Sunday, Jan 26th

Last updateWed, 22 Jan 2020 12pm

You are here: Home MAKALE / ARTICLE Makale1 Işığa Duyarlı Şekil Hafızalı Polimerler
Geri dönüşüm ve akıllı ambalajlarda fırsat var

Geri dönüşüm ve akıllı ambalajlarda fırsat var

Türkiye plastik sanayinin yüzde 40’ını, ihracatının ise yüzde 70’ini oluşturan a...

SOCAR Türkiye’de üst düzey iki atama

SOCAR Türkiye’de üst düzey iki atama

1 Kasım 2019 itibarıyla entegrasyon sürecini tamamlayan SOCAR Türkiye’de iki yen...

Thyssenkrupp, SASA için polyester üretim tesisini faaliyete geçirdi

Thyssenkrupp, SASA için polyester üretim tesisini faaliyete geçirdi

Thyssenkrupp Industrial Solutions, Adana’da sentetik elyaf üretimi yapacak olan ...

Ford Otosan “Paketleme Dizayn ve Test Merkezi”ni tanıttı

Ford Otosan “Paketleme Dizayn ve Test Merkezi”ni tanıttı

Türkiye otomotiv sanayinin öncü şirketi Ford Otosan, bu yıl 23-26 Ekim tarihleri...

Olmuksan IP’den 120 milyon TL’lik yatırım

Olmuksan IP’den 120 milyon TL’lik yatırım

Oluklu mukavva ambalaj sektörünün önde gelen firmalarından Olmuksan Internationa...

Işığa Duyarlı Şekil Hafızalı Polimerler

Özet

Işığa duyarlı şekil hafızalı polimerler (IDŞHP), ışık etkisi ile makroskobik özelliklerini değiştirebilen ve uyarıcı etki ortadan kaldırıldığında geçici şeklinden kalıcı şekline dönebilen akıllı polimerlerdir. Bu çalışmada ışığa duyarlı şekil hafızalı polimerlerin temel özellikleri ve uygulamaları ele alınmıştır.

1.Giriş

Işığa duyarlı akıllı polimerler, ışık etkisine farklı şekillerde yanıt veren yapılardır. Son zamanlarda en çok çalışılan konulardan birisi olan IDŞHP’nin genellikle akıllı yüzeyler, sensörler, aktüatörler gibi alanlardaki kullanılabilirliği üzerine çalışmalar yapılmaktadır. 

2.Işığa duyarlı şekil hafızalı polimerler

Işığa karşı duyarlı olan ŞHP ışık etkisi altındaki şekil değiştirme mekanizmaları Şekil 1’de gösterilmektedir. Buradan da görüldüğü gibi, uygun bir dalga boyundaki ışığa maruz kalan polimer şekil değiştirmekte, bu etki ortadan kalktığında ise eski haline dönmektedir. 

Şekil 1. Işığa karşı duyarlı ŞHP [1]

 

Işığa karşı duyarlı olan ŞHP’lerin moleküler mekanizması daha ayrıntılı olarak Şekil 2’de görülmektedir. İlk durumda serbest halde bulunan polimer belli bir gerilime maruz bırakılmakta (a), daha sonra belli dalga boyundaki (λA) ışımaya maruz bırakılmaktadır. Bu adıma ışık altında sabitleme denilmektedir (b). Daha sonra gerilim uzaklaştırılmakta ve polimer geçici şeklinde kalmaktadır (c). Eğer başka bir dalga boyunda ışımaya (λB) maruz kalırsa, polimer orijinal şekline geri dönmektedir [1-5].

 

Şekil 2. Işığa karşı duyarlı ŞHP’lerin moleküler mekanizması [1]

Işığa duyarlı şekil hafızalı polimerler, yapıya tersinir fotoreaktif anahtar grupların yapıya ilave edilmesi ile elde edilmektedir. Uygun bir dalga boyundaki ışık ile ışığa duyarlı gruplar arasındaki etkileşim ile katılma reaksiyonu gerçekleşmekte ve bunun sonunda yeni bir yapı elde edilmektedir. Farklı dalga boylarındaki ışığa maruz kalma durumunda yeni oluşan bağların ayrılması da gözlenebilmektedir. Işığaduyarlı ŞHP’ lerde farklı dalga boylarında ışığın geçici şeklin oluşturulması ve orijinal şekle dönmesi için kullanılmaktadır. Bu tür polimerler, malzemenin çeşitli asit veya azo bileşenleri ile fonksiyonlaştırılmasıyla elde edilmektedir [1-5]. 

Azobenzen belli dalga boyundaki ışığa çok hızlı tepki gösterdiği için çok tercih edilmektedir. Azobenzene, iki fenil halkasını birleştiren azo bağları (−N=N−) içeren iki aromatik halkadan oluşmaktadır. Aromatik halkanın farklı gruplarla değiştirilmesi ile elektron alıp-verme, dolayısıyla ışığa karşı tepkileri değişen yapılar elde edilebilmektedir. Bu grupta yer alan yapıların foto kimyasal özellikleri çok önemlidir. Özellikle π-kongüge yapısı yani ışığın (UV ve/veya görünür ışık) absorbsiyon edilme derecesidir. Azobenzen ve türevleri oldukça rijit bir yapıya sahiptir ve uygun ışıma altında kolay ve hızlı bir şekilde foto izomerizasyon davranışı gösterebilir [1-5]. 

 

Şekil 3. Azobenzenin trans-cisizomerizasyonu [1]

Azo benzenler Şekil3’den de görüldüğü gibi, iki izomerik konfigürasyona sahiptir. Isıl olarak stabil olduğu transformu ve yarı stabil olduğu cis formu.  UV ışını altında trans azo benzene kolayca cis formuna dönüşebilmekte, bu da molekülün boyutunu küçültmektedir. 9A° olan mesafe 5.5 A°’a düşmektedir. UV kaynağı kapatıldığında azobenzen daha kararlı olan transformuna dönüşmekte ve bu sayede polimer eski haline dönmektedir. Bu fotokimyasal etki birçok sistemde kullanılabilmektedir. [1-5]

 

Şekil 4. Tersinir davranışını gösteren model [3]

Benzer şekilde moleküler seviyede (C6H5CHCHCO2H) gibi ışığa duyarlı anahtar görevi gören moleküllerin eklenmesi ile elde edilen yapı, uygun bir dalga boyundaki ışımaya (> 260 nm) maruz bırakıldığında polimerin yapısında bulunan ışığa duyarlı fonksiyonel gruplar, fotokimyasal reaksiyona girmekte birbiriyle kovalent çapraz bağlar yapmakta ve farklı bir yapının meydana gelmesini sağlamaktadır (Şekil 4) [3-5]. Işığaduyarlı ŞHP moleküler düzeyde iki bileşenden oluşmaktadır bunlar moleküler anahtar grupları ve birbirine girmiş polimer zincirleridir. Işığa maruz kalan iki molekül anahtarı Şekil4’den de görüldüğü gibi, çapraz bağlanma sonucunda iki segment bulunan halkalı bir yapı oluşturmaktadır. Programlama esnasında, polimer gerilim altında dalga boyu 260 nm’den büyük olan ( λ> 260 nm) olan bir ultraviyole ışığa maruz bırakılmakta, böylece gergin halde yeni kovalent bağlar oluşturulmaktadır. Daha sonra λ <260 nm olan ışımalarda oluşan kovalent bağlar ayrılmakta ve kalıcı şekil geri kazanılabilmektedir [3-5].

Işığa duyarlı gruplar aşılama yolu ve birbiri içine girmiş ağlar olmak üzere iki farklı şekilde polimerik ağ yapısına dahil edilebilmektedir. Aşılma yolu ile elde edilen ŞHP için, foto-tersinir kovalent çapraz bağlar moleküler anahtarlanma aracılığıyla oluşturulmuş ve aşılama ile yapıya dahil edilmiştir. Birbiri içine girmiş ağ yapısına sahip ışığa duyarlı ŞHP için, polimer ağında birbiri içine girmişfoto – tersinir kovalent çapraz bağlantılar içeren moleküler anahtarlar aracılığıyla oluşturulmaktadır. Her iki durumda da kalıcı şekil amorf yapıdaki ağın segmentlerini çapraz bağlanmasını sağlayan kalıcı ağ noktaları tarafından belirlenmektedir [2-5].

Bu yapıların yanında son yıllarda yapılan çalışmalar daha çok anizotropik ŞHP’ler üzerine yoğunlaşmaktadır. Işığa karşı hassas olan bu yapılar belli bir doğrultuda, seçimli bir şekilde şekil değiştirmektedirler. Bunlara örnek likit kristal elastomer esaslı polimerler örnek olarak verilebilmektedir. Ikeda ve arkadaşları, yaptıkları çalışmada likit kristal polimerler kullanmışlar ve çapraz bağlanma yoğunluğunun malzemenin bükülme davranışına olan etkisini incelemişlerdir. Yapılan çalışma sonunda çapraz bağ yoğunluğunun artması ile yapıda bulunan azobenzen grupları daha iyi bir şekilde düzenlenmiş ve UV ışımasına maruz kalan polimerlerde meydana gelen % çekme oranı artmıştır [2-5]. Bunun gibi farklı fonksiyonel grup içeren ve amorf semi-kristalin ve likit kristal elastomer yapıdaki polimerler ve kopolimerler farklı çapraz bağ yoğunluklarına bağlı olarak farklı tepkiler verebilmektedir. 

Sonuç

Işığa duyarlı şekil hafızalı polimerler, sahip olduğu şeklini hafızasında koruyarak, geçici olarak deforme olmuş şeklinden ışık etkisiyle kontrollü bir biçimde orijinal şekline dönebilen akıllı malzemelerdir.  IDŞHP’ler henüz Ar-Ge aşamasında olup yapılan çalışmalar genellikle biyolojik ve mekanik uygulamalara yöneliktir ve akıllı lifler ve lifsi yapılar, akıllı yüzeyler, sensörler, aktüatörler, akıllı enjekte edilebilen jeller gibi alanlardadır.

Kaynaklar

1. Danish Iqbal, Muhammad Haris Samiullah, Photo-Responsive Shape-Memory and Shape-Changing Liquid-Crystal Polymer Networks, Materials 2013, 6, 116-142 

2. Yu, Y.L.; Nakano, M.; Ikeda, T. Directed bending of a polymer film by light -Miniaturizing a simple photomechanical system could expand its range of applications. Nature 2003, 425, 145–145

3. Jiang, H. Y., Kelch, S., &Lendlein, a. (2006). Polymers Move in Response to Light. Advanced Materials, 18(11), 1471–1475. 

4. Lendlein, A., Jiang, H., Jünger, O., & Langer, R. (2005). Light-induced shape-memory polymers. Nature, 434(7035), 879-882.

5. Yu, Y.L.; Nakano, M.; Ikeda, T. Photoinduced bending and unbending behavior of liquidcrystalline gels and elastomers. Pure Appl. Chem. 2004, 76, 1467–1477.

Kübra KARABACAK, İrem Nehir UYSAL, Hatice Aylin KARAHAN TOPRAKÇI

Yalova Üniversitesi Polimer Mühendisliği Bölümü

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

Setting
Proses içi nem ölçümü için Moretto Moisture Meter

Proses içi nem ölçümü için Moretto Moisture Meter

Monday, 09 December 2019

Yeni ve geliştirilmiş hammadde kurutma teknolojisi...

Readmore

Büyük veri için hazırlanın

Büyük veri için hazırlanın

Monday, 09 December 2019

Yüksek çıktı oranlarının hedeflendiği komplike ayı...

Readmore

Pulsetech bölgesel sıcaklık kontrolü

Pulsetech bölgesel sıcaklık kontrolü

Monday, 09 December 2019

Neden Pulsetech?

Plastik enjeksiyon kalıplama prose...

Readmore

ÜRÜN / PRODUCTS

Setting
Yağlı gıdalara temas eden uygulamalar için yeni THERMOLAST® K bileşikleri

Yağlı gıdalara temas eden uygulamalar için yeni THERMOLAST® K bileşikleri

Tuesday, 10 December 2019

Kraiburg TPE, gıdayla temas gerektiren uygulamalar...

Readmore

Türkiye plastik ambalaj geri dönüşüm hedefi konusunda Avrupa’dan en az 5 yıl ileride

Türkiye plastik ambalaj geri dönüşüm hedefi konusunda Avrupa’dan en az 5 yıl ileride

Monday, 02 September 2019

ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendir...

Readmore

BETA Kimya’dan 3 inovatif ürün birden

BETA Kimya’dan 3 inovatif ürün birden

Monday, 04 March 2019

BETA Kimya, Ar-Ge ve inovasyona yaptığı yatırımlar...

Readmore

MAKALE / ARTICLE

Setting
Işığa Duyarlı Şekil Hafızalı Polimerler

Işığa Duyarlı Şekil Hafızalı Polimerler

Monday, 09 December 2019

Özet

Işığa duyarlı şekil hafızalı polimerler (IDŞHP...

Readmore

Polimerlerde Bozunma

Polimerlerde Bozunma

Tuesday, 10 December 2019

Polimerler, insan yaşamının vazgeçilmez bir malzem...

Readmore

Isıya duyarlı şekil hafızalı polimerler

Isıya duyarlı şekil hafızalı polimerler

Monday, 02 September 2019

Özet

Isıya duyarlı şekil hafızalı polimerler (IDŞHP...

Readmore

RÖPORTAJ / INTERVIEW

Setting
Plastik işleme ve hammadde sektörünün ihale portalı Pi Dünya

Plastik işleme ve hammadde sektörünün ihale portalı Pi Dünya

Monday, 09 December 2019


Yağmur Fuarcılık Genel Koordinatörü Sayın Berivan ...

Readmore

“Sena Makina; plastik sektöründe güvenilir, yenilikçi ve güçlü bir marka”

“Sena Makina; plastik sektöründe güvenilir, yenilikçi ve güçlü bir marka”

Monday, 09 December 2019

Gelişmiş teknolojilerin ülkemiz sanayisine kalite ...

Readmore

Erkoç Kalıp’ın dünya genelinde 6 kıtada ve yaklaşık 40 ülkede müşterileri bulunuyor

Erkoç Kalıp’ın dünya genelinde 6 kıtada ve yaklaşık 40 ülkede müşterileri bulunuyor

Monday, 09 December 2019

Plastik mutfak eşyaları ve plastik kalıplarını üre...

Readmore

Reklam Alanı

Reklam Alanı

Reklam Alanı

Reklam Alanı

Reklam Alanı