Plastik enjeksiyon üretiminde kalifiye eleman eksikliği ve eğitimleri

Hızlı ve tam otomatik dünyada en yüksek hızda çalışan Elektromekanik standart tampon baskı makinesi için patent başvurusu yapıldı.  

Üretiminin kolaylığı, kullanımı ve estetiği ile birlikte fiyat rekabeti de plastiği günlük yaşamımızda vazgeçilmez bir konuma sokmuştur. Recyle olması da üreticiliği cazibeli hale getiren bir faktördür. Ancak yükü burada işletme sahipleri daha fazla çekmektedir. Nedeni de maalesef yetişmiş ya da kalifiye iş gücünün eksikliğidir. 1980’lerden itibaren plastik sektörünün ivme kazanmaya başlamasına rağmen bu konuda işletmeler olması gereken seviyede değildir. Çünkü plastiğe birçok kademelerde hala alt yapı oluşturulmamasına rağmen ticari gözle bakılarak hemen kar düşünülmekte ve efektif olmayan bir yapıyla kör topal gitmektedir. Özellikle küçük ve orta ölçekli plastik işletmelerde bu daha da belirgin olmaktadır. Çoğu firmalarda ürüne uygun hammadde seçimi yapıldığı halde kalıp ve makine dizaynı / seçimi yine o işletmenin kalıbını yaptırdığı veya makinesini satın aldığı firmaların yönlendirebildiği kadarı ile üretimi kurma aşamaları çoğu kez yetersiz kalmaktadır. Bir de problemleri çözebilecek kalifiye eleman eksikliği, işi hepten karmaşık duruma getirmektedir. Günlük gazete ve insan kaynakların sitelerindeki kalifiye eleman ilanları bunun bir ispatıdır. Bu durumu çözmek için de var olan elemanların eğitimi ve becerilendirilmesi ayrı bir sorun olmasına karşın esas nokta burasıdır. Öyle ki, artık satış fiyatını piyasanın belirlediği globalleşmiş dünyada maliyetlerini en alt seviyelere çekmek durumunda olan işletmeler, bu çıkmaz sokaktan kurtulabilmek için de tek sarılabileceği çözüm yolu KALİFİYE ELEMAN noktasıdır. Çünkü sistemin veya üretimin maliyet yapısı bilindiği gibi birim zamandaki üretim adetlerine bağlıdır. Burada kalite olmazsa olmazdır ki, iki ayrı cephede mücadele İŞVERENLERİN sıkıntılı olduğu alandır. Dakikalar içinde oluşan çevrimlerin hatalı ürünleri, hata kaynağı bulunamadan oluşacak rast gele müdahaleler, hem hammadde, hem enerji hem de işçilik açısından İŞVERENİN CEBİNDEN ÇIKAN paradır, değerdir, eğer bir de sonuca ulaşılamazsa Ar-Ge hesabına dahi geçirilemez.

İşletmelerin çoğunda bu konuda bir ya da iki elemanın biraz bilgisinin olması, bunu da işimi kaybedebilirim korkusuyla başkaları ile paylaşamaması ekip çalışmasını ve öğrenme potansiyellerini ortadan kaldırmaktadır. O zaman eğitim çalışmalarına harcanılacak zaman ve değerler, gerçek anlamda o işletmeye dolayısıyla ülke ekonomisine katma değer olarak dönecektir hem de kayıpsız olarak.

Plastiğin 4 temel ayağı vardır. Bunlar, “HAMMADDE, KALIP, MAKİNE VE PROSES”tir. Plastiğin temel kaynağı olan ısı faktörü, bu 4 temel ayağı yönlendirmektedir. Operatör, bu temellerden birine hakim olamaması durumunda başarısı sınırlıdır.

Peki, ne yapmak lazım? Çözüm, şu anda eğitim hizmetlerinin her bir işletmeye yine kendi ürün, kalıp ve hammaddelerine uygun olarak yayılmasından geçiyor. Yani her bir işletme kendi kalifiye elemanını yetiştirtmek durumundadır. 

İşte biz de bu konuda yukarıda zikredilen 4 temel ayağı kapsayan yazı dizimizle, en azından uygulanan bilgilerin yeniden gözden geçirilmesi ve dolayısıyla katma değer üretiminin artması amacıyla operatör kademesinin anlayabileceği açıklıkta sonraki her sayıda tek tek işleyeceğiz. Bu konudaki teknik sorunlarınızı da mail yolu ile ulaştırdığınızda yönlendirici cevaplarla işleyeceğiz

“İşletmenizde plastik enjeksiyon eğitim ihtiyaçlarınız için; baruthuseyin@ttmail.com”

Hüseyin BARUT

Makine Mühendisi