Microsoft’un akıllı cloud platformu, Microsoft Azure IoT Suite, Cortana Intelligence ve mobilite (mobility) hizmetlerinden yararlanır. Sunulan imkânların kapsamının genişlemesiyle birlikte üreticiler kendi çalışma şekillerine en uygun olan analitik yetkinliklere erişebilmektedirler. Örneğin; bir cihaz dâhilinde, bir sistem genelinde veya tüm işletme genelinde olmak üzere. Her kademede, çözümler ilgili bağlam verileriyle birlikte sunulur; kişiler, prosesler ve teknolojiler arasında işbirliğini mümkün kılar ve yeni getiriler sağlayarak değer yaratır.

Bağlı bir işletme olma yolunda bir işletmenin mevcut pozisyonu ne olursa olsun, Rockwell Automation Bilgi Çözümleri planlamadan uygulamaya varan geniş bir sahada, üretim optimizasyonunun her adımında süreçlerin yönetilmesi için sahadaki uzmanlığını kullanır.

Rockwell Automation Kapsamlı Bilgi Çözümleri yetkinlikleri önümüzdeki birkaç ay süresince ilgililerin ve müşterilerin ilgisine sunulacak. Çözümler aşağıdaki unsurları da kapsamaktadır:

Ölçeklendirilebilir analitik: Bir dizi yeni uygulamada, çevresel aygıtlarda ve tesis içi ve dışı cloud platformlarında; kaynak veriye en yakın olan verinin saptanmasında rol oynarlar. Uzaktan izleme, makine performansı, aygıtın iyi durumda olması ve tanılama (diagnostik) ve önleyici bakım konularındaki çözümleriyle şirketlerin verilerden daha kolay, daha hızlı ve aşama aşama fayda sağlamalarına imkân verir. Ticari bakımdan, bu çözümler imalat bölümünün ticari istihbarat stratejilerine entegrasyonu için daha etkili yöntemler kullanılabilmesine imkân tanırlar.

Yenilikçi üretim yönetimi çözümleri: İş akışının istikrarının muhafaza edilmesi, işbirliğinin sağlanması, kalite veya performans odaklı uygulamalar ölçeğinden endüstriye özel hizmet paketlerine geçilmesi veya tam gelişmiş MES’in birden fazla tesiste eş zamanlı olarak hizmet vermeye başlaması gibi süreçlerde faydalı olurlar.

Bağlı hizmetler: Aynı çatı altındaki takımları eğitmek ve bunlara destek olmak ve bu şekilde akıllı çözümlerin tasarım aşamasından üretim ve uygulama aşamalarına doğru seyrini kolaylaştırmaktadırlar. Dolayısıyla bunlar süreklilik arz eden üretim bilgilerinin ve sürdürülebilir gelişim inisiyatiflerinin büyük bölümünü oluştururlar.

İşbirliği gereçleri: Bilginin kesintisiz olarak toplanması ve paylaşılması sayesinde işbirliğine yönelik gereçler takımları daha güçlü kılmaktadır. Takımlar daha iyi performans sağlamak adına durumları, aygıt verilerini, alarmları, trend ve diğer ayrıntıları tartışabilmektedirler.

Rockwell Automation bilgi çözümleri yüzyılı aşkın otomasyon deneyimi neticesinde oluşmuşlardır ve bu süreçte 1 milyonun üzerinde kurulum gerçekleştirilmiş ve 5,000’den fazla kuruluş Rockwell Automation Partner Network programına, geliştirici (developer) ekosistemine dahil olmuştur. Bu çözümler üretim verileri ile IT arasındaki boşlukta köprü vazifesi görmüş, üretim sistemlerinin gerçek gücünü hayata geçirmiştir.

Rockwell Automation Şti.