Polistiren

 

Polistiren günlük hayatta birçok durumda karşılaşılabilecek yaygın olarak kullanılan, köklü plastik türüdür. Son zamanlarda yayınlanan çalışmada, pazar araştırma enstitüsü Ceresana polistiren için küresel pazarın gelişimini inceleyip analiz etti. Küresel talebin önümüzdeki yıllarda daha yüksek büyüme oranlarında artması beklenmektedir. Büyüme oranları, ancak bir bütün olarak ekonomi için beklenenden daha düşük olacaktır. Dünya polistiren pazarının gelişimi küresel ekonominin gelecekteki gelişimi ile yakın bağlantılı olmaya devam edecek. Talep gelişiminin en önemli belirleyicileri şunlardır: Özellikle gelişmekte olan ülkelerde artan özel tüketim kombinasyonu ile birlikte yaşanan nüfus artışı, kentleşme, ev yapılarında değişiklik ve giderek artan orta sınıf nüfusudur. 

Küresel ekonomi önümüzdeki birkaç yıl içinde geri kazanmaya devam edecek ve böylece polistiren tüketimi orta dereceli artış için genel bir çerçeve sağlayacaktır. Henüz polistiren diğer standart plastiklerden teknolojilerdeki değişiklikler nedeniyle dinamik olarak gelişen prosesler talep görmemekte ve yükselmemektedirler. Ceresana Pazar araştırmacıları polistiren için küresel talep artışının ortalama olarak yılda %2,3 olarak tahmin ediyorlar.  

Bu dünya çapında hazırlanan en kapsamlı rapor sadece Ceresana’de kullanılabilir ve ilk defa mevcut durumu ve gelecekteki gelişimi ile ilgili olarak tam bir şeffaflık sunar. Bu pazarın detaylı bir analiz yapılmasına değer olduğunu sadece polistiren ile elde ettiği gelirlerle 2020 yılında 26 milyar dolara ulaşabileceği gerçeği ile belirginleşmektedir. İlk defa tüm piyasa katılımcılarının tüm ilgili veriler üzerinde tam bir genel bakış ile gerçeklerin yanı sıra arka plan bilgilerini de elde edebiliyoruz. 

Ekonomik büyümeyi uyarıcı, gelişmekte olan ülkeler

Polistirenin hemen hemen her saniyede tonu Asya-Pasifik’te işlenmektedir. Böylece, bu bölge Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’nın izlediği en önemli satış pazarıdır. Ceresana doymuş sanayileşmiş piyasaların pahasına, polistiren talep odağının devam etmesi için Asya-Pasifik’e doğru kaymasını tahmin ediyor. Diğer taraftan gelişmekte olan ülkelerde zenginliğin sürekli artışı ve ılımlı bir nüfus artışından faydalanmaktadır. 

Yüksek kaliteli ürünlere odaklanmak

Geçmişte, polistiren bitkilerin kullanım kapasite ortalaması sadece yaklaşık % 75 idi. reticiler tarafından üstlenilen kapasiteleri ve yeniden yapılanmamın bir parçası, önemli azalmayla sonuçlandı. Sanayileşmiş ülkeler üretim hacmini azaltarak ve büyüme piyasalarının yeniden ele alınması ile aşırı kapasitelere karşılık verdiler. 

Şimdi, üreticiler daha kaliteli miktar üzerinde odaklanmıştır. Polistiren önemli özellikleri, örneğin, yüzey parlaklığı, darbe direnci, çatlama veya akış özelliklerinin optimize edilmesi için olan stres direnci, bu şekilde artan bir uygulama aralığına izin verir. Artan küresel talebi karşılamak için, üretim kapasitesini tekrar yükseltmek zorundadır. Küresel kapasitenin 2020 yılına kadar 700.000 ton ile genişletilmiş olması planlanıyor. Bu yeni kapasitenin %90’ından fazlası Asya-Pasifik’te oluşturulur.

Dünyada üretim

Polistirenin küresel çıkışı 2020 yılında X milyon tondan XX milyon tona yükselecek. 2012 yılında tedavüle getirilen polistirenin tamamının yarısından fazlası Asya-Pasifik’de imal edildi; bu bölge yılda X milyon ton üretilen alandır. İkinci en büyük üretici Batı Avrupa’nın ardından Kuzey Amerika oldu. Büyük üreticilerin grafikteki üretim stratejisi geçriğimiz birkaç yılda değişti. Önemli büyük kapasiteleri göz önüne alındığında, üretim artışı piyasalar üzerinde odaklandı. Aynı zamanda, temel ürünlerin yalnızca seçilmiş sınırlı bir bölümü üretilmiştir ve ürün birçok çeşitle sunulmaktadır. Birçok üretici bu tür boyama, rafinaj, yüksek kar marjları elde etmek için katkı maddeleri ekleyerek veya tek tek birleşik prosesleri bırakarak daha yüksek bir esnekliğe ulaştı. Üreticiler giderek kendi ürünlerinin kalitesi üzerinde odaklanıyor. Bu yüzey parlaklığı, darbe direnci, stres çatlama veya akış özelliklerine karşı direnç ile ilgilidir. 

2004-2020 Dünya polistiren üretimi 

Doğu Avrupa – İhtiyacı

Doğu Avrupa’da polistiren talebi 2004 yılında X tona ulaşmıştır. Pazar hacmi 2012 yılında X milyon tona yükseldi. Yükselen refah ve Doğu Avrupa ülkelerinde artan tüketici güveni son sekiz yılda polistiren sektöründe olumlu gelişmeye yol açtı. 

Ancak, geçmişin yüksek büyüme oranlarına yine de ulaşılamayacaktır. Bununla birlikte, Ambalaj sektöründe özellikle Doğu Avrupa ülkelerinde yükselen harcama gücünden kar devam edecek. Pek çok ülkede yüksek işsizlik oranları hala olumlu gelişmeyi engelliyor ancak biz gelecekte işgücünü artışının piyasalarda olumlu etki yapacağını tahmin ediyoruz. Doğu Avrupa’da toplam talebin 2020 yılına kadar artmaya devam etmesini bekliyoruz. Tüketimin yaklaşık bir pazar hacmi olan %X oranında artması muhtemeldir. 2020 yılında X milyon tondur. Küresel polistiren tüketiminin Doğu Avrupa payı nedeniyle yukarıdaki ortalama büyüme oranı 2020 yılında biraz artacak, dünya pazar payı yaklaşık %X tutarında olacaktır. 

2004-2020 Doğu Avrupa’da Polistiren talebi 

2012 yılında, Doğu Avrupa’da polistiren büyük tüketicisiz Türkiye idi. Rusya ikinci sırada Polonya tarafından önemli bir mesafe ile üçüncü sırada idi. Geri kalan Doğu Avrupa (Ukrayna, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Macaristan, Yunanistan, Beyaz Rusya, Slovakya, Bulgaristan, Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan, Litvanya) ülkeleri 2012 Tablosunda bir çeyrekten fazla toplanmış pazar payına ulaştı. 

Talep ve Gelirler – Brezilya

2012’de Ambalaj üretimi toplam talebin büyük payına sahiptir, bu sektörün tek başına X tonu polistirenle ilgili işlenir. Elektrik & Elektronik segmenti yalnızca X ton Tablo’sunda işlenmiştir. 

2004-2020 Polistren talebi 

2004 yılında, yaklaşık X milyon dolar polistiren satışı ile elde edilmiştir; gelirleri takip eden sekiz yıl boyunca Grafik %X’e yükseldi 

2004’den 2020’ye polistiren gelirleri milyon dolar ve milyon pound üzerinden

Dünya – Ambalaj

Dünyada 2012 yılında, yaklaşık X milyon ton segmentinde polistiren Ambalaj kullanıldı. Ambalaj sektöründe, polistiren özellikle boyutsal olarak kararlı gıda ambalajı için kullanılır. Bu boyutsal kararlılık ve yüksek sertliği ile maddeyi garanti eder. Ayrıca, polistiren yapılan Paketleme Ambalajı için son derece rekabetçi pazarda hafif olması ve bu nedenle maliyet etkisi ile önemli bir avantaj sağlar.

2004-2020 Ambalaj dünya çapında polistiren talebi 

Polistiren bazlı Ambalaj uygulamalar, örneğin, yoğurt, krema, süt, süt karışımı içecek, yumuşak peynir, lor peyniri veya tatlılar gibi süt ürünleri için bardak. Yüksek bir gerilme yumuşaklık kullanılması gibi uygulamalar için önemli olduğu özellikle içinde multipack yoğurt kâseleri yüksek etkili polistiren (HIPS) çoğu zaman, genel amaçlı polistiren (GPPS) ile karıştırılır. Ayrıca, polistiren ısı ve soğuğa maruz kaldığında dayanıklılık göstererek bunun soğutulması gereken taze ürünler için optimal Ambalaj malzemesi işleyerek iyi darbe direnci sağlar. Polistiren, meyve, sebze ya da taze et, unlu mamulleri, fast food ve şekerlemenin yanı sıra yumurta gibi tarımsal üretim ambalajlarında da kullanılmaktadır. Baharatlar veya paket çorba ve istif kutuları için kullanılan kapaklar, ve kutular polistirenin kullanıldığı başka uygulamalardır.

Ceresana / Almanya