Ürün geliştirme için “Sorumlu İnovasyon” kriterleri

ELIX Polimer sorumlu inovasyon kriterlerine göre ürün geliştirme ve inovasyon için yeni bir süreç başlattı. Hareket birkaç yıl önce özel ABS üreticisi tarafından başlatılan inovasyon stratejisinin bir parçasını oluşturuyor. 

Geliştirme süreci şimdi Elix’in anahtarı olarak kabul edilen değerlerin bir değerlendirmesini içeriyor. Polimerlerde inovasyon departmanında sürdürülebilirlik, çevre koruma ve sağlık sorunları gibi konular araştırılır. Bu değerler, etik ve ahlaki sorumluluk kriterleri kullanılarak analiz edilir. ELIX Polimer Kalite ve İş Geliştirme Başkanı Antonio Prunera “Şirket, yeni bir malzemenin ömrü boyunca yer alacak çeşitli oyuncularının üzerinde yaratabileceği etkiyi değerlendirir. Değerlendirme, hesabın fayda ve zararlarını dikkatle inceler, belirli bir gelişme oluşturulabilir, böylece şirket en sürdürülebilir senaryoyu seçebilir” diyor. 

ELIX Polimerler yeni gelişmeler için tasarım sürecinin ilk adımları sırasında metodoloji olarak adlandırılan Değerli Duyarlı Tasarım (Value Sensitive Design-VSD) kullanır. Zaten bu gelişme diğer alanlarda kullanılmaktadır, VSD yenilik ve geliştirme ekibi tarafından yeni gelişmelerde sorumlu inovasyon sistematik bir değerlendirmeye olanak sağlar. VSD teorik olarak teknoloji tasarımına olan temel yaklaşımla ilkeli bir şekilde insani değerleri oluşturmaktadır. Aynı değerler de Küresel Raporlama Girişimi (The Global Reporting Initiative - GRI) sürdürülebilirlik raporlaması için klavuzlar tarafından teşvik edilmektedir.

Küresel Raporlama Girişimi (GRI) sürdürülebilirlik raporlaması için yönergeler üreten kar amacı gütmeyen bir bağımsız standartlar organizasyonudur. Kılavuzlar organizasyonları ölçmek ve süreçlerinde uyum sağlamasına, kendi operasyonlarında çevre, toplum ve ekonomi üzerinde olmasında etkisinin tespit edilmesinde yardımcı olur. GRI hakkında daha fazla bilgiye https://www.globalreporting.org adresinden ulaşabilirsiniz. 

Antonio Prunera “Sorumlu İnovasyon kriterlerinin de dahil olması yeni ürün geliştirme politikamız içinde mantıklı bir adım oldu” diyor. “Ürünlerimizin etkisinde etik ve ahlak açısından revizyon yapmamız gerekliydi. Biz yarattığımız şeyden sorumluyuz. Bu çevre ve insanlar için daha iyi bir şey yaratmamız açısından bir şans. Değer Hassas Tasarımı bize sunulan çeşitli seçenekler arasında en iyi seçim seçmemize olanak sağlar. “

Elix Polimer / İspanya