-O- Yaşar Nuri Öztürk

Din adamlarının her dediğine boyun eğen, din adamında “cehennemi” bir kuvvet bulunduğuna inan besleyip kör bir duygusallıkla kendine bağlılık gösteren halkı din ile korkutarak Müslüman kanı dökenlerin maskelerini indiren bir edipti –o-.

Vicdanlarına bulaşan kiri temizlemek için camilere koşan halka ilmi tavsiye eden bir edipti –o-.

Her Cuma hutbelerde, her dini kutlu günlerde mihrapta; ne kalbi, ne ruhu kalmış dilencilere dönmüş din adamlarının midelerinin din adamı olduğunu haykıran gür sesti –o-.

Cami görevlilerini yanandan ziyade yakan eriten eğitimsizler olarak tasvir ederek İslam ve insanlığa zararlarını haykıran bir gür sesti            – o-

Camilerde Müslümanın hem etini, hem de ruhunu cehennemle yakmakla tehdit edip korkutan, cami görevlilerinin tahribini gözler önüne seren bir cesaret sergileyen abidevi gür sesti –o -.

Düzen kuranların düzene kapılacaklarını haykırmaktan sesi kısılmayan bir kuvvetli sesti –o-.

Din tacirlerini; Çöplükten ipekli sedirlere yükselen bir köle gibi tasvir etmekten korkmayan bir serdengeçtiydi –o-.

Yiğit yaratılmamış din adamlarını taklit edenlerin ne kadar gülünç olduğunu sinemalara konu eden bir edebiyatçıydı –o-.

Adaletten süratle uzaklaşan din adamlarının batı törelerini benimseyenlerin başında geldiğini zulüm yaptıklarını; zalimler diye haykıran din adamıydı-o-.

Dinin ulviyetini anlatmak yerine kendine başkalarını acındıran adamların, acze düşmüşlerin dini temsil edemeyeceğini haykıran avaz sesti –o-.

“Hırsızlama bir şeref elde etmenin” şerefsizliğini haykıran bir kuvvetti –o-.

Camilere gelen binlerce adamı korkuya boğan ve korkutarak camiye tekrar tekrar getirip soyanların ateşlerinden cemaati kurtarmaya çalışan bir cankurtarandı –o-.

Halkı camilerin koyun sürüsü haline getiren din adamlarının foyalarını meydana çıkaran bir dedektifti.

Camileri “hoca denen” sülüklerden temizlemek mücadelesi veren, bu doymak bilmez sülükleri hortumlarından kusturan bir Türk’tü- o-.

Din adamının göbek yapmasına, ense şişirmesine yardım edenlerin hakaretlerine sessiz kalmayan bil dil erbabıydı –o-.

Yanlış din dayatmasıyla din adamları kendilerine egemenlik doğurmuşlardı. Halka bu içtimayıpiçlenmeyikutlattırmayan bir bilim adamıydı –o-.

Müslümana kölelik yaşatan camilerin imamlarını sülük olarak tarif edecek bilgi ve görgüyle teçhizdi –o-.

Camilerde, dingilinin çivisi çıkmış; şeyh, şıh, tarikat izbelerindeki –oğlancı-, -sübyancı- namussuzların dinlerinin apış arasında olduğunu haykıran ve bu namussuzlara var gücü ile saldıran, onları telin eden bir atom karıncaydı –o-.

Allah namına ÇAN ÇALAN ile MAL ÇALANLARIN aslında namussuz, haysiyetsiz, ahlaksız, dinsiz olduğunu medyada haykıran bir kuvvetti –o-.

-Ne verirsen elinle o gider seninle diye tutturulmuş dilenci duasını dinsel figüre bulayıp çaldıkları paraları uğurlanmış mal ve sadaka diye yutturan din tacirlerinin ahlaksızlığını anlatan hayattı –o-.

İmamların açlığının milletin doyumu olduğunu haykıran bir yiğitti –o-.

Türk Milletine çalışmalarınla “simsiyah gecelerin” böğründe güneşsiz gündüzler yaratan bir Türk idin.

Seninle iftihar ettik, Tanrım ilim sahiplerine iltifat eder, Rahmet eder. 

ŞAHİN DUMAN